Petition Closed

Change Laws to Hold Sex Offenders Accountable

This petition had 150 supporters


 

 

I was a victim of molestation by my brother when I was young. I kept it myself until recent years when I found evidence that he also had molested and raped his adopted daughter as well. His wife and 2 daughters are also his victims. In order to cover up his horrendous acts he for years had tried to drug his wife and even tried to poison her to keep her silent. This has continued until recently even though the incest happened more than 20 years ago.
I decided to report his case to the Kansas Police Department  because this man is still dangerous to the public, his daughter is still under his control. Because of the statute of limitations they could not open the case until new evidence is found.
According to the National Center For Victims of Crime, the victims of incest for many reasons are extremely reluctant to reveal what happened to them. In my case the other victims who are still under his control have not yet gone forward. Studies show that 80-90% of victims won't tell anyone about their victimization before they become adults. The statute of limitations makes it very difficult to open the old cases unless this crime happened to notorious people and then with the help of the media can be made public.

I started this petition to ask for a change in the law. The statute of limitations should not be applied to victims of the sex offenders who are still in question. It is a loophole that allows them to go free.
In California those who have been caught and have spent time in the prison are still required by the Megan's Law to register but those who are not charged can go free. This does not make sense.

My family and I have suffered for years because of this crime and we would like to help others who are victims of molestation. .

Please sign the petition and visit the website : abuseincestnetwork.com which has more information about my story and the reason why I started this petition.

 

Kính gởi quí đồng hương và các cơ quan truyền thông:

Tôi là một nạn nhân đã bị người anh lạm dụng tình dục từ khi còn nhỏ nhưng tôi đã giấu kín chuyện này cho đến những năm gần đây tôi mới có thêm bằng cớ là tôi không phải là nạn nhân duy nhất trong gia đình.

Tôi quyết định khai báo với các cơ quan Cảnh Sát ở Kansas vì ông này thuộc loại nguy hiểm đối với công chúng, nhưng vì thời điểm truy tố đã quá hạn nên sở Cảnh Sát chỉ có thể mở lại hồ sơ khi nào có bằng chứng mới. Theo tài liệu của The National Center for Victims of Crime thì những nạn nhân vì nhiều lý do khác nhau rất miễn cưỡng khi phải tiết lộ những gì xảy ra với họ. Trong trường hợp của tôi, các nạn nhân khác trong gia đỉnh vì vẫn còn dưới sự kiểm soát của đương sự nên chưa nói ra. Và cũng theo nhiều nghiên cứu thì khoảng 80-90% các nạn nhân sẽ không nói ra cho đến khi họ trưởng thành người lớn.

Sự hạn chế về thời điểm truy tố lại càng làm cho việc mở hồ sơ thêm khó khăn hơn ngoại trừ đó là những trường hợp xảy ra cho những người có tiếng tăm và có sự tiếp tay của giới truyền thông để giúp đưa ra ánh sáng.

Tôi viết thỉnh nguyện thư này để yêu cầu có một sự thay đổi trong quy định của luật pháp. Sự giới hạn trong quy định luật pháp (statute of limitations) không nên được áp dụng cho các tội nhân sách nhiễu tình dục. Đó là một lỗ hổng đã cho họ có cơ hội để thoát tội. Ở California, theo luật Megan những người đã bị bắt giam và sau khi được thả về vẫn phải đi khai báo thì tại sao những người không bị truy tố vì lý do hạn chế thời hiệu lại được tự do đi khắp nơi? Điều này không có lý.

Gia đình tôi và tôi đã chịu đau khổ nhiều vì tội trạng này và tôi mong muốn được giúp những người khác cũng là những nạn nhân sách nhiễu tình dục như tôi.

Tôi thiết tha yêu cầu tất cả các bạn hãy tiếp tay cùng tôi bằng cách ký vào bản thỉnh nguyện thư dưới đây. Xin hãy chuyển bản thỉnh nguyện thư này đển nhiều người khác. Cuộc vận động này được thành công chính là nhờ những người như các bạn sẵn lòng tiếp tay.

Huỳnh Kim HồngToday: Kim is counting on you

Kim Huynh needs your help with “US Congress and State Legislature: Change Laws to Hold Sex Offenders Accountable”. Join Kim and 149 supporters today.