Kadroya İmza, Sözleşmeliliğe Son Ver

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.


Sözleşmeli Personelin kadro sorunu yıllardır devam ediyor, kamuda farklı kurumlarda, farklı unvanlar için farklı şekillerde sözleşmeli istihdamı söz konusu.

Aynı işi yapan, aynı mekânı bazen aynı unvanı paylaşan personelden biri memur, diğeri sözleşmeli olduğu için farklı mali ve sosyal haklara sahip; bu durumun sürdürülmesi mümkün değildir.

Kurum, unvan, görev ve görev yeri ayrımı olmaksızın, sadece kadrolu istihdamın olması ve sözleşmeli personel sisteminin tamamen terk edilmesini talep ediyoruz.