Petition Closed

The Greek government is attacking responsible dog breeders and protecting puppy - peddling pet shops and puppy mills! Help us overturn these unfair and destructive laws, help us protect hobby - breeders against the multi -$$$$ interests of the puppy farmers. Breeders unite and stand together! Ancient Greek breeds like the legendary Molossian are facing extinction!

Η ελληνική κυβέρνηση επιτίθεται στους υπεύθυνους εκτροφείς και προστατεύει τα πετ-σοπ που πουλάνε ζώα & τις κουταβοβιομηχανίες ! Βοηθήστε μας να ανατρέψουμε αυτούς τους άδικους και καταστροφικούς νόμους, να προστατέψουμε τους ερασιτέχνες εκτροφείς ενάντια στα τεράστια οικονομικά συμφέροντα των κουταβοβιομηχάνων. Εκτροφείς ενωθείτε και αντισταθείτε ! Αρχαίες ελληνικές φυλές σαν τον θρυλικό Μολοσσό της Ηπείρου απειλούνται με εξαφάνιση !


Η ελληνική Κυβέρνηση ετοιμάζεται να περάσει τροποποίηση του ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό». Οι τροπολογιες που προταθηκαν ουσιαστικα καταργουν την υπευθυνη ερασιτεχνική εκτροφή καθαρόαιμων σκυλων στην χώρα, καθώς απαιτουν επαγγελματική άδεια κι εγκαταστάσεις πολλών στρεμμάτων και χιλιάδων Ευρώ για να αναπαραχθεί έστω κι ένας σκύλος. Με την μεθοδευση αυτή δίνεται πλεον απροκάλυπτα το νόμιμο περιθώριο σε φάρμες ζώων να λειτουργούν και να αναπαράγουν χαμηλής ποιότητας σκύλους, αφού δεν ορίζονται προϋποθέσεις υγείας (ψυχικής και σωματικής) και καθαροαιμίας των γεννητόρων.

Ταυτόχρονα και μετά την απαγόρευση συμμετοχής σκυλων με κομμένα αυτιά ή/και ουρές (ασχέτως ημερομηνίας γεννήσεως, ή χώρας προελεύσεως του ζώου κι αφού ανέκαθεν επέτρεπε την εισαγωγή τους) σε οποιαδήποτε κυνοφιλική εκδήλωση, τώρα έρχεται να απαγορεύσει και την εκτροφή αυτών των ζώων, διαπράττοντας μια πραγματική γενοκτονία εις βάρος πολλών καθαρόαιμων φυλών και αντισυνταγματική καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ασχολούμενων με την ερασιτεχνική εκτροφή, κεκτημένο δικαίωμα σε όλες τις πολιτισμένες χώρες.

Σε άλλο άρθρο της τροποποίησης του ισχύοντος νόμου ορίζεται με μεγάλη ελαφρότητα το πώς θα χαρακτηρίζεται το οποιοδήποτε ζώο επιθετικό (δεσποζόμενο, ή αδέσποτο) και το πως θα οδηγείται στην ευθανασία μέσα από συνοπτικές διαδικασίες ελέγχου από επιτροπή αποτελούμενη από ακατάλληλους και χωρίς καμία σχετική κατάρτιση ανθρώπους, οι οποίοι θα αποφασίζουν για το θάνατό του απλά και μόνο διότι το ζώο ακολούθησε τα φυσικά ένστικτά του, ή αντέδρασε στην ανθρώπινη σκληρότητα και πρόκληση με αυτοάμυνα.
Ζητούμε τη βοήθεια όλων των κυνοφίλων - ζωοφίλων για να σταματήσουμε την ψήφιση αυτού του νόμου - εκτρώματος,
για να συνεχιστεί η ποιοτική εκτροφή στη χώρα μας,
για να εμποδίσουμε τον θάνατο χιλιάδων αθώων ζώων και να υποχρεώσουμε την Κυβέρνηση να ασχοληθεί με την περισυλλογή και περίθαλψη των αδέσποτων που πεθαίνουν καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους,
να απαγορεύσει την πώληση ζώων απο τα petshops,
να απαγορεύσει την εισαγωγή ζώων από φάρμες (puppy mills),
να ελέγξει και να σταματήσει την παράνομη εκτροφή που τροφοδοτεί την χώρα μας με αδέσποτα.

Greek government is proposing new legislation that will put an end to hobby-breeding of pedigree dogs in the country, as it requires a professional license, several acres of land and a huge amount of costs involved just to be able to keep and breed from even a single dog. By banning hobby-breeding, the proposed legislation openly invites puppy-farming to flood the market with poor quality animals, as there are no health -testing requirements for the mental or physical health, not even mandatory pure-breeding certificatication or pedigrees required for breeding stock in the proposed amendments of the law.
Additionally and right after the complete and total banning of cropped and/or docked dogs (regardless of their year of birth, their country of origin and whether the cropping and/or docking had taken place before the law was introduced) from any doggy event in the country (dog shows, working trials, even temperament tests!), now comes the prohibition of even the breeding from cropped/docked dogs, committing a true genocide against several pure-breeds and a totally unconstitutional circumvention of the human rights of all dog lovers who want to exercise their hobby of dog breeding in Greece just like it's done in all civilized countries.
Another article of amendment to the current law, states with great levity, how any innocent animal (owned or stray) can be accused of being "aggressive" and ordered to be put to sleep through a summary process controlled by committees consisting of non-qualified people without any relevant training, who will decide on its death, simply because the animal followed its natural instincts or reacted to human cruelty or provocation in self-defence.
We require the help of the international dog loving community:
to stop this monstrous legislation,
to continue the selective & responsible hobby-breeding in our country,
to prevent the deaths of thousands of innocent lives and compel the government to deal with the rescue and care of stray animals who die every day on Greek streets,
to prohibit the sale of animals from pet stores and ban the import of animals from farms (puppy mills),
to control and stop illegal breeding that has flooded our country with strays.

Letter to
Αναπληρωτής Υπουργός τΥΠ.Α.Α.Τ. κ. Χαρακόπουλος Μάξιμος
Υπουργός ΥΠ.Α.Α.Τ. κ. Τσαυτάρης Αθανάσιος Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Ministry of Rural Development
Άρθρο 54α: Τροποποίηση του ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» (Α΄15)
Οι παρακάτω προτάσεις σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο νόμο 4039/2012 αποτελούν προϊόν διαλόγου κυνοφίλων, κριτών, εκπαιδευτών και εκτροφέων στην ομάδα Ελληνική Κυνοφιλία και υποστηρίχθηκαν από χιλιάδες υπογραφές στο σχετικό petition ανάμεσα στις οποίες και σημαντικών προσωπικοτήτων της παγκόσμιας κυνολογίας, (http://www.change.org/petitions/stop-anti-breeding-pro-puppy-farming-legislation-in-greece-2)

Ι. Ορισμός του Επικίνδυνου ζώου συντροφιάς.
α) Η περίπτωση στ του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.».


Ζητούμε την αντικατάσταση της διατύπωσης ως εξής:

«στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει επανειλημμένα απρόκλητη και αδικαιολόγητη (παθολογική) επιθετικότητα, χωρίς να απειληθεί, προβαίνοντας σε επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απρόκλητη και αφύσικα απειλητική στάση και συμπεριφορά προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν είναι θεραπεύσιμο. (Η παθολογική επιθετικότητα του ζώου, όταν πρόκειται για σκύλο, πιστοποιείται από εγκεκριμένο εκπαιδευτή ειδικό της συμπεριφοράς)».

Η τεκμηρίωση της πρότασης βρίσκεται στο αιτιολογικό σημείωμα υπ' αρ. 1.
(Ενημέρωση 20/02/2013: η συγκεκριμένη πρόταση μας ικανοποιείται με το παρακάτω δελτίο τύπου του υπουργείου: http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry/grafeiotypou/deltiatypou/1180-dt200213a.html )

ΙΙ. ΕΚΤΡΟΦΗ

4. Το άρθρο 6 του ν. 4039/2012, τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6, αντικαθίσταται και μετά από αυτό προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκό σκύλο εκτροφής, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.».

Ζητούμε η παραπάνω διατύπωση να αντικατασταθεί ως εξής :

«Για την αναπαραγωγή έστω και ενός θηλυκού σκύλου, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Ερασιτεχνική άδεια κατ' οίκον εκτροφής, αναπαραγωγής και διάθεσης ζώων συντροφιάς χορηγείται στους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών. Ειδικά για την χορήγηση αδείας (επαγγελματική ή ερασιτεχνικής) εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ή διάθεσης σκύλων ή γατών, απαιτείται αυτοί να ανήκουν σε καθαρόαιμη φυλή* και να είναι έγκυρα καταγραμμένοι από την Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (Fédération Cynologique Internationale) & τον Κυνολογικό όμιλο Ελλάδος ή την Fédération Internationale Féline & τον Ελληνικό Όμιλο Γάτας ή συνεργαζόμενους με αυτούς φορείς»
*εξαιρούνται αυτόχθονες-γηγενείς ελληνικές φυλές σε στάδιο ανασυγκρότησης, για τις οποίες υπεύθυνη είναι η Ελληνική Εταιρεία Διάσωσης Αυτοχθόνων Φυλών Ζώων "Αμάλθεια", καθώς και άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες από αυτοκέφαλους εθνικούς οργανισμούς καθαρόαιμες φυλές. (Θα υποβληθεί σχετικός κατάλογος καθαρόαιμων φυλών)
Η τεκμηρίωση της πρότασης βρίσκεται στο αιτιολογικό σημείωμα υπ' αρ. 2.


ΙΙΙ. "Ακρωτηριασμοί" & Εκθέσεις – Αναδρομική Ισχύ
«3α. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή, εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι»

Ζητούμε η παραπάνω φράση να αντικατασταθεί ως εξής :

«Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι».

Η τεκμηρίωση της πρότασης βρίσκεται στο αιτιολογικό σημείωμα υπ' αρ. 3.Αιτιολογικά σημειώματα επί των προτάσεων:

1. Περί επικίνδυνων σκύλων


Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο (βλ.σχετικά) ,οποιοσδήποτε ορισμός του επικίνδυνου ζώου στα ελληνικά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τις λέξεις απρόκλητη, αδικαιολόγητη και αφύσικη (παθολογική) επιθετικότητα αλλιώς καταδικάζεται δυνητικά οποιοδήποτε φυσιολογικό ζώο εξασκεί απλώς το ένστικτο της αυτοσυντήρησης ή το τσοπανόσκυλο ή ακόμα και το κυνηγόσκυλο που ασκεί τα καθήκοντα του, ή ο σκύλος που θα κυνηγήσει μια γάτα ! .
Χωρίς αυτή την διάκριση το κράτος καταργεί αντισυνταγματικά και αυθαίρετα τα δικαιώματα των πολιτών να προστατεύσουν την ζωή και την περιουσία τους με σκύλους φύλακες και προβαίνει σε αδικαιολόγητη και καταχρηστική γενοκτονία ζωών (κάτι που αντίκειται στην διακήρυξη των δικαιωμάτων των ζωών την όποια έχει υπογράψει η Ελλάδα, αλλά και σε κάθε έννοια και νόμο περί προστασίας των ζωών), αφήνοντας περιθώριο για μηνύσεις κατά των οργάνων του ελληνικού κράτους από θιγόμενους πολίτες ενώπιων των εγχώριων και διεθνών δικαστηρίων. Δημιουργεί επίσης προβλήματα η διατύπωση αυτή στην εξάσκηση της απαραίτητης και νόμιμης εκπαίδευσης σκύλων άμυνας και στην εξάσκηση των καθηκόντων φύλαξης από σκύλους φύλακες ποιμνίων και άλλων αγροτικών ζωών.

Η επικινδυνότητα ή όχι του ζώου, όταν πρόκειται ειδικά για σκύλους, θα πρέπει να πιστοποιείται πέραν πάσης αμφιβολίας από αρμοδίους διπλωματούχους ειδικευμένους στην ψυχολογία και συμπεριφορά και την θετική εκπαίδευση των σκύλων, εγκεκριμένους εκπαιδευτές.

2. Περί Εκτροφής

Η διατύπωση της τροπολογίας αφήνει πολλά περιθώρια ερμηνειών.

Αρχικά τονίζουμε ότι το εδάφιο «ή σημειώνονται περισσότεροι από δύο τοκετοί ανά έτος σε θηλυκό σκύλο εκτροφής» είναι λανθασμένο αφού ο νόμος (και ο Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος) δεν επιτρέπει περισσότερους από ένα τοκετό ανά έτος στους θηλυκούς σκύλους.
Εν συνεχεία δεν διευκρινίζεται ρητά το είδος της άδειας που θα απαιτείται από τους ερασιτέχνες εκτροφείς και αν αυτή θα διαφέρει από την υπάρχουσα άδεια εκτροφής που αφορά επαγγελματίες και απαιτεί οικόπεδα, ειδικές εγκαταστάσεις και έναρξη εταιρείας με βιβλία εσόδων και εξόδων.

Προτείνουμε:

- Την καθιέρωση Άδειας Ερασιτέχνη Εκτροφέα όπως γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου και της Ε.Ε. παράλληλα με την υπάρχουσα Άδεια Εκτροφέα που αφορά επαγγελματίες. (βλ.σχετικά)
Η άδεια αυτή θα επιτρέπει την εκτροφή στις κατοικίες των ερασιτεχνών, στις οποίες κατοικούν με τα σκυλιά τους, χωρίς περιορισμούς εκτός από όσες επιβάλλονται από το νόμο για τα διαμερίσματα πολυκατοικιών, χωρίς υποχρέωση έναρξης επαγγέλματος στη εφορία (αφού μιλάμε για ερασιτεχνική δραστηριότητα ανθρώπων οι οποίοι έχουν άλλη κύρια εργασία) και θα δίνει τη δυνατότητα ελέγχου από τους αρμόδιους φορείς για να διαπιστώνεται η ευζωία των ζώων και η τήρηση των κανόνων υγιεινής.
Οι εκτροφείς με άδεια θα είναι οι μόνοι που θα έχουν δικαίωμα αναπαραγωγής και διάθεσης σκύλων, ενώ θα υποχρεούνται να δηλώνουν τις γέννες τους (με τους αριθμούς microchip των γονέων και των κουταβιών) στη νομαρχία ή σε αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου και θα πληρώνουν ένα τέλος ανά κουτάβι που θα πηγαίνει στην ενίσχυση ταμείου για τα αδέσποτα και άλλα συναφή με την κυνοφιλία προγράμματα.
Σε άλλες χώρες οι ερασιτέχνες εκτροφείς καταβάλλουν ειδική εισφορά που κυμαίνεται από Euro 12 έως 20 ανά ζώο κατ' έτος και από 10 έως 20 ευρώ για κάθε κουτάβι που εκτρέφουν.
Για να λάβει κάποιος άδεια ερασιτέχνη θα πρέπει να έχει αναγνωρισμένη επωνυμία εκτροφείου από την Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI) και τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) και φυσικά να διαθέτει σκύλους με έγκυρο Pedigree (γενεαλογικό χάρτη) του ΚΟΕ, αφού αυτός είναι ο μοναδικός οργανισμός καταγραφής των καθαρόαιμων σκύλων στην Ελλάδα και ο μονός εθνικός οργανισμός στην χωρά που είναι αναγνωρισμένος από την Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία και εξουσιοδοτημένος να τηρεί έγκυρα μητρώα εγγραφής καθαρόαιμων σκύλων, Ελληνικών και ξένων φύλων, τα οποία αποτελούν τμήμα του διεθνούς συστήματος κατοχύρωσης της γενεαλογίας όλων των καθαρόαιμων σκύλων και παρέχουν την δυνατότητα να ελεγχθεί αυτομάτως, ηλεκτρονικά, η εγκυρότητα ή όχι των σχετικών πιστοποιητικών καταγωγής ενός σκύλου σε ογδόντα και πλέον χώρες του κόσμου.

Επικουρικά πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα, μέσω των επιπλέον εσόδων που θα δημιουργηθούν από τα τέλη και τις εισφορές που θα καταβάλλουν οι ερασιτέχνες εκτροφείς, για την δημιουργία τραπέζης πληροφοριών πιστοποιημένου γενετικού υλικού (DNA) με την συνεργασία του Κ.Ο.Ε και των ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, μέτρο απαραίτητο για την έρευνα, την ανάπτυξη, την γενετική βελτίωση και την διεθνή αναγνώριση αρχαίων Ελληνικών φυλών για τις οποίες υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον. Οι φυλές αυτές αποτελούν σημαντικό ζωικό κεφάλαιο για την χώρα μας και έχουν την δυνατότητα ταχύρρυθμης ανάπτυξης αλλά η κυνοτεχνία, ενώ έχει μεγάλες δυνατότητες, είναι ένας τομέας που έχει μέχρι στιγμής στην Ελλάδα παραμεληθεί. Αντί να εισάγονται χιλιάδες σκύλοι μέσω pet-shop, οι οποίοι ουδέποτε καταγράφονται και καταλήγουν να τροφοδοτούν τις στρατιές των αδέσποτων, με την κατάλληλη οργάνωση, θεσμοθέτηση και ελέγχους, όπως προτείνουμε, το κοινωνικό αυτό πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί, η αιμορραγία πολύτιμου κεφαλαίου να σταματήσει και, αντίθετα, η ροή να αντιστραφεί και να αντικατασταθεί από μία υγιή και προσοδοφόρα για την Eλληνική οικονομία εξαγωγή ποιοτικού ζωικού υλικού Eλληνικής παραγωγής από την χώρα μας προς το εξωτερικό. Η διεθνής εμπειρία είναι πολύ ενθαρρυντική όσον αφορά την δυνατότητα αυτή.

Οι υπεύθυνοι εκτροφείς, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, δεν αναπαράγουν ζώα χωρίς pedigree, αφού αυτό εξασφαλίζει όχι μόνο την γνησιότητα καταγωγής αλλά και την υγεία του σκύλου μέσω των πιστοποιητικών υγείας και τον έλεγχο των προγόνων για κληρονομικές ασθένειες. Σημειωτέον ότι οι ερασιτέχνες εκτροφείς πραγματοποιούν ελάχιστες γέννες (οι περισσότεροι πραγματοποιούν μια γέννα κάθε δύο χρόνια ή και αραιότερα). Η εκτροφή την οποία πραγματοποιούν οι ερασιτέχνες εκτροφείς έχει σκοπό την γενετική βελτίωση των καθαρόαιμων φυλών με τις οποίες ασχολούνται και ως εκ τούτου έχει υψηλές προδιαγραφές και κόστος. Η έννοια του ερασιτέχνη προσδιορίζει ακριβώς τον εκτροφέα εκείνο ο οποίος δεν αναπαράγει σκύλους με σκοπό το οικονομικό όφελος αλλά την βελτίωση και την γενετική ποιότητα του ζωικού υλικού. Επομένως η ερασιτεχνική άδεια είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την εξάσκηση αυτής της κοινωφελούς ασχολίας που έχει την δυνατότητα να απαλλάξει σταδιακά και οριστικά την ελληνική κοινωνία από το τεράστιο πρόβλημα των αδέσποτων και να προάγει την υπεύθυνη διαχείριση σκύλων και την υγιή κυνοφιλία στην χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χωρίς έγκυρο Pedigree (γενεαλογικό χάρτη) δεν υπάρχει τρόπος να τηρηθεί η πρόβλεψη του νόμου 4039/2012 που αναφέρει: «Δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για αναπαραγωγή ζώα συντροφιάς, που τα ανατομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους μπορεί, ανάλογα µε το είδος και τη φυλή, να αποδειχθούν βλαβερά για την υγεία και ευζωία του θηλυκού αναπαραγωγικού ζώου συντροφιάς και των απογόνων του.»
Παράλληλα είναι ο μόνος τρόπος για την αντιμετώπιση της αύξησης του αριθμού των αδέσποτων, γιατί όλες οι γέννες θα είναι δηλωμένες στον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδας από αδειοδοτημένους εκτροφείς που θα είναι υποχρεωμένοι να τοποθετήσουν Microchip στα κουτάβια πριν αυτά δοθούν στους νέους ιδιοκτήτες, αφού ο Κ.Ο.Ε. απαιτεί η δήλωση γέννας να συνοδεύεται από τους αριθμούς μικροτσίπ των κουταβιών. Έτσι ανά πάσα στιγμή θα μπορούμε να γνωρίζουμε την προέλευση και τον ιδιοκτήτη κάθε σκύλου, κάτι που θα βοηθήσει όσο οτιδήποτε άλλο στην εξάλειψη του φαινομένου εγκατάλειψης σκύλων που δημιουργεί συνεχώς νέα αδέσποτα.

Προτείνουμε επίσης:

- Την απαγόρευση της εισαγωγής και μεταπώλησης σκύλων και γατών από τα καταστήματα pet-shop καθώς τα σκυλιά αυτά εισάγονται από άθλιες κουταβοπαραγωγικές μονάδες (puppy mills) με πλαστά πιστοποιητικά, χωρίς εμβόλια, από γονείς χωρίς εξετάσεις υγείας και διατηρούνται σε απαράδεκτες συνθήκες μέσα σε γυάλες στις βιτρίνες τους.

- Την πάταξη του παραεμπορίου από «κουταβοπαραγωγούς της πίσω αυλής», εργοστάσια κουταβιών εγχώρια και ξένα και σκυλέμπορους πάσης φύσεως χωρίς άδεια που διαθέτουν σκύλους μέσω μικρών αγγελιών και ιστοσελίδων (back yard breeders & puppy farms/puppy mills).
Οι υπεύθυνοι εκτροφείς, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, δηλώνουν τις γέννες τους στον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος και εκτρέφουν σκύλους υψηλών προδιαγραφών, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις αξιολόγησης της τυπικής μορφολογίας, της άρτιας κατασκευής, του ισορροπημένου χαρακτήρα και των εργασιακών ικανοτήτων των ζώων τους. Επομένως οι εκτροφείς αυτοί είναι ο ουσιαστικός μοχλός για την απαλλαγή από το φαινόμενο των παθολογικά επικινδύνων σκύλων, γιατί οι σκύλοι αυτοί προέρχονται επί το πλείστον από το ανεξέλικτο ζωικό υλικό που εισάγεται από ακατάλληλες πηγές & αναπαράγεται σωρηδόν.
Στην Πολωνία, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά, απαγορεύτηκε η πώληση, διάθεση, δωρεάν παραχώρηση καθώς και δημοσίευση συναφών αγγελιών, σκύλων και γατών, χωρίς γενεαλογία (pedigree) από την 1/1/2012. Είναι το μέτρο που προτείνουμε και για την χώρα μας, που έχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα αδέσποτων από την Πολωνία.
Η ενίσχυση και ανάπτυξη της εγχώριας, υπεύθυνης, σοβαρής και ποιοτικής εκτροφής καθαρόαιμων σκύλων και της κυνοφιλίας είναι ο κύριος παράγοντας που θα οδηγήσει τους υποψήφιους κηδεμόνες σκύλου στις υπεύθυνες και νόμιμες πήγες απόκτησης του - είτε στον αναγνωρισμένο και ελεγχόμενο εκτροφέα, είτε στο φιλοζωικό σωματείο, όπως αποδεικνύεται άλλωστε από την διεθνή εμπειρία και πρακτική.


3. Περί ακρωτηριασμένων, εκθέσεως και αναπαραγωγής αυτών (αναδρομική ισχύς)

Κατ' αρχήν η διατύπωση μπορεί να οδηγήσει στην παρανόηση ότι απαγορεύεται ακόμα και η απλή κατοχή και διατήρηση σκύλων πού είχαν ακρωτηριασθεί πριν την ισχύ του νόμου και αυτό μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στους σωστούς και υπεύθυνους κηδεμόνες τέτοιων ζώων αλλά και στα σκυλιά τους, και να οδηγήσει κάποιους άλλους, ασυνείδητους, στην εγκατάλειψη τους ή και την θανάτωσή τους ακόμα. Ο νόμος δεν πρέπει να έχει την μορφή διωγμού κατά των ίδιων των ζώων που υπέστησαν εκτομή των πτερυγίων των αυτιών ή της ουράς τους (πολλά από αυτά για λόγους λειτουργικούς, όπως η αποφυγή των τραυματισμών στο κυνήγι, όπως επιτρέπεται ακόμη σε χώρες της Ευρώπης όπως η Γερμανία, Δανία, Πορτογαλία) αλλά πρέπει να στοχεύει, αντίθετα, στην εξάλειψη του ιδίου του φαινόμενου, χωρίς όμως να στρέφεται εναντίον των ζώων που είχαν υποστεί τέτοιες επεμβάσεις πριν την εφαρμογή του.

Η απαγόρευση αναπαραγωγής σκύλων που είχαν υποστεί ακρωτηριασμό της ουράς η των αυτιών τους πριν την εφαρμογή του νομού 4039/2012 και την δημοσιοποίηση της προτεινόμενης τροπολογίας, δημιουργεί πολλά και σημαντικά προβλήματα τα οποία θα επηρεάσουν αρνητικά την εκτροφή συγκεκριμένων φυλών στη χώρα μας:

- επιφέρει απώλεια ποιοτικής βελτίωσης του ζωικού υλικού από γεννήτορες που είχαν ήδη κομμένα αυτιά ή ουρές πριν την ισχύ του νόμου και την γνωστοποίηση της προτεινόμενης τροπολογίας

- επιφέρει συρρίκνωση του γενετικού πλούτου των φύλων που παραδοσιακά υπόκεινται σε κοπή ουράς ή και αυτιών και οδηγεί σε κλειστή (αιμομικτική) αναπαραγωγή λήγω περιορισμού του αριθμού των διαθέσιμων γεννητόρων, κάτι που είναι αντίθετο προς την επιδίωξη βελτίωσης της υγείας, γονιδιακής ποικιλότητας και γενετικής ποιότητας των καθαρόαιμων ζωών.

- οι Ελληνικοί Ποιμενικοί και Κρητικοί Λαγωνικοί σκύλοι υπόκεινται παραδοσιακά σε κοπή μέρους των αυτιών και της ουράς τους εδώ και αιώνες. Ο πληθυσμός αυτών των ζωών είναι οριακά μικρός και απειλείται με γενετική κατάρρευση και εξάλειψη. Η απαγόρευση της αναπαραγωγής σκύλων Ελληνικών φύλων επειδή τους λείπει τμήμα ενός αυτιού ή το άκρο της ουράς θα ήταν καταστροφική για τον γενετικό πλούτο των λιγοστών αυτών ζώων και θα οδηγούσε με βεβαιότητα τις φυλές αυτές στην εξαφάνιση. Επιπλέον, ειδικά για τις Ελληνικές φυλές, υπάρχει ένας ακόμα παράγοντας που καθιστά την προτεινόμενη απαγόρευση καταστρεπτική: τα ζώα ελληνικών φυλών, προκειμένου να καταγράφουν στα γενεαλογικά μητρώα, πρέπει να αξιολογηθούν ως τυπικοί εκπρόσωποι των φυλών αυτών από ειδικευμένους κριτές του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) σε ειδικές εκδηλώσεις Αναγνώρισης. Η καταγραφή επομένως αυτού του πολύτιμου ζωικού υλικού καθίσταται αδύνατη αν απαγορευτεί η συμμέτοχη ζωών με κομμένα αυτιά ή ουρές στις εκδηλώσεις αυτές.

Επίσης, το μέτρο δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, διότι καταργεί τα δικαιώματα πολιτών οι όποιοι εισήγαγαν σκύλους υψηλής γενεαλογικής αξίας από χώρες οπού επιτρέπονται οι ακρωτηριασμοί, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσουν για εκτροφική βελτίωση.

Τέλος, λόγω των ανωτέρω ιδιαιτεροτήτων σας ζητούμε να επανεξετάσετε και την αναδρομική ισχύ της απαγόρευσης συμμετοχής σε εκθέσεις & διαγωνισμούς εργασίας, γενικά των σκύλων με κομμένα αυτιά και ουρές άλλων φυλών. Στερεί την δυνατότητα σε αυτούς τους σκύλους να αξιολογηθούν ως προς την αρτιότητα της μορφολογικής τους τυπικότητας, τον ισορροπημένο χαρακτήρα και τις εργασιακές τους ικανότητες. Είναι άδικη η στέρηση του δικαιώματος αναπαραγωγής προκειμένου για ζώα τα όποια έχουν εισαχθεί από χώρες οπού επιτρέπεται η κοπή ή που κόπηκαν τα αυτιά ή οι ουρές των πριν την ψήφιση του νόμου. Περά από την αδικία, αποτρέπει την χρήση αυτών των σκύλων στην αναπαραγωγή, διότι δεν τους επιτρέπει να κατακτήσουν τα κριτήρια καταλληλότητας μέσω αυτών των μορφολογικών και εργασιακών αξιολογήσεων. Και αυτό επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την έλλειψη διαθέσιμων γεννητόρων υψηλής γενεαλογικής ποιότητας για την βελτιωτική εκτροφή στην Ελλάδα. (βλ.σχετικά)

Σχετικά :


α) περι επικινδύνων (σκύλων)

http://kb.rspca.org.au/afile/212/10/
http://www.muswellbrook.nsw.gov.au/Council-services/Pets-animals/Restricted-dog-breeds.htm

http://law.psu.edu/_file/aglaw/Dangerous_Dogs_Brittany_Baney.pdf ]
http://www.aspca.org/fight-animal-cruelty/advocacy-center/animal-laws-about-the-issues/dangerous-dog-reckless-owner-laws.aspx

β) περι εκτροφής, αδειών & εμπορίας απο "πέτ σοπ"

http://www.ourdogs.co.uk/News/2011/Jan2011/News140111/welsh.htm

http://doglawsatlarge.blogspot.com/2008/02/va-us-hb538-passes-hobby-breeders-loose.html

http://leg1.state.va.us/cgi-bin/legp504.exe?081+ful+HB538

http://www.carstairs.ca/bylaws/kennel.pdf

http://www.malteseonly.com/lemon.html

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmhansrd/cm110201/text/110201w0002.htm

http://www.ke.hku.hk/assets/doc/Review-of-Animal-Welfare-Legisaltion-in-HK.pdf

http://www.walsall.gov.uk/index/business/dog_breeders_licences.htm

http://www.vicarylabradors.com/breedlawin.html

http://www.akc.org/rules/policymanual.cfm?page=7

http://www.canismajor.com/dog/puppymil.html#awa

http://www.legis.state.pa.us/CFDOCS/Legis/PN/Public/btCheck.cfm?txtType=HTM&sessYr=2007&sessInd=0&billBody=H&billTyp=B&billNbr=2525&pn=4524

http://www.addy.com/hicc//NAIA.html

http://langley.civicweb.net/Documents/DocumentList.aspx?ID=7419

http://www.thepetitionsite.com/fb/1/stop-irresponsible-dog-breeding-and-ownership/

http://www.mass.gov/agr/legal/regs/330_CMR_12.00.pdf

http://leerburg.com/kevin1.htm

http://www.akc.org/news/index.cfm?article_id=2440

http://www.pet-law.com/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=12

http://time4dogs.blogspot.com/2011/04/backbone-gone.html

http://www.animallaw.info/articles/armpusbreedinglaws.htmhttp://www.thekennelclub.org.uk/item/473
("Under the Breeding and Sale of Dogs (Welfare) Act 1999, those breeders breeding five or more litters per year may need to be licensed. However, a local authority may still classify a dog breeder as being commercial - and therefore requiring a licence - even if the person breeds fewer than five litters per year, if in the local authority's opinion that person is deemed as breeding for commercial gain.")

γ) περι "ακρωτηριασμένων"
http://kb.rspca.org.au/afile/212/10/ http://www.dobermann-review.com/info_library/Misc/Cropping_and_docking/

Υπογράφουν :
Ομάδα «Ελληνική Κυνοφιλία» https://www.facebook.com/groups/hellenic.dog.lovers.group/
Κυνολογικοί Οργανισμοί
Κυνοφιλικοί Όμιλοι
Όμιλοι Φυλών
Κριτές Εργασίας & Μορφολογίας
Εκτροφείς
Γενετιστές
Επιστήμονες
Δημοσιογράφοι
Κτηνίατροι
Ζωοτέχνες
Εκπαιδευτές
Φιλόζωοι
Κυνόφιλοι
Εθελοντές Διάσωσης Αυτόχθονων Φυλών
Πολιτικοί
Συγγραφείς
Προσωπικότητες
και πάνω απο 2000 άμεσα ενδιαφερόμενοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Elliniki Kynofilia / Hellenic Dog Lovers' discussion group started this petition with a single signature, and now has 2,983 supporters. Start a petition today to change something you care about.