Stop Cable Car Construction to Son Doong Cave, Hang En and PNKB National Park's core area

Petition Closed

Stop Cable Car Construction to Son Doong Cave, Hang En and PNKB National Park's core area

This petition had 173,347 supporters
Bien Nguyen started this petition to Mr Nguyen Xuan Phuc, Prime Minister of Vietnam The Government of The Socialist Republic of Vietnam and

Help protect the world’s largest cave, Son Doong Cave (and Hang En Cave, the world's 3rd largest cave) - in the UNESCO world heritage site, Phong Nha - Ke Bang National Park, Quang Binh Province, Vietnam.

The Government of Vietnam needs to act immediately to stop a proposed cable car construction project which could lead to Son Doong cave collapses and will threaten the pristine cave with further development. The proposed cable car project to Hang En (the world's third largest cave) that has been supported my Prime Minister of Vietnam Nguyen Xuan Phuc in August 2017 also needs to be stopped because the bad impact of mass tourism on the core area of Phong Nha Ke Bang National Park is obvious if it is built.

The project proposed initially by Sun Group has been stopped for 2 years due to a huge opposition, and now back with the new investor - FLC Group. The FLC Group was approved by the provincial government to conduct surveys for the construction of a cable car system to the Son Doong Cave (and now to Hang En Cave)

These cable car projects must be stopped before it has a huge and damaging impact on the Son Doong Cave/ Hang En Cave and the ecosystem of the entire Phong Nha - Ke Bang National Park.

Thank you for your support! We can protect the cave if enough of us join together! Please sign and share the petition!

-------

Hãy chung tay cùng chúng tôi để bảo vệ hang động lớn nhất thế giới, hang Sơn Đoòng, và hang động lớn thứ ba thế giới - Hang Én, thuộc khu di sản thế giới của UNESCO, vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam nên ra tay hành động ngay lập tức để chấm dứt dự án xây dựng hệ thống cáp treo vào Sơn Đoòng vì nó có thể khiến trần hang sập, là mối de dọa làm hư hại hang động nguyên sơ này bởi các hạng mục xây dựng sắp tới. Dự án cáp treo vào Hang Én, mới nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (tháng 8/2017) cũng cần phải chấm dứt bởi mối đe doạ to lớn của du lịch đại trà lên vùng lõi của rừng quốc gia Phong Nha, Kẻ Bàng là nhãn tiền. 

Dự án này (được Sun Group đề xuất) đã phải tạm dừng trong 2 năm do gặp phải phản ứng mạnh mẽ của các chuyên gia, nhà khoa học và người dân, nhưng đang chuẩn bị quay trở lại với sự xuất hiện của nhà đầu tư mới - tập đoàn FLC. FLC đã được chính quyền tỉnh cho phép tiến hành khảo sát xây dựng hệ thống cáp treo tại hang Sơn Đoòng (và mới đây là vào Hang Én).

Các dự án cáp treo này phải được dừng lại trước khi nó gây ra những tác hại to lớn và không lường hết được lên hang Sơn Đoòng, hang Én và cả hệ sinh thái của toàn bộ khu vực thuộc vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ! Chúng ta có thể bảo vệ được hang Sơn Đoòng, Hang Én và toàn bộ vùng lõi của Phong Nha, Kẻ Bàng nếu chúng ta chung sức và đứng cùng nhau! Hãy ký thỉnh nguyện thư và chia sẻ thỉnh nguyện thư để nhiều người cùng ký.

-----

“Every component of the Earth Community has three rights: The Right To Be; The Right to Habitat; and The Right to fulfill its role in the ever-renewing processes of the earth community.” – Thomas Berry

----

Photo Credit: Martin Edstrom

Petition Closed

This petition had 173,347 supporters

Share this petition