Turkcell-Reel Alacak Dolandırıcılığına Dur De!

Turkcell-Reel Alacak Dolandırıcılığına Dur De!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

TükoDer Tüketiciyi Koruma Derneği ve tarafına Canan Güler bu kampanyayı başlattı

TURKCELL yıllar öncesinde ödenen borçları REEL ALACAK A.Ş. adlı şirkete devrederek haksız kazanç elde etme peşinde ve binlerce vatandaş bu hususta mağdur durumda...Vatandaşlara GSM operatörlerinden SMSler vasıtasıyla icra tehditi mesajları gönderilerek, korkutulup bu şekilde alacak tahsil edilmeye çalışılıyor.Bu ilgili kanuna ve hukuka aykırı bir durum. "Mevzuatta; borçluyu telefonla tahsilata icbar ,alacaklıya veya alacaklı vekili avukata tanınmış bir yol değildir."

Bu konuya kayıtsız mı kalacaksın? Bu ülkede ne zaman adaleti sağlayacağız? Yardımına ihtiyacımız var...

Tüketicilere icra tehdidi ile SMS gönderilemez...

Avukatlardan aldığımız bilgilere göre ; "İcra tebliği, tebligat kanununa göre yapılır.Bu tebliğ alacaklı avukat tarafından GSM Operatörü vasıtasıyla yapılamaz ya da sizinle alakası olmayan bir adrese yapılan tebligat geçerli değildir. Evinize haciz işlemi için gelinse bile icra iflas kanununda yapılan degişiklik ile artık evinizden lüzumlu eşyalar haczedilemez,alacaklı avukat talep etse bile bu talebini icra memuru reddetmek zorundadır.Örnek olarak evinizden bir eşyanın haczedilebilmesi için aynı eşyadan 2 adet olması lazım,evinizde 1 adet buzdolabı varsa bu haciz edilemez.1 adet televizyon varsa bu da haczedilemez ama 2 adet buzdolabı varsa 1 tanesi haciz edilebilir."

Tüketici dernekleri temsilcileri ve hukukçular, son dönemde bazı avukatlık bürolarının kesinleşmemiş alacakların tahsili için telefon ve SMS yoluyla vatandaşı rahatsız edip hacizle tehdit ettiğini belirterek, bu durumun yasal olmadığını söylüyor.

Son dönemde tüketicilere, yasal süreci devam eden veya tebliği yapılmamış borçlarına ilişkin bazı avukatlık bürolarından SMS gönderiliyor veya tüketiciler aranıyor. SMS'lerde vatandaşın belli bir miktarda borcu olduğu ve bunun ödenmemesi halinde yasal yollara başvurulacağı, tüketicinin icraya verileceği bildiriliyor.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada bu konu ile ilgili şu sözleri aktarıyor:

"Son dönemde derneğe çok sayıda şikayet geliyor. Özellikle telefon, elektrik, internet gibi aboneliklerden kaynaklanan borç-alacak ilişkilerinde, tüketiciler faturaya itiraz ettiğinde, şirketlerin fatura itirazı sonuçlanmadan alacaklarının tahsili için avukatlık bürolarına veriyorlar. Bazı avukatlık büroları, kesinleşmemiş alacakların tahsili için telefon ve SMS yoluyla tüketiciyi, vatandaşı rahatsız etmeye başladı. Özellikle haciz tehdidi ile tüketici korkutuluyor ve alacaklar tahsil edilmek isteniyor. Tüketicilerin, vatandaşların yaptığı itiraz ya da yaptıkları izahatlar kabul edilmeyerek, sadece alacağın tahsili için çaba gösteriyorlar.Bazı avukatlık büroları adeta kurdukları telefon sistemi ile bir hukuk bürosundan çok, tahsil bürosu gibi çalışıyorlar. Yasaların kendilerine verdikleri hakları kötüye kullanıyorlar."

BORCU OLMAYANA BİLE MESAJ GÖNDERİYORLAR

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu üyesi avukat Murat Emergen,yine bu konuda şu sözleri aktarıyor: "Bazı hukuk büroları ve avukatlar ve de avukat adı kullanarak tahsilat bürosu kuranlar hukuka aykırı şekilde vatandaşların huzur ve sükununu ihlal etmektedir. Bunu yaparken de yasaları ihlal etmekten, meslek etiğine aykırı davranmaktan hiç çekinmemektedirler."

Bu avukatlık bürolarının özellikle de borçlulara gönderdikleri mesajlarda zaman zaman yanlış beyanlarda bulunabildiğini dile getiren Emergen, bu mesajların zaman zaman hiç borcu olmayanlara bile gönderilebildiğini söylüyor.

Türkiye Barolar Birliği, 31.01.2015 tarihli ilgili Disiplin Kurulu Kararı'nda;

"Avukat, borçlunun yararına dahi olsa taciz edici mesajlar gönderemez, borçlu yararına olduğu düşünülse dahi takip sonrasında yapılacak bütün yazışmaların İcra Müdürlüğü aracılığı ve karşı taraf vekili ile yapılması, uyarının taciz boyutlarına varmaması gerekir' düşüncesiyle taciz mesajı gönderen avukata disiplin cezası vermiştir."

Avukatların, Avukatlık Kanunu 35/A ve ilgili hükümleri gereği dava veya icra takibi açmadan veya açıldıktan sonra uzlaşma yetkisi olduğunu anlatan Emergen, "Ancak bu teklif metni ve talebi huzuru bozacak ve tehdit edecek derecede ve ısrarla telefonla arayacak şekilde olamaz. Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınması gerektiğini, avukatların mesleki etik ve meslek kurallarının hukuken sınırlarının çizildiğini ve avukatların bu kurallara uymak zorunda olduğunu vurguluyor.

BAROYA ŞİKAYET EDİLEBİLİR, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULABİLİR

Emergen, tüketicilere şu önerilerde bulunuyor:
"Israrla telefon edilmesi veya mesaj gönderilmesi durumunda mesaj gönderen avukatın bağlı bulunduğu baroya disiplin cezası alması için yazılı olarak şikayet edilebilir.

Vatandaşlarımız bunun yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılıklarına TCK 123. maddesinde düzenlenen 'Kişilerin huzur ve sükunu bozma' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunabilirler. Zira TCK 123'te de açıklandığı üzere 'Sırf huzur ve sükununu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir."

YOĞUN ŞİKAYETLER GELİYOR

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, avukatlardan borçlulara yapılan taciz mesajları ve telefonlarında yoğunluk yaşanmaya başlandığını, tüketicilerden derneğe bu yönde yoğun şikayetler geldiğini söylüyor.

Tüketicilere, haciz kararı çıkarıldığı, evde haciz uygulanmak ve mal kaldırmak üzere yetki alındığı, acilen verilen telefonun aranmasını talep eden mesajların uygunsuz olduğunu dile getiren Koçal, bu mesajların "taciz" olduğunu vurguluyor.

Koçal, "Avukatlık mesleğine ve hukuka uymayan, avukatlık mesleğinin etik kurallarına aykırı olan yöntem ve şekillerle, vatandaşlarımızın huzur ve sükununu bozacak şekilde alacak tahsil edilmek istenmektedir. Bu mesajlar ya da aramalar vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktadır." diyor.

UYGULAMA YASA DIŞI

Koçal, bu konularda uyarının bir kez vatandaşları bilgilendirmek için yapılabileceğini belirterek, devamlı atılan mesajların "taciz" niteliği taşıdığını söylüyor:

"Borçluya bildirim, bilgilendirmek maksadıyla bir kez yapılır, sürekli mesaj göndermek telefonla aramak taciz niteliği taşımaktadır. Yasa dışı bir uygulamadır. Borç bildiriminde bulunan kurum ve kuruluşlar da tüketiciyi bilgilendirmek amaçlı bir kez bildirim yapabilirler ya da arayabilirler. Sürekli mesaj ve arama huzur ve sükûnu bozma suçudur.Mevzuatta; borçluyu telefonla tahsilata icbar ,alacaklıya veya alacaklı vekili avukata tanınmış bir yol değildir."

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.
2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.