Urge “luxurious” hotel "Vilnius Grand Resort" to go cage-free!

0 have signed. Let’s get to 5,000!


Keeping animals in cages is unjustifiable. Egg laying hens have very little space in cages – one animal is kept in an area the size of A4 format paper sheet. Animals spend their whole lives in the dark and dirty cages, never seeing sunlight or feeling grass under their feet. Hens are suffering from parasites they cannot get rid off. Weaker hens are being attacked by the stronger ones. Hens in cages have no opportunity to escape this cruel fate. Many animals cannot bear such conditions and die before reaching 1.5 years – this is the amount of time “given” for a typical factory farm hen. Footage from Lithuanian egg farms can be seen here:  www.kiausiniukaina.lt

Most consumers agree that these conditions are terrible.

Vilnius Grand Resort refuses to engage in a dialogue about basic animal welfare issues and does not agree to publicly commit to using exclusively cage-free eggs in their restaurants, as many hospitality companies, including luxurious hotels like Congress, Narutis, Imperial, Crowne Plaza, Holiday Inn, Novotel, Mabre and many others have already done.

5-star luxury and caging animals are incompatible!

Please, urge Vilnius Grand Resort to take a stance against animal abuse and commit to ditching the worst possible type of eggs from their food. Also, please consider not staying at Vilnius Grand Resort as long as they do not commit to better animal welfare standards. Let’s show them that people care about animals.

By signing this petition you will help us all to step a bit closer to the future without cages!

- - - - -                                                                   

Paskatinkite viešbutį „Vilnius Grand Resort“ atsisakyti narvuose augintų vištų kiaušinių!

Gyvūnų laikymas narvuose yra nepateisinama. Vištoms, dedančioms kiaušinius narvuose, tenka labai nedaug erdvės. Vienai vištai narve tenka plotas, mažesnis nei A4 formato lapas. Gyvūnai visą gyvenimą praleidžia tamsoje, nešvaroje, niekada nemato saulės šviesos ir nejaučia žolės po kojomis. Vištas kankina apnikę parazitai, kurių jos negali atsikratyti ir dėl streso suagresyvėjusios gentainės vištos, kurios kapoja viena kitas. Dalis vištų nepakelia tokių sąlygų ir miršta neišgyvenusios nė 1,5 paukštynuose joms „skirtų“ metų. Kaip Lietuvos paukštynuose auginamos vištos, galite pamatyti čia: www.kiausiniukaina.lt

Dauguma vartotojų sutinka, kad tokios sąlygos yra siaubingos.

„Vilnius Grand Resort“ atsisako pradėti dialogą dėl elementarių gyvūnų gerovės klausimų ir nesutinka paskelbti viešo įsipareigojimo naudoti tik ne narvuose augintų vištų kiaušinius savo restoranuose, kaip daugybė kitų viešbučių, įskaitant Crowne Plaza, Holiday Inn, Novotel, Narutis, Mabre, ir kiti viešbučiai, jau yra padarę.

5 žvaigždučių prabanga ir gyvūnų laikymas narvuose nėra suderinama!

Paskatinkite „Vilnius Grand Resort“ priimti gyvūnams palankią poziciją ir paskelbti įsipareigojimą atsisakyti prasčiausių įmanomų standartų produktų. Taip pat prašome persvarstyti ar verta lankytis „Vilnius Grand Resort“, kol viešbutis neįsipareigojo aukštesniems gyvūnų gerovės standartams. Parodykime, kad žmonėms gyvūnai rūpi.

Pasirašydami šią peticiją vienu žingsniu priartinsite mus visus prie ateities be narvų!

Plačiau apie tai, kodėl viešbučiai turėtų atsisakyti narvuose augintų vištų kiaušinių čia: https://www.tustinarvai.lt/blogas/kodel-viesbuciai-turetu-atsisakyti-narvuose-augintu-vistu-kiausiniu