Dogo Argentino Masumdur. Yasaklı Irk olmayı hak edecek bir suçu yoktur.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


 Dogo Argentino yapılan kinolojik çalışmalar neticesinde ve ırk’ın anavatanı olan Arjantin de kullanılan bir av köpeğidir. Av köpeklerinin tamamı karakteristik özellik bakımından insanlara karşı sevecen, iyi huylu aile köpeği olup kesinlikle agresiflik göstermemektedir. FCI Federation Cynologıque Internatıonale ırk standartlarında Mizaç ve Davranış bölümünde ırk ın en önemli unsuru kesinlikle insanlara agresiflik göstermemesini açıkça belirtilmiştir. ve SAFKAN DOGO ARGENTİNO' lar, Pitbull türevi değildir. Hiçbir akrabalıkları yoktur. 

Ülkemizde 5199 sayılı yasanın ilk yürürlülüğe girdiği tarihide listede olmayan bu ırk, 2014 yılında TBMM dilekçe komisyonuna verilen bir dilekçe ile ilgili kanunun 14. maddesinin L bendine Müsteşarlık Makam oluru ile yasağa dahil edilmiştir. 

Fakat Tehlikeli köpek ırkı yoktur. Ancak yanlış bir eğitim sonucunda davranış bozuklukları göstermeye başlamış ve ısırdıklarında, diğer köpek ırklarından daha büyük bir tehlike oluşturan köpekler vardır.  

Sahipleri yüzünden bugün Dogo Argentino Staffordshire ırkları yasaklanıyor, yarın Presa Canario Doberman ve Rotweiler ırkları ve belki diğer ırklarda yasaklanabilir.

Neticede, her köpeğin özünde agresiflik vardır. Her köpek, ısırabildiği için potansiyel bir risk oluşturur. Tehlikesiz köpek, ancak dişsiz bir köpektir.

 Daha kötüsü, her köpek, sahibinin istemeyerek de olsa yaptığı hatalardan dolayı bir anda saldırabilir. Çoğu da sahibi tarafından, istemeyerek bu durma getirilir. Kıskançlıktan saldıran, Yorkshire Terrier gibi küçük ırk köpekleri herkes bilir. fakat tehlikeli olarak adlandırılmıyorlar.

Bu gibi köpekler, insanlarla ve diğer köpeklerle “normal” bir yaşantı sürdürmeyi öğrenememişler, çünkü bu onlara öğretilmemiştir. Küçük ırklarda, bu bir sorun olarak algılanmıyor. 

Tehlike Irkla İlgili mi?   Almanya’nın NRW eyaletinde, “tehlikeli köpekler” listesine giren tüm köpekler bu testten geçmek zorunda kaldıklarında çok ilginç bir sonuç ortaya çıktı. “Tehlikeli” köpeklerin %95’i, bu testi başarıyla geçti. Yani, bir tehlike arz etmedikleri anlaşıldı. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Ceza Sorumluluğunun Esasları” başlıklı ikinci kısmında yer alan 20. maddede “Ceza sorumluluğu şahsidir. “Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.” şeklindeki hükümle de anayasada yer alan düzenleme yinelenmiştir. “Cezanın şahsiliği ilkesi uluslararası metinlerde de kabul edilmiştir."

Fakat 5199 sayılı kanunun 14 ncü maddesi L bendi genel bir yasak uygulayıp, ülkemizde bir başkasının işlediği suç toplumun büyük bir kesimine yansıtılmış, suçu olmayan ve hiçbir olaya karışmamış köpekler ve sahipleri de cezaya dahil edilmiştir. Bu ırkı besleyen 1000 lerce insan mağdur edilmiştir. Bu mağduriyet halen devam etmektedir.

Kötü Köpek Yoktur, Kötü Sahip Vardır düşüncesinden hareketle köpeğini bir evlat gibi yetiştiren ile saldırgan yetiştiren aynı kefeye konulmamalıdır. Suç yoksa Ceza yoktur. Mevcut yasaya dayanılarak herhangi bir şikayet olduğunda, hayvan hiçbir şey yapmamış olsa da, kamu gücünü kullanıp hayvanlara el konuluyor ve sahibine para cezası kesiliyor”  Lafın Özü her sahip ve her köpek aynı kefeye konulmamalıdır. Ceza da gereken şey suçun oluşup oluşmadığıdır. Suçumuz yok ise cezamız 'da olmamalıdır.

Ülkemizde Dogo Argentino ırkına ait Kayıtlı Ölümcül olan ve insana karşı işlediği bir suç yoktur. Haberlere konu olan olaylar münferit her köpeğin yapabileceği türden olaylardır. Dünyada en fazla köpek sayısına sahip ülkelerde yapılan istatistiki araştırmalarda Dogo Argentino ların sayısı masum ve uysal diye tabir edilen bir çok ırk dan yok denecek kadar az sayıdadır. Ve yine bir çok ülke köpekleri teste tabi tutarak değerlendirme yapmaktadır.

Örnek İstatistik : ABD-KANADA

https://www.animals24-7.org/2019/01/03/dog-attack-deaths-maimings-u-s-canada-1982-2018-log/

Bu örnekte DOGO ARGENTİNO nun bir çok ırka göre daha zararsız olduğunu görmeniz mümkündür. Her gün aramızda gezen bir çok köpek daha çok olaya karışmıştır.

Değerli büyüklerimizden ricamız, Yasaklamak yerine topluma kazandırıcı bir yasa yapmalarıdır. Zira bu yasaklamalar bu ırkların sayısını azaltmamakla birlikte, kontrolünü güçleştirmiştir ve kayıt dışı şekilde üretilmeye devam etmektedir. Köpeklerin kontrol altına alınması adına bir düzenleme yapılması ve Suç işleyen ile işlemeyeni ayırt eden bir yasa yapmalarıdır. İlgili yasa maddesindeki yasağın kaldırılmasıdır.