FORBY NORSK HVALFANGST!

FORBY NORSK HVALFANGST!

Started
March 1, 2020
Petition to
Signatures: 4,527Next Goal: 5,000
Support now

Why this petition matters

Selv om den internasjonale hvalfangstkommisjonen satte en stopper for kommersiell hvalfangst over hele verden i 1986 er det fremdeles tre land som driver kommersiell hvalfangst; Norge er et av disse tre landene. Norge tillater en næring som skaper lidelse til tross for at det verken har en økologisk eller økonomisk fordel.

Hvaler er essensielle for marine økosystemer der de bidrar til at næring fordeler seg utover hele næringskjeden og bidrar til økt vekst hos fytoplankton som absorberer store mengder CO2 fra atmosfæren. Å drive unødvendig fangst på hval er uetisk i seg selv, men mer etisk blir det heller ikke av at 90% av hvalene fanget i Norge er hunnhval, der de aller fleste er drektige. Under hvalfangsten er rundt en femtedel av avlivningstilfellene ikke momentane, der median tiden før død er på 6 minutter. Det vil aldri være en avlivingsmetode som garanterer momentan død hver gang.

Norge spiller en stor rolle i handelen av hvalprodukter, og industrien er avhengig av eksport for å selge fangsten. Norge fanget i 2018 så vidt over én tredjedel av kvoten på 1278 hval, og 153 tonn av fangsten ble eksportert til Japan for 8,8 millioner kroner. Det hevdes at hvalen er medskyldig i å forårsake lavere fiskebestander, likevel har tidligere fiskeriminister Per Sandberg poengtert at hvalfangst ikke har noen betydelig innvirkning på hvalbestanden. Det blir jo da motsigende å påstå at hvaljakt er viktig for å bevare fiskebestanden fordi hvalen spiser for mye fisk, dersom hvaljakt ikke påvirker hvalbestanden betydelig nok på hvalen selv, vil ikke fiskebestanden heller betydelig påvirkes.

Det er ingen økonomisk, økologisk eller etisk grunn til å tillate jakt på hval. Signer kampanjen og still opp på markeringen nær deg 2. oktober 2022 for å kreve at Norge forbyr hvalfangst.

Still opp på demonstrasjonen nær deg!
Bergen | Kristiansand | OsloStavangerTrondheim

Bilde: Luis Vasquez

Support now
Signatures: 4,527Next Goal: 5,000
Support now

Decision Makers