Petition Closed

Swedish Olympic Committee: Take a stand in Pyeongchang 2018 against the dog meat trade!

This petition had 5,350 supporters


For more actions you can take please visit: http://koreandogs.org/pc2018-sweden/

Swedish Olympic Committee:  please take a stand in the Pyeongchang2018 against dog and cat meat trade!

Swedish Olympic Committee:

PyeongChang, South Korea, set to play host to the world in the 2018 Winter Olympics. An international gathering of elite athletes, sports fans, governments and businesses on such a grand scale is a unique platform for taking a meaningful stand against the widely condemned, barbaric and inhumane dog and cat meat trade in South Korea.

We know you are busy preparing for this epic sporting event. However, we urge you to spare just a few minutes of your time to watch this video, as fellow people with compassion for animals, whether they are raised for our consumption or as our companions, working partners and guardians, we know you will agree that the current practice and attitude of those involved in this medieval industry is completely unacceptable and abhorrent. http://youtu.be/3uR8R8Mu70Q https://youtu.be/tEaa1GJo-Uo

No living being deserves such a torturous existence. Forced to endure the most extreme deprivation and unimaginable torment from the moment they are born until the day they are brutally slaughtered; dogs (our best friends) are battery farmed - imprisoned in cramped, rusty, raised cages all their lives with no protection from extreme elements. They have no access to water, exercise, or medical care. Their eardrums are often burst to prevent them from barking. Until, often in front of other live dogs, they are electrocuted, hanged, beaten skinned or burnt alive in the ignorant belief that such suffering will improve their taste. Could you imagine this happening to your best friend?

This industry is by no means small scale, thousands upon thousands of dogs are factory farmed in this way every day, there is no emphasis on even the most basic and cheapest humane farming methods in this operation. This trade has no basis in promoting "culture" or tradition of the Korean people, it is purely driven by greed and the profits that can be made in this severely under-regulated, tax free sector which in itself is highly unsanitary and a severe risk to both human and animal health.

Please do not look the other way, please do not see this issue as a 'cultural difference', we urge you to look at this issue with unbridled compassion and to use whatever means or methods you can to add your voice to the many already calling for change in south Korea. This petition is just a start, we urge you to add your voice to social media and other campaigns. Please use this unique opportunity to help change the lives of so many dogs and cats condemned to a life in the meat trade. If South Korea knows the world is watching and is asking for change, and if South Korea wants to be respected as a nation of conscience, South Koreans need to strengthen their abysmal and outdated animal welfare laws and permanently ban dog and cat consumption. Please help us to bring about this change!

Svenska Olympiska Kommittén: Ta ställning emot handlen med hund- och katt-kött i Pyeonchang 2018!

Svenska Olympiska Kommittén,

Pyeongchang i Sydkorea är värd för de olympiska vinterspelen 2018. En internationell samling av elitidrottare, fans, politiker och företag i en sådan omfattning är en unik plattform för ett viktigt ställningstagande mot den allmänt fördömda, barbariska och inhumana handeln med hund- och katt-kött i Sydkorea.

Vi förstår att ni är upptagna med att förbereda detta storslagna sportevenemang. Likafullt uppmanar vi er att ta några minuter av er värdefulla tid och titta på denna video. Som medmänniskor med medkänsla för djur, oavsett om de föds upp för att konsumeras eller som våra kompanjoner, arbetakamrater eller skydd, kommer ni att instämma i att nuvarande praxis och attityder hos de involverade i denna medeltidsindustri är fullständigt oacceptabla och avskyvärda. http://youtu.be/3uR8R8Mu70Q https://youtu.be/tEaa1GJo-Uo

Ingen levande varelse förtjänar en tillvaro av tortyr. Tvingade att uthärda extrem misär och ofattbara plågor från den stund de föds till den stund de brutalt slaktas. Hundarna (våra bästa vänner) hålls i trånga, rostiga burar, ovanför marken så att de alltid står på burgolvet, aldrig på marken. De har inget skydd från väder och vind, ingen tillgång till vatten, får inte komma ut och röra på sig, får ingen medicinsk vård. Hundarnas trumhinnor är ofta spräckta för at på så sätt hindra dem från att skälla. På detta sätt lever de sina dagar till dess att de, ofta inför sina levande kamrater, får dödande elektriska stötar, hängs, blir slagna, skinnflådda eller bränns levande; allt detta i tron att ju mer lidande hunden eller katten utsätts för, desto bättre smakar köttet. Kan du föreställa dig detta hända din bästa vän?

Det här är ingen småskalig industri, tusentals och åter tusentals hundar (och katter) hålls på detta vis varje dag. Det läggs ingen tonvikt på någon form av humanitet i denna industri som inte heller har sin bas i att stödja eller marknadsföra ”kultur” eller koreansk tradition. Denna industri drivs av girighet och av de vinster som görs i denna oreglerade och skattebefriade sektor som i sig själv är mycket ohygienisk och utgör en allvarlig risk för både human och animal hälsa.

Vi ber er att inte titta åt ett annat håll, att inte se detta som ”kulturella olikheter”. Vi uppmanar er att undersöka detta med ohämmad medkänsla och att använda de metoder och medel ni kan, och finner lämpliga, för att addera er röst till de som kräver förändring i Sydkorea. Denna petition är en start, vi uppmanar er att lägga till er röst på sociala medier och i andra kampanjer. Snälla, använd denna unika möjlighet att hjälpa till att förändra livet för alla dessa hundar och katter, fördömda till ett liv i kötthandeln. Om Sydkorea vet att världen ser på och ber om en förändring och om Sydkorea vill bli respekterat som en nation med samvete, måste Sydkorea stärka sin urusla och förlegade djurskyddslagstiftning och permanent förbjuda hund och katt-konsumtion. Snälla, hjälp oss att genomföra detta!Today: KOREANDOGS.ORG is counting on you

KOREANDOGS.ORG needs your help with “Swedish Olympic Committee: Swedish Olympic Committee: Take a stand in Pyeongchang 2018 against the dog meat trade!”. Join KOREANDOGS.ORG and 5,349 supporters today.