Confirmed victory
3,053
Supporters

Versión en galego (Más abajo versión en castellano)

Dende o día 6 de xullo, o catalán e o vasco vanse incorporar como linguas dispoñibles na rede social Twitter. O proceso de tradución abriuse en maio deste ano despois dunha campaña que comezou fai agora case dous anos e medio, cando o xornalista Albert Cuesta reclamou que a rede social se abrira a outras linguas coma o catalán. Pouco a pouco moitos outros usuarios comezaron a pedi-la tradución a esa lingua, comezando unha recollida de sinaturas en internet que reuniu a máis de 7.300 persoas.

Agora é o momento de conseguir que o galego tamén acade este fito. Non podemos deixar que a lingua da nosa terra perda o tren das redes sociais, deixando a Twitter que esqueza autoriza-lo seu uso.

Fai máis dun ano púxose en marcha a iniciativa Twitter en galego, a través da cal os internautas galegos pelexan pola normalización lingüistica na web, reclamando como obxectivo principal a incorporación do galego coma opción na configuración persoal da rede social Twitter. Despois do paso dado a favor do uso do catalán e do vasco, é o momento de que esta iniciativa sexa escoitada e se autorice de inmediato a tradución ó galego de Twitter.

Un estudo efectuado en 2009 por Web Ecology Project determinou que o galego é a vixesimosegunda lingua máis utilizada en Twitter, o que demostra a importancia desta lingua no ciberespacio (http://opaco.org/2009/09/30/a-nosa-lingua-en-twitter/).

Se logramos supera-las 7.300 firmas acadadas a prol dun Twitter en catalán, esta empresa non poderá dicir que non a un Twitter en galego. ¡Pola nosa lingua e pola nosa cultura, únete e asina esta campaña!

E se queres apuntarte coma tradutor voluntario do Twitter en galego, podes facelo aquí.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Versión en castellano (enrriba versión en galego)

Desde el día 6 de julio, el catalán y el vasco se incorporan como lenguas disponibles en la red social Twitter.

El proceso de traducción se abrió en mayo de este año después de una campaña que comenzó hace ahora casi dos años y medio, cuando el periodista Albert Cuesta reclamó que la red social se abriera a otros idiomas como el catalán. Poco a poco muchos otros usuarios comenzaron a pedir la traducción a esta lengua, iniciándose una recogida de firmas en internet que reunió a más de 7.300 personas.

Ahora es el momento de lograr que el gallego también alcance este hito. No podemos dejar que la lengua de nuestra tierra pierda el tren de las redes sociales dejando a Twitter que se olvide de autorizar su uso.

Hace ya más de un año se puso en marcha la iniciativa Twitter en galego, u a través de la cual internautas gallegos pelean por la normalización lingüística en la web, reclamando como objetivo principal la incorporación del gallego como opción en la configuración personal de la red social Twitter. Después del paso dado a favor del uso del catalán y del vasco, es el momento de que esta iniciativa sea escuchada y se autorice de inmediato la traducción al gallego de Twitter.

Un estudio efectuado en 2009 por Web Ecology Project determinó que el gallego es la vigesimosegunda lengua más utilizada en Twitter, lo que demuestra la importancia de esta lengua en el ciberespacio (http://opaco.org/2009/09/30/a-nosa-lingua-en-twitter/).

Si logramos superar las 7.300 firmas a favor de un Twitter en catalán, esta empresa no podrá decir que no a un Twitter en gallego. Por nuestra lengua y nuestra cultura, únete y firma esta campaña!

Y si quieres apuntarte como traductor voluntario de Twitter en gallego puedes hacerlo aquí.

Letter to
Jack Dorsey
Support
Twitter
Desde el día 6 de julio, el catalán y el vasco se incorporan como lenguas disponibles en la red social Twitter.

Ahora es el momento de que también el gallego se incorpore como opción en la configuración personal de la red social Twitter. Somos miles de personas las que usamos esta lengua diariamente y no queremos que su uso quede excluido de las redes sociales más mayoritarias.

Un estudio efectuado en 2009 por Web Ecology Project determinó que el gallego es la vigesimosegunda lengua más utilizada en Twitter, convirtiéndose en la primera no oficial de un Estado (http://opaco.org/2009/09/30/a-nosa-lingua-en-twitter/).

Por todo ello, le reclamamos a través de esta petición que autorice de inmediato la traducción de su sitio al gallego. En este sentido, ya existe una amplia comunidad de usuarios conformada para llevar a cabo esta traducción, por lo que esta podría ser realizada de forma inmediata.

Atentamente,

-----------------------------------------------------------------------------------

Since July 6th, Catalan and Basque (regional Spanish languages) are available in Twitter.

Now is the time to also incorporate Galician as an option in the configuration of Twitter. We are thousands of people that use this language daily and we don’t want to see its use excluded from a mainstream social network like Twitter.

A study in 2009 by Web Ecology Project found that Galician is the twenty-second most used language on Twitter, becoming the first non-official State language and showing the importance of this language.

Therefore, we ask through this petition the authorization for an immediate Galician translation. In this sense, there is already a large community of users prepared to carry out this translation, so it could be done immediately.

Sincerely,

Ian Vázquez Rowe started this petition with a single signature, and won with 3,053 supporters. Start a petition to change something you care about.