Petition Closed
Petitioning Nermin Ogresevic, nacelnik opcine Cazin and 3 others

Tell the Cazin Municipality, Bosnia & Herzegovina to stop illegal killings of strays

1,099
Supporters

Letter to the mayor  of Cazin, Mr. Nermin Ogresevic 

Negligence, ignoring the killing and torturing animals is a serious legal offense! The choice of denying the primary needs of animals comes under the most serious form of Law abuse just as killing and torturing animals. Severity of the problem is added by the fact that their previous neglect of the municipal services Cazin where they did not provide adequate shelter by law in accordance with clearly stated terms that was one of the commitments. We understand why it is necessary to open a shelter for homeless animals. With this letter we wish to emphasize the negative consequences of past bad practices whose murderous further application will definitely not go unnoticed. According to the Law on Animal Protection and Welfare of Bosnia and Herzegovina, a municipality of Cazin is responsible to solve the problem of population growth of abandoned street dogs, but only in a humane manner. Shelter building as a part of this strategy humane approach, but certainly not the first step is made in the process of solving this problem. The only proven method by which this problem can be solved by the method of "catch-sterilize-release." We want to draw attention to the fact that the killing can not and is not a way of solving this problem. You as the first  representative of the municipality and humane citizens of Cazin should nott support the killing of stray dogs. Leaving the corpses of killed animals in nature is just another confirmation that the perpetrators of these crimes are not people you can count on in the future.

You are responsible to provide appropriate care / treatment and protection for strays in the Municipality of Cazin. You must know that killing animals by fire arms in a populated area is strictly prohibited and that euthanasia (death out of compassion) is only applicable in cases of terminally ill dogs and not a model for solving the problem of redundant abandoned dogs. We want to stress the very importance of taking correct decisions at the moment and this is why we have the will to work together with you to think about everything, and to advise you what steps to take in order to properly resolve this difficult situation. We hope that you will accept our offer and that we together will look at what options you have. The fact is that the inhumane treatment of animals only reduces the feeling of satisfaction among the population of Cazin no humane approach to the process of solving the problem will result in a large two-sided victory for all who are involved in this process.

NOA

Animal welfare society "NOA", Bosnia & Herzegovina supporting the protest letter

http://www.drustvonoa.org/akcija%20440.html


 Law on Animal Welfare that prohibits killing of healthy, abandoned animals, Illegal killings of strays are still shamefull practice in many municipalities so in Cazin Municipality. We need to finally stop it and implement no-kill strategy supported by spay/neuter programmes. Your signature will help put pressure on the responsible persons.

Warning: disturbing images in this link

http://www.cazin.net/cazin/uznemirujuce-fotografije-lesevi-pasa-razbacani-pored-potoka/

Letter to
Nermin Ogresevic, nacelnik opcine Cazin
MUP USK MUP USK
Nacelnik Nacelnik opcine Cazin
and 1 other
Inspekcija USK
Potpisnici se pridruzuju UG "Spas", Bihac

Slijedom prijava naših članova i informacije objavljene na lokalnim medijima u kojoj je sadržana obavijest o aktivnostima koje su za posljedicu imale ubijanje napuštenih životinja pasa lutalica od strane nepoznatih lica na području općine Cazin, a za koje ovo Udruženje smatra odgovornom direktno općinu Cazin, Udruženje za zaštitu i spašavanje životinja „SPAS“ Bihać ovim putem traži hitno očitovanje Općine Cazin i procesuiranje ovih nezakonitosti pri pravosudnim organima i organima za provodjenje zakona USK-a.

Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja (Službeni list BiH 25/09) je prekršen u doslovnom smislu riječi i neutvrđen broj napuštenih životinja pasa lutalica je ubijen vatrenim naoružanjem, a što za posljedicu ima podnošenje prijava protiv nalogodavaca i izvršilaca ovim dopisom.

Krivični Zakon u svom članu 318. izričito naglašava novčane i kazne zatvora za lica koja bez opravdanog razloga ubijaju životinje.

Zahtijevamo hitnu reakciju sa Vaše strane pronalaskom pocinilaca i procesuiranjem u skladu sa pozivitnim zakonskim propisima.

S poštovanjem, UG „SPAS“ Bihać


Drustvo "NOA" - Načelniku Općine Cazin Bosna i Hercegovina 17.04.2011.


Poštovani gospodine Ogrešević,


Obaviješteni smo od Udruženja za zaštitu životinja "Spas"Bihać o nedoprostivo okrutnom zlostavljanju i masovnom ubijanju pasa u području naselja Šturlić, Općine Cazin, koje egzistira u vašoj nadležnosti. Uz najoštriju osudu brutalnog nehumanog čina zahtijevamo od Vas i vaših službi da odmah bez odgađanja pronađete naredbodavce i počinioce ovih protivzakonitih zlodjela koje treba primjerno sankcionirati u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH . Upozoravamo Vas da ćemo vršiti monitoring na terenu prateći situaciju kako bi spriječili nova ubijanja.

Nebriga zanemarivanje ubijanje i mučenje životinja je ozbiljan zakonski prekršaj ! Sam izbor poricanja primarnih potreba životinja dolazi pod najozbiljniju formu zloupotrebe zakona kao i samo ubijanje i mučenja životinja. Težini problema se dodaje i činjenica da im se dosadašnjom nebrigom Općinskih službi Cazina nije pružio odgovarajući zaklon predviđen zakonima u skladu sa decidno naznačenim rokovima što Vam je bila jedna od obaveza. Mi razumijemo razlog zašto je potrebno otvarati humane azile za smještaj napuštenih životinja. Ovim dopisom mi želimo naglasiti negativne posljedice dosadašnje loše ubilačke prakse čija daljnja primjena zasigurno neće proći nezapaženo. Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH , vaša općina Cazin je odgovorna da riješi problem rasta populacije uličnih napuštenih pasa, ali samo na human prihvatljiv način. Azil kao objekat je dio ove strategije humanog pristupa ali zasigurno nije prvi korak koji se pravi u samom procesu riješavanja ovog problema. Jedini dokazani metod kojim se ovaj problem može riješiti je metoda “uhvati-steriliši-pusti.” Mi vam želimo skrenuti pažnju na činjenicu da ubijanje nemože i nije način rješavanja ovog problema. Vi kao prvi čovjek predstavnik općine predstavljate i one humane građane Cazina koji ne podržavaju ubijanje napuštenih pasa. Ostavljanje leševa ubijenih životinja u prirodi je samo još jedna od potvrda da izvršioci ovih zlodjela nisu ljudi na koje možete računati i u buduće.

Vi ste odgovorni da obezbjedite odgovarajuću njegu/brigu i zaštitu za ulične pse u području Općine Cazin. Vi morate znati da je ubijanje životinja vatrenim oružijem u naseljenom području strogo zabranjeno kao i to da je eutanazija (smrt iz samilosti) jedino primjenjiva u slučajevima neizlječivo teško bolesnih pasa a ne model za rješavanje problema prekobrojnih napuštenih pasa. Mi vam želimo naglasiti samu važnost poduzimanja ispravne odluke u ovom momentu i upravo zbog toga smo volji da zajedno sa vama razmislimo o svemu, kao i da vas savjetujemo koje korake da preuzmete kako bi ispravno riješili ovu tešku situaciju. Nadamo se da ćete prihvatiti našu ponudu da pogledamo zajedno koje mogućnosti imate. Činjenica je da nehumano tretiranje životinja samo smanjuje osjećaj zadovoljstva među stanovništvom Cazina no humani pristup u procesu riješavanja problema će rezultovati velikom obostranom pobjedom svih koji budu uključeni u ovaj proces.

NOA Denmark started this petition with a single signature, and now has 1,099 supporters. Start a petition today to change something you care about.