Peticija Univerzitetu Crne Gore

0 have signed. Let’s get to 1,000!


Kao student Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, 26.04.2018. sam, na adrese svih članova Senata UCG, poslao zahtjev za formiranje stručne komisije za provjeru autentičnosti magistarskog rada pod nazivom „Uticaj tržišta kapitala na korporativno upravljanje u Crnoj Gori“, autora mr Alekse Bečića. U ovom zahtjevu detaljno su obrazložene činjenice na osnovu kojih tvrdimo da je dati magistarski rad  plagijat. Ovaj zahtjev, uz sav propratni dokazni materijal, proslijeđen je Rektoratu UCG, Sudu časti UCG i svom predavačkom osoblju Ekonomskog fakultetaPravnog fakulteta Fakulteta Političkih Nauka UCG. 

  • Reagovao je Ekonomski fakultet UCG, koji se ogradio od "davanja bilo kakvih ocjena, do donošenja konačnih odluka nadležnih organa", pritom najoštrije osudivši "svaki vid plagijarizma u nauci".
  • Reagovao je i Rektorat UCG, koji se obavezao da će Univerzitet Crne Gore, "u granicama nadležnosti svojih organa sprovesti odgovarajući postupak".
  • Rektorat UCG je uputio zahtjev Ekonomskom fakultetu da se izjasni "o proceduri provjere autentičnosti i sadržaju datog magistarskog rada, te da, u slučaju utvrđivanja određenih nepravilnosti, o tome obavijesti Univerzitet".
  • Po navodima medija, na sjednici održanoj 10.05.2018, Vijeće Ekonomskog fakulteta UCG proglasilo se nenadležnim za traženu provjeru plagijata i nadležnost u ovom slučaju prebacilo na Senat UCG.

Dosadašnji odnos organa UCG prema zahtjevu za provjeru plagijata u slučaju magistarskog rada mr Alekse Bečića je zabrinjavajući. Činjenica da različiti organi Univerziteta već 15 dana ne uspijevaju da se dogovore ko je nadležan za provjeru plagijata, nažalost, daje prostor da se dovede u pitanje više puta iskazana spremnost UCG da preduzme neophodne korake u borbi protiv ove neprihvatljive prakse.

Ovdje se više ne radi o autentičnosti magistarskog rada mr Alekse Bečića. Radi se o integritetu i reputaciji Ekonomskog fakulteta i Univerziteta Crne Gore.

Stoga MI,

Trenutni i bivši studenti Univerziteta Crne Gore,

Trenutni i bivši članovi/ce predavačkog osoblja Univerziteta Crne Gore,

Građani/ke kojima je stalo do reputacije najstarije visokoškolske institucije u Crnoj Gori,

POZIVAMO Univerzitet Crne Gore:

  • da u najkraćem roku ustanovi nadležnost za utvrđivanje plagijata u magistarskom radu mr Alekse Bečića;
  • da univerzitetsko tijelo, čija se nadležnost ustanovi, najhitnije formira stručnu komisiju za utvrđivanje plagijata u magistarskom radu mr Alekse Bečića;
  • da traženi postupak bude transparentan, odluke stručne komisije javne, a da se, u slučaju potvrđivanja navoda o plagijatu, pokrene postupak za poništavanje diplome i oduzimanje magistarske titule mr Alekse Bečića.

Want to share this petition?