Petition Closed

The existence of the Rijksakademie van beeldende kunsten is being threatened by the Dutch Government. The intention to terminate governmental support as of 2013 endangers the future of this crucial source of top talent in the visual arts.

The Rijksakademie was founded by law in 1870 to keep Dutch talented artists in the Netherlands and to attract talent from abroad. The Rijksakademie holds State Collections on artistry and organizes the Prix de Rome. The internationally acclaimed residency program has enabled artists to make an essential contribution to the local and global art scene. For 141 years the institute has delivered artists like George Breitner, Piet Mondriaan, Karel Appel and more recent Michael Raedecker, Folkert de Jong, Fiona Tan, Meshac Gaba and Yael Bartana. Artists who have been able to excel and achieve a strong independent position. Their work is shown in leading museums, galleries and biennials and acquired for important collections all over the world.

The Rijksakademie is a healthy institute with a continuously growing, vast base of support. It serves as an example for residency programs and non-profits worldwide. It would be a devastation for Dutch culture if this institute would be terminated. This is why we plead to the Dutch Government to guarantee the continuation of the Rijksakademie and act as a responsible partner, also towards the other financial partners of the Rijksakademie, by creating a long term strategy.

 The Rijksakademie is part of a large community. We have launched this online petition to reach out to our alumni, friends, partners and supporters from all over the world.

 Please join us to secure the Rijksakademie as a vital source of the art of the future.

Voice your opinion and leave a personal message

Rijksakademie van beeldende kunsten, Rijksakademie artists and alumni 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nederlandse versie:

Topinstituut Rijksakademie van beeldende kunsten wordt bedreigd door het kabinet.
Het voornemen van de staatssecretaris van OCW om de overheidsfinanciering stop te zetten vanaf 2013, bedreigt het voortbestaan van de Rijksakademie als belangrijke bron van toptalent in de beeldende kunsten.

In 1870 werd de Rijksakademie bij Wet opgericht door Koning Willem III met als doel talentvolle kunstenaars in Nederland te behouden en buitenlands talent aan te trekken. Tot het erfgoed van de Rijksakademie behoren de Rijkscollecties en de Prix de Rome. Het internationaal geprezen residency programma biedt een excellente infrastructuur van technische en artistieke begeleiding dat kunstenaars in staat stelt een wezenlijke bijdrage te leveren aan de lokale en internationale kunstwereld.
Kunstenaars zoals Breitner, Mondriaan, Karel Appel en meer recent Michael Raedecker, Folkert de Jong, Fiona Tan, Meshac Gaba en Yael Bartana zijn oud-residents van het instituut. Kunstenaars die zich ontwikkelden tot de top van de internationale kunstwereld. Hun werk is te zien in toonaangevende musea, galerieën en biënnales en wordt aangekocht door belangrijke collecties wereldwijd.

De Rijksakademie is een gezonde instelling met een groot netwerk en draagvlak binnen en buiten Nederland. Het dient als een voorbeeld voor residency programma's en non-profitorganisaties wereldwijd. Een wegbezuiniging van dit instituut zou een ramp zijn voor de Nederlandse beeldende kunstsector en de positie van Nederland in het internationale veld van de hedendaagse kunst.

Daarom vragen we de Nederlandse regering om tijd en een financiële basis om in het veranderende klimaat de Rijksakademie voort te zetten. De Rijksakademie vraagt dit kabinet verantwoordelijkheid te nemen, ook naar het opgebouwde mecenaat van de Rijksakademie, om een lange termijn strategie te ontwikkelen.

Wij hebben deze petitie in het leven geroepen om steun te vragen aan onze alumni, vrienden, partners en iedereen die ons een warm hart toedraagt.


Steun ons de toekomst van de Rijksakademie veilig te stellen.

Teken de petitie en laat een persoonlijke boodschap achter.

Rijksakademie van beeldende kunsten
Rijksakademie kunstenaars en alumni

 

Letter to
the Secretary of Culture Mr. Halbe Zijlstra, Members of the Parliament
the Secretary of Culture Mr. Halbe Zijlstra,
Members of the Dutch Parliament,

The Rijksakademie van beeldende kunsten is a leading national institute for the development of top talent in the visual arts and the promotion of art and artists in today’s society. Next to 55 residency places the Rijksakademie holds State Collections on artistry and organizes the Prix de Rome. These offer a vital framework of tradition and inspiration for new generations of artists and form important cultural heritage to be enjoyed by the public.

We are writing you to express our deepest concern about the effects of the intended sudden disengagement of the Dutch government. As of 2013, the Dutch Secretary of Culture intends to terminate governmental support to post- academic art institutions completely. The Secretary proposes that from 2013 fifty residencies in the Netherlands for artists will be funded for the next four years, but doesn’t clarify which artists, in which institute, under which criteria. In his new policy the Secretary wants to replace the Prix de Rome to a new fund for culture and heritage.

The Rijksakademie is more than a post-academic art institute. With its long tradition and rich history, the Rijksakademie belongs to the cultural heritage of the Netherlands. The institute was founded by law in 1870 to keep Dutch talent in the Netherlands and to attract artists from abroad. The heritage the Rijksakademie embodies the Collections and the Prix de Rome. The internationally acclaimed residency program offers an excellent infrastructure of technical and artistic support, which enables artists to make an essential contribution to the local and global art scene. For 141 years the institute has delivered artists like Breitner, Mondriaan, Karel Appel and more recent Michael Raedecker, Folkert de Jong, Meshac Gaba, Yael Bartana and Fiona Tan. Artists who have put the Netherlands on the map as a serious contender in the international art world, as their work is shown in leading museums, galleries and biennials and acquired for important collections all over the world.

The Rijksakademie is a healthy institute with a continuously growing, vast base of support. It serves as an example for residency programs and non-profits worldwide. It would be a devastation for Dutch culture if this institute would be terminated. This is why we plead to the Dutch Government to guarantee the continuation of the Rijksakademie and act as a responsible partner, also towards the other financial partners of the Rijksakademie, by creating a long term strategy.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nederlandse versie:

Aan de staatssecretaris van OCW Halbe Zijlstra,
Leden van de Tweede Kamer,

De Rijksakademie van beeldende kunsten is een toonaangevend nationaal instituut voor de ontwikkeling van toptalent in de beeldende kunst en de promotie van kunst en kunstenaars in de samenleving. Naast de 55 residency plaatsen, beheert de Rijksakademie Rijkscollecties en organiseert de Prix de Rome. Dit historisch kader is een belangrijke voedingsbodem voor nieuwe generaties kunstenaars en vormt een essentieel onderdeel van het Nederlands cultureel erfgoed.

Wij schrijven u om onze diepe bezorgdheid te uiten over de gevolgen van de voorgenomen plotselinge terugtrekking van de overheid. De regering wil vanaf 2013 de overheidssteun aan postacademische kunstinstellingen volledig beëindigen. De staatssecretaris wil vanaf 2013 nog slechts vijftig residency plaatsen voor beeldend kunstenaars in Nederland financieren voor de komende vier jaar, maar maakt niet duidelijk welke kunstenaars, welk instituut en aan de hand van welke criteria. In het nieuwe beleid wil de staatssecretaris de Prix de Rome overdragen naar een nieuw op te richten fonds voor cultuur en erfgoed.

De Rijksakademie is meer dan een postacademische kunstinstelling. Met haar lange traditie en rijke geschiedenis behoort de Rijksakademie tot het culturele erfgoed van Nederland. In 1870 werd de Rijksakademie bij Wet opgericht door Koning Willem III met als doel talentvolle kunstenaars in Nederland te behouden en buitenlands talent aan te trekken. Tot het erfgoed van de Rijksakademie behoren de Rijkscollecties en de Prix de Rome. Het internationaal geprezen residency programma biedt een excellente infrastructuur van technische en artistieke begeleiding dat kunstenaars in staat stelt een wezenlijke bijdrage te leveren aan de lokale en internationale kunstwereld.

Kunstenaars zoals Breitner, Mondriaan, Karel Appel en meer recent Michael Raedecker, Folkert de Jong, Fiona Tan, Meshac Gaba en Yael Bartana zijn oud-residents van het instituut. Kunstenaars die zich ontwikkelden tot de top van de internationale kunstwereld. Hun werk is te zien in toonaangevende musea, galerieën en biënnales en wordt aangekocht door belangrijke collecties wereldwijd.

De Rijksakademie is een gezonde instelling met een groot netwerk en draagvlak binnen en buiten Nederland. Het dient als voorbeeld voor residency programma's en non-profitorganisaties wereldwijd. Een wegbezuiniging van dit instituut zou een ramp zijn voor de Nederlandse kunstsector en de positie van Nederland in het internationale veld van de hedendaagse kunst.

Daarom vragen we de Nederlandse regering om tijd en een financiële basis om in het veranderende klimaat de Rijksakademie voort te zetten. De Rijksakademie vraagt dit kabinet verantwoordelijkheid te nemen, ook naar het opgebouwde mecenaat van de Rijksakademie, om een lange termijn strategie te ontwikkelen.

Rijksakademie van beeldende kunsten
Rijksakademie kunstenaars en alumni

Rijksakademie van beeldende kunsten started this petition with a single signature, and now has 7,221 supporters. Start a petition today to change something you care about.