Help EAST TURKİSTAN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Doğu Türkistan'da insanlar kamplarda işkence görüyor,

People in East Turkestan are tortured in camps.

Çin devleti, Doğu Türkistan halkının özel hayatlarına müdahale ediyor. Evlerine kamera yerleştiriyor.

The Chinese state interferes with the private lives of the people of East Turkistan. He puts a camera in their house.

Doğu Türkistan'daki toplama kampları kapatılsın Close the concentration camps in East Turkistan