BEREIKBAARHEID DE RONDE VENEN MET HET OPENBAAR VERVOER

BEREIKBAARHEID DE RONDE VENEN MET HET OPENBAAR VERVOER

Started
December 7, 2021
Petition to
Syntus / Provincie Utrecht
Signatures: 2,776Next Goal: 5,000
Support now

Why this petition matters

Started by Frank van Dort

Probleem:

Door de grensligging van de gemeente De Ronde Venen vallen reizigers uit dit gebied tussen wal en schip als het aankomt op reizen van en naar Amsterdam, Haarlem en Hoofddorp. Door de combinatie van concessies en het schrappen danwel aanpassen van de buslijnen is er op dit moment (December 2021) slechts 1 buslijn die de grote getalen reizigers vervoert tussen bijvoorbeeld Mijdrecht en Amsterdam, waarbij een overstap op Uithoorn Busstation noodzakelijk is. Het bemoeilijken van deze overstap, wat een tijdelijk gevolg is van de werkzaamheden aan de Uithoornse busbaan brengt dit probleem opnieuw aan het oppervlak. De dorpen van de gemeente De Ronde Venen worden, ondanks de ijverige en goede inzet van de gemeentelijke organisatie, afgesloten van de buitenwereld door botsende concessies en geschrapte lijnen! Dit kan toch niet mogelijk zijn?

Reden:

De dorpen in de gemeente De Ronde Venen zijn al sinds jaar en dag een probleemgebied wanneer gekeken wordt naar de bereikbaarheid met het Openbaar Vervoer (OV). Vanuit de gemeenschap komen verhalen van rond (en zelfs al van voor) de millenniumwisseling waarin verteld wordt dat over een simpele reis van Mijdrecht naar Amsterdam West al snel 1,5 tot 2 uur gedaan werd. Zoveel jaren negatieve ervaringen; men zou denken dat de provincie(s) en vervoerders deze mee zouden nemen in het opmaken van nieuwe concessies en dienstregelingen. Maar niets is minder waar! De huidige concessie (Concessie Provincie Utrecht) is in werking getreden op 11 december 2016. Connexxion verdween, Syntus kwam. Een jaar later was het eerste gevolg meteen zichtbaar; Met deze wisseling van de wacht verdween lijn 142, die Mijdrecht verbond met Amsterdam Centraal Leidseplein en onderweg stopte in Uithoorn, Amstelveen en Amsterdam. Deze lijn werd veel gebruikt voor studenten aan de VU, en mensen die voor werk of ter ontspanning naar Amsterdam moesten. Bij het ingaan van de concessie werd een belofte gedaan door Connexxion: de buslijn 348, die zou gaan rijden op het moment dat de  Noord-Zuidlijn in dienst zou treden, zou vanaf Amsterdam Zuid naar Mijdrecht doorrijden. Dit is nooit gebeurd. Hierdoor werden eerdergenoemde reizigers steeds meer afhankelijk van de toen al bestaande lijnen 130 (Breukelen – Uithoorn), 242 (Amsterdam-Zuid – Mijdrecht) en 340 (Haarlem – Mijdrecht). 

 

De 2 laatstgenoemde lijnen zijn beiden inmiddels volledig vertrokken vanuit Mijdrecht, respectievelijk door de absentie van studenten ten gevolge van de corona-lockdown (242) en door bezuinigingen (340). Er is nu dus nog 1 bus die het enorme aantal reizigers, met een overstap, naar Amsterdam brengt. Dit duurt ongeveer 2 tot 3 keer zo lang als dat een reis met de auto naar Amsterdam duurt.


Vanaf januari 2022 zal de busbaan in Uithoorn, tussen de halte Centrum en het busstation voor een periode van 7 maanden gesloten zijn, als gevolg van het aanleggen van de tramlijn. Hierdoor zou de enige buslijn (130) moeten stoppen bij Uithoorn Centrum, waarna de reizigers ruim 1,5km zouden moeten lopen om te kunnen overstappen op hun bus richting Amsterdam. Dit is natuurlijk niet te doen. Na veel mailen en bellen is er een oplossing gevonden, waardoor lijn 130 zal omrijden en er een overstap gefaciliteerd kan worden bij de Achterberglaan in Uithoorn.


Dit tijdelijke probleem stelt een groter probleem aan de kaart; de reizigers uit De Ronde Venen vallen constant tussen wal en schip wanneer het aankomt op het Openbaar Vervoer in de richting van Amsterdam! Door het schrappen van lijnen 242 en 340 zit bus 130 in de spits overvol, en moeten reizigers soms zelfs wachten bij het busstation in Uithoorn, omdat de bus nou eenmaal té vol zit. 


In deze tijd, waarin wij met ons allen geacht worden een steentje bij te dragen in de strijd tegen klimaatverandering lijkt goed functionerend Openbaar Vervoer ons een must. Het huidige systeem zorgt er op dit moment al voor dat steeds meer reizigers kiezen om niet langer met de bus, maar met de auto te reizen. Niet alleen is dit slecht voor het milieu, ook zorgt dit voor meer verkeersdrukte op de altijd vaststaande N201.


Wij roepen de provincies Utrecht en Noord-Holland dan ook op: neem in jullie nieuwe concessies (prov. Utrecht) en dienstregelingen (prov. Noord-Holland) toch de belangen van de Gemeente De Ronde Venen mee! Zorg ervoor dat onze dorpen bereikbaar blijven, zodat ook wij ons kunnen verplaatsen richting onze studie, werk en ontspanning!

 

Voor verdere vragen, opmerking etc. kunt u ons bereiken via: info@verbindderondevenen.nl

Support now
Signatures: 2,776Next Goal: 5,000
Support now

Decision Makers

  • Syntus / Provincie Utrecht