Stop indexation of Russian-language links with the “NA Ukraine” linguistic form by Google

Stop indexation of Russian-language links with the “NA Ukraine” linguistic form by Google

25 566 людей подписали. Следующая цель: 35 000
Создано

Почему эта петиция важна

Автор: Michael Pan

Since the Russian propaganda machine kicked into high gear, its emphatic use of the linguistic form “NA Ukraine” – akin to the English form “the Ukraine”, perceived as denoting a territory or region devoid of sovereignty, but stronger and more offensive because of its historical and political connotations – has become an integral element of fake information spouted by Russian officials and spread by all possible sources of aggressive propaganda via all available media outlets and channels, including digital ones.

While looking for information about events in Ukraine, millions of Russian-speaking users, both in Russia and around the world, are exposed to cynical fake-news content – containing the “NA Ukraine” linguistic form – which has been created and disseminated by aggressive Russian propaganda in order to distort real facts, incite hatred towards Ukrainians and gain support for the war. By the same propaganda which calls the bloody war and the destruction of the Ukrainian people “a special operation” conducted “NA Ukraine”.

As far back as 1993, Ukraine, already an independent state whose sovereignty was recognized worldwide, issued an appeal to the Russian authorities: to recognize the normative linguistic form “V Ukraine” instead of “NA Ukraine”, thus confirming on the language level Ukraine’s status as an independent state, not a subordinate region.

This appeal was (unsurprisingly) ignored, even though Russia’s own scholarly authorities on the Russian language and literature state that the preposition “NA” (“on” in English) is used with the names of territories which have no statehood and sovereignty, with the exception of islands. The preposition “V” (“in” in English), on the other hand, is used with administrative and geographical names of countries, regions, districts, cities, villages.

For decades, this linguistic manipulation has been part of the Russian Federation’s strategy towards Ukraine. In all other cases, Russia never officially uses the preposition “NA” with names of independent states if they are not island states. The aim of the phrasing described above is to confirm, on linguistic level, Russia’s refusal to recognize Ukraine’s statehood and its derogatory attitude towards Ukraine’s sovereignty. 

Since 2014, the use of the abovementioned linguistic form has been an indispensable part and an identifying feature of Russia’s malicious propaganda which contributed to the unprovoked war against Ukraine launched by Russia on February 24, 2022. Right now, that same propaganda continues to distort the tragic reality, justifying the war crimes which are being committed by the Russian Federation.

Please support the Petition asking Google to stop the indexation of Russian-language links with the linguistic form “NA Ukraine”. This means more than an important gesture of respect for Ukrainian statehood and sovereignty: in such a way, we can create an effective algorithm to counter the spread of Russia’s malicious propaganda and disinformation.

__________________________________________________________

Припинити індексацію Google російськомовних посилань з мовною формою "НА Україні"

З моменту, коли російська пропагандистська машина була запущена на повну потужність, підкреслене використання лінгвістичної форми «НА Україні» стало невідокремлюємим елементом фейкової інформації, як від російських офіційних осіб, так і всіх без виключення джерел агресивної пропаганди у всіх наявних засобах та каналах масових комунікацій РФ, в тому рахунку цифрових. 

Мільйони російськомовних користувачів, як в середені РФ так і по всьому світу, шукаючи інформацію про події в Україні, наражаються на цинічний фейковий контент, що містить мовну форму «НА Україні», який створюється та поширюється агресивною російською пропагандою з метою викривлення реальних фактів, підбурення ненависті до українців та підтрики війни. Пропагандою що називає криваву війну та знищення українського народу «специальной операцией НА Украине».

Ще у 1993 році Україна, яка вже відбулася як незалежна держава, суверенітет якої був визнаний всім світом, зверталася до влади РФ із проханням визнання нормативною мовної форми «В Україні» замість «НА Україні», що було б «лінгвістичним підтвердженням» статусу незалежної держави, а не підпорядкованого регіону.

Це звернення (звісно) було проігноровано, незважаючи на те, що навіть у власних авторитетних джерелах РФ із дослідження російської мови та літератури зазначається, що прийменник «НА» вживається до територій, які не пов’язані з державотворенням і суверенітетом, за винятком островів. В той час, коли прийменник «В» вживається з адміністративно-географічними назвами країн, областей, районів, міст, сел.

Протягом десятиліть ця лінгвістична маніпуляція відбувається з боку РФ по відношенню до України, та є єдиним випадком офіційного використання в Росії прийменника «НА» по відношенню до не острівних самостійних держав. Що за задумом, має на лінгвістичному рівні демонструвати відмову визнання Української державності та принизливе ставлення до Українського суверенітету з боку РФ.   

А починаючі з 2014 року, використання цієї мовної форми є обов’язковим елементом і виключною ознакою злочинної російської пропаганди, яка сприяла розв’язанню неспровокованої війни проти України, розпочатої РФ 24 лютого 2022 р. Пропаганди, яка саме зараз продовжує викривлювати трагічну реальність, виправдовуючи військові злочини РФ. 

Просимо підтримати Петицію до компанії Google про зупинку індексацї російськомовних посилань із мовною формою «НА Україні». Цей захід є не тільки значущим символічним актом підтримки поваги до Української державності і суверенітету, а й дієвим алгоритмом протидії поширенню по всьому світу злочинної пропганди та дезінформації з боку РФ.  

25 566 людей подписали. Следующая цель: 35 000