Ban the fireworks in the World. / Havai Fişek kullanımı Dünya'da yasaklansın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.


Fireworks are killing the birds and destroying the environment for a very short time pleasure of some human beings. Fireworks also cause fires and explosions during the production, storage, or usage period. We can find more innovative, animal-friendly, environment-friendly, and safer ways for celebrations.

Havai fişekler, kuşları öldürüyor ve bazı insanların çok kısa bir süre zevki için çevreyi yok ediyor. Havai fişekler ayrıca üretim, depolama veya kullanım sırasında yangınlara ve patlamalara neden olur. Kutlamalar için daha yenilikçi, hayvan dostu, çevre dostu ve daha güvenli yollar bulabiliriz.