Erfolg

Kunder mbylljes e strehimores dhe eutanazia e qenave!!

Diese Petition war mit 1.390 Unterstützer*innen erfolgreich!


(English version below)

Me daten 05.06.2020 Inspekcioni Veterinar i Agjencise se Ushqimit dhe Veterinarise, e dorzoj vendimin per mbylljen e strehimores 4 putrat pershkak se "strehimorja nuk i plotson kushtet per ti mbajtur qenat endacak sipas ligjit". 

Na mendojm se duhet ti jepet ma shume kohe Flores per mi permisu kushtet dhe kerkojm mbeshtetje financiare nga sheti! 

Flora Bujupi e la jeten e vet ne Hollande dhe ja nisi te ndimon kafshave endacak sepse shtetit ata nuk i interesojn.

Pse ende nuk ka strehimore te shtetit ne Kosove? 

Na jemi kunder mbyjlles se strehimores dhe ne kerkojme qe - ne vend se te mbyllet nga agjencia se veterinarise - agjencia ta ndimon floren per mi permisu kushtet ne strehimore!

_______________________________________________________________

On 05.06.2020 the Veterinary Inspectory of the Food and Veterinary Agency, submitted the decision to close the shelter 4 putrat because "the shelter does not meet the conditions to keep stray dogs according to the law".

We think that Flora should be given more time to improve the conditions and we ask for financial support from the government!

Flora Bujupi left her life in Holland behind and started helping stray animals because the government in Kosovo does not care about them.

Why are there still no government run shelters in Kosovo? 

We are against the closing of the shelter and we ask that - instead of being closed by the veterinary agency - the agency helps Flora to improve the shelters conditions!Heute: Fjona verlässt sich auf Sie

Fjona Jerlija benötigt Ihre Hilfe zur Petition „Strehimorja Qendra Kater Putrat - Flora Bujupi: Kunder mbylljes e strehimores dhe eutanaza e qenave!!”. Jetzt machen Sie Fjona und 1.389 Unterstützer*innen mit.