Temiz Hava solumak istiyoruz- Ereğli Demir Çelik Fabrikaları havamızı, kirletmesin.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 'Erdemir'  bir yılda 2,5 - 3 milyon ton kömür yakıyor.

Yeni yüksek fırının kapasite artışı ile beraber bu oran yılda  3,5 -4 Milyon ton civarında olacak.

Yakılan kömürün dumanı ve cevher tozları diğer kirleticiler  Sinter bacasındaki filiterenin yetersiz ve  demode olmasından dolayı ,diğer bacalar ve kirleticilerde filitre olmamasından  kentimizi ve havamızı standartların çok üstünde kirletiyor. 

Çevre ve Şehircilik bakanlığı istasyonlarının verileri   Halk ve Çevre sağlığı için HASSAS ve RİSKLİ verileri gösteriyor. Yıllık  ölçüm ortalama hava  kirliliği sınırları aşıyor.

Bölgemizde Astım ve Kanser hastalıkları bu dumanlara bağlı çoğaldığını düşünüyorum.

Yakılan kömürün ve cevher  tozlarının çağdaş teknoloji ile bertaraf edilmesini   istiyorum. İnsana ve doğaya, zararların minumuma indirilmesi için Erdemir'in yeni yatırımlar yapmasını istiyorum.

Erdemir'in Sinter bacası eski ve bozuk filtre ile çalışıyor.

Sinter bacasına  ve diğer bacalara yeni teknoloji ile filtre takılması ve Erdemir'in çevreye bıraktığı kömür ve curuf tozlarının engellenmesini istiyorum.

Sağlık hakkımızın korunması için yasaların uygulanmasını istiyorum.

Çelikhane den çıkan Curufun deniz ve  doğaya karıştırılmadan bertaraf edilmesini istiyorum. Çelikhane curufunda doğayı zehirleyen kimyasalların olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Bu zehirlerin denizlerimiz ve doğamıza karıştırılmasının, telafisi imkansız sağlık sorunları yarattığını düşünüyorum. Sinter Bacasına filtre takılmasını, kömür ve kül tozlarının çevreye yayılmasının önlenmesini, Çelikhaneden çıkan curuf'un Karadeniz'de dolgu malzemesi olarak kullanılmamasını, doğaya karıştırılmadan berteraf edilmesini istiyorum.

 Erdemir Her yıl Yıllık kazancının bir haftalık bölümünü Çevre ve çevreyi koruyacak yeni teknolojiler  için harcasın.