Petition Closed

Teken en deel de petitie: Nederland wil geen bontfokkerijen! (Sign for a fur free Netherlands): Only animals wear fur

Stichting.Dierenleed en de Bont voor Dieren wil dat er over 5 jaar geen bont meer wordt verkocht in Nederland en dat de invoer hiervan verboden is.Bont voor Dieren heeft in de afgelopen jaren al successen geboekt, bijvoorbeeld het verbod op import van honden- en kattenbont. Maar zolang er nog dieren onnodig moeten lijden en er bont wordt gedragen hebben zij uw hulp hard nodig. 

Teken dus nu de petitie!

( Foundation. animal suffering and the Foundation fur for Animals wants about 5 years no fur more is sold in Netherlands and that imports of these is prohibited.Foundation Fur for animals has already experienced success in recent years, for instance the prohibition on import of dog and cat fur. But as long as there are animals have to suffer unnecessarily and there fur is worn, they desperately need your help. )

This petition was delivered to:
  • Bont voor Dieren
  • Bambella


    Stichting Dierenleed started this petition with a single signature, and now has 6,067 supporters. Start a petition today to change something you care about.