LIST OTWARTY – PETYCJA

LIST OTWARTY – PETYCJA

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Eliasz Bykowski started this petition to Szanowny Pan Prezydent RP Andrzej Duda (Biuro Prezydenta RP) and

My, niżej podpisani, zwracamy się do Pana Prezydenta, Pana Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, jako organów konstytucyjnych, o podjęcie kroków przewidzianych prawem zmierzających do uchronienia Eliasza Bykowskiego od wykonania kary pozbawienia wolności w łącznym wymiarze dwóch i pół roku. Taki wymiar kary pozbawienia wolności został orzeczony wyrokami Sądu Rejonowego w Sopocie z dnia 30 listopada 2004 r., sygn. akt II K 188/04 oraz z dnia 13 kwietnia 2006 r., sygn. akt II K 199/05. W wypadku pierwszego wyroku Eliasz Bykowski został skazany faktycznie nie za uzyskanie programów komputerowych a za ich posiadanie wbrew art. 278 §2 kodeksu karnego. Co więcej z wyroku wynika, że Sąd ustalił, że skazany mógł uzyskać te programy w roku 1999 i 2000, czyli w czasie, kiedy mając 15 i 16 lat, nie podlegał odpowiedzialności karnej. Tym samym wyrokiem, podobnie jak drugim, został skazany za posiadanie śladowej ilości środka odurzającego (0,27 gr. i 0,35 gr.), pomimo, że w obu wypadkach bezspornie doszło do wypadku mniejszej wagi, co powinno prowadzić do złagodzenia wymierzonej kary a nie zasądzania kary pozbawienia wolności. 


W obu sprawach zawiódł wymiar sprawiedliwości, począwszy od sądu poprzez obrońcę z urzędu, kończąc na kuratorze sądowym. Skoro dziś Eliasz Bykowski ma być deportowany z Irlandii do Polski w celu wykonania kary dwóch i pół roku pozbawienia wolności, to należy powiedzieć jasno: Eliasz Bykowski jest ofiarą systemu, a nie przestępcą zasługującym na tak dotkliwą karę. 


Znamy Eliasza Bykowskiego, wiemy jakim jest wspaniałym człowiekiem, dobrym kolegą, wybitnym informatykiem, wartościowym członkiem społeczności Dublina. Historia jego losów od przyjazdu do Irlandii dowodzi jego siły charakteru, pracowitości, uczciwości i bezinteresownej uczynności. 


Zwracamy się do Szanownych Państwa, jako osób sprawujących urzędy o szczególnym znaczeniu dla demokratycznego państwa prawa, abyście wykazali, że system, pomimo błędów, jest w stanie je naprawić. Zarządzenie wykonania kary w stosunku do Eliasza Bykowskiego byłoby niehumanitarne. Eliasz Bykowski nie zrobił nikomu krzywdy. Nie pozwólcie zmarnować jego życia! Wniesienie kasacji nadzwyczajnej lub ułaskawienie przez Prezydenta PR może je ocalić. 


Dublin, 6 lipca 2021 r. 

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!