Twitter en Galego XA!

Twitter en Galego XA!

Creada
10 de julio de 2012
Dirigida a
Jack Dorsey y
Victoria confirmada
¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 3019 firmas!

Por qué es importante esta petición

Iniciada por Ian Vázquez Rowe

Versión en galego (Más abajo versión en castellano)

Dende o día 6 de xullo, o catalán e o vasco vanse incorporar como linguas dispoñibles na rede social Twitter. O proceso de tradución abriuse en maio deste ano despois dunha campaña que comezou fai agora case dous anos e medio, cando o xornalista Albert Cuesta reclamou que a rede social se abrira a outras linguas coma o catalán. Pouco a pouco moitos outros usuarios comezaron a pedi-la tradución a esa lingua, comezando unha recollida de sinaturas en internet que reuniu a máis de 7.300 persoas.

Agora é o momento de conseguir que o galego tamén acade este fito. Non podemos deixar que a lingua da nosa terra perda o tren das redes sociais, deixando a Twitter que esqueza autoriza-lo seu uso.

Fai máis dun ano púxose en marcha a iniciativa Twitter en galego, a través da cal os internautas galegos pelexan pola normalización lingüistica na web, reclamando como obxectivo principal a incorporación do galego coma opción na configuración persoal da rede social Twitter. Despois do paso dado a favor do uso do catalán e do vasco, é o momento de que esta iniciativa sexa escoitada e se autorice de inmediato a tradución ó galego de Twitter.

Un estudo efectuado en 2009 por Web Ecology Project determinou que o galego é a vixesimosegunda lingua máis utilizada en Twitter, o que demostra a importancia desta lingua no ciberespacio (http://opaco.org/2009/09/30/a-nosa-lingua-en-twitter/).

Se logramos supera-las 7.300 firmas acadadas a prol dun Twitter en catalán, esta empresa non poderá dicir que non a un Twitter en galego. ¡Pola nosa lingua e pola nosa cultura, únete e asina esta campaña!

E se queres apuntarte coma tradutor voluntario do Twitter en galego, podes facelo aquí.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Versión en castellano (enrriba versión en galego)

Desde el día 6 de julio, el catalán y el vasco se incorporan como lenguas disponibles en la red social Twitter.

El proceso de traducción se abrió en mayo de este año después de una campaña que comenzó hace ahora casi dos años y medio, cuando el periodista Albert Cuesta reclamó que la red social se abriera a otros idiomas como el catalán. Poco a poco muchos otros usuarios comenzaron a pedir la traducción a esta lengua, iniciándose una recogida de firmas en internet que reunió a más de 7.300 personas.

Ahora es el momento de lograr que el gallego también alcance este hito. No podemos dejar que la lengua de nuestra tierra pierda el tren de las redes sociales dejando a Twitter que se olvide de autorizar su uso.

Hace ya más de un año se puso en marcha la iniciativa Twitter en galego, u a través de la cual internautas gallegos pelean por la normalización lingüística en la web, reclamando como objetivo principal la incorporación del gallego como opción en la configuración personal de la red social Twitter. Después del paso dado a favor del uso del catalán y del vasco, es el momento de que esta iniciativa sea escuchada y se autorice de inmediato la traducción al gallego de Twitter.

Un estudio efectuado en 2009 por Web Ecology Project determinó que el gallego es la vigesimosegunda lengua más utilizada en Twitter, lo que demuestra la importancia de esta lengua en el ciberespacio (http://opaco.org/2009/09/30/a-nosa-lingua-en-twitter/).

Si logramos superar las 7.300 firmas a favor de un Twitter en catalán, esta empresa no podrá decir que no a un Twitter en gallego. Por nuestra lengua y nuestra cultura, únete y firma esta campaña!

Y si quieres apuntarte como traductor voluntario de Twitter en gallego puedes hacerlo aquí.

Victoria confirmada

¡La petición ha conseguido su objetivo gracias a 3019 firmas!

Comparte esta petición