Petition Closed

The consular authorities & practices at the Swiss Embassy in Kosovo must be investigated!

This petition had 1,870 supporters


(English & German below)

Të hulumtohen autoritetet dhe praktikat konsullore të Ambasadës së Zvicrës në Kosovë!

Siç tregojnë faktet dhe siç shumë prej nesh jemi dëshmitarë, ekzistojnë praktika sistematike diskriminuese kundër qytetarëve të Kosovës të cilët aplikojnë për viza si vizitorë në Austri ose Zvicër përmes Ambasadës së Zvicrës në Kosovë. Kjo përfshin refuzimet e pajustifikueshme të cilat shpesh rezultojnë si në ngarkesa financiare ashtu edhe në aspektin e theksuar emocional për viktimat.

Ne kërkojmë nga autoritetet në Bern të hulumtojnë të punësuarit dhe praktikat që aplikohen në ambasadën e Kosovës, për t’u siguruar se korrupsioni nuk e përcakton procesin e aprovimit të vizave dhe të sigurohemi që çdo aplikant të trajtohet me drejtësi sipas kritereve të publikuara.

 

******************

Evidence suggests the existence of systematic discriminatory practices against Kosovar citizens applying for visitor visas to Austria or Switzerland through the Swiss Embassy in Kosovo. This includes unjustified denials which often result in both extra financial burdens and severe emotional taxation for the victims.

We call upon the authorities in Bern to investigate the employees and practices at the Embassy in Kosovo to ensure that corruption is not dictating the visa approval process and to ensure that each applicant is handled fairly according to the publicized criteria.

******************

Es gibt Hinweise dass die Schweizer Botschaft in Kosovo systematisch gegen Kosovo Bürgern diskriminiert durch willkürliche Absagen bei der Visumerteilungsprozess (gültig für die Schweiz sowie Österreich). Solche unbegründete Verweigerungen haben oft hohe finanzielle, wie auch emotionale Belastungen für den Betroffenen.

Wir fordern die Behörden in Bern auf die zuständigen Mitarbeiter in Bezug auf Visumerteilung zu überprüfen.Today: Luljeta is counting on you

Luljeta Fana-Long needs your help with “Swiss Federal Department of Foreign Affairs (FDFA): The consular authorities & practices at the Swiss Embassy in Kosovo must be investigated!”. Join Luljeta and 1,869 supporters today.