Steun de wereldwijde oproep voor een voedselrevolutie!

Steun de wereldwijde oproep voor een voedselrevolutie!

0 a signé. Prochain objectif : 150 000 !
Quand elle atteindra 150 000 signatures, cette pétition deviendra l'une des plus signées sur Change.org !
Animal Rights Parties Worldwide a lancé cette pétition adressée à Mark Rutte (Eerste Minister) et à

Belangrijke ingrepen zijn vanaf nu nodig om onze gezondheid, voedselveiligheid en het welzijn van dieren en milieu zeker te stellen.

Deze petitie wordt overhandigd aan wereldleiders in Canada, UK, Ierland, Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, Italië, Zweden, Denemarken, Finland, Griekenland, Cyprus, Israël en Brazilië.

Lees meer:

De COVID-19 pandemie maakt menselijke slachtoffers in ons land en over de hele wereld.

Deskundigen waarschuwen ons echter al jaren voor het risico van ziekteoverdracht van dieren op mensen.

Vanuit ons huis, in lockdown, sturen wij - de vertegenwoordigers van dieren-rechtenpartijen over de hele wereld - u deze dringende politieke boodschap.

De huidige pandemie wordt eenvoudigweg afgeschilderd als was ze afkomstig van één enkele wilde diersoort die in China als voedsel wordt gebruikt.
Dat plaatje is onvolledig: eerdere epidemieën hebben aangetoond dat het niet alleen gaat om onze consumptie van wilde dieren, maar van dieren in het algemeen.

De wereld heeft al eerder andere epidemieën van dierlijke oorsprong gekend, zoals SARS, MERS, varkensgriep, vogelgriep en gekkekoeienziekte. Drie op de vier nieuwe menselijke infectieziekten zijn veroorzaakt door onze onzorgvuldige en onverantwoordelijke omgang met dieren (zoönosen).

We betalen een hoge prijs voor het eten van dieren, en de prijs die de dieren betalen is nog hoger.

Misbruikt, genetisch gemanipuleerd, tentoongesteld, dicht opeengepakt, gekooid, gevist, opgesloten, gejaagd, verkocht, geslacht, gedood door stropers, getransporteerd - dieren worden uitgebuit tot ver voorbij wat duurzaam heet.
De daarmee samenhangende gevestigde belangen worden gesteund door gewetenloze politici en zwakke regeringen. Elk jaar worden er miljarden euro's aan overheidsgeld uitgegeven om deze manier van omgaan met dieren nog verder te ondersteunen.

Vlees en melkproducten verhogen het risico op chronische ziekten en sommige vormen van kanker. Het houden van dieren voor voedsel is een van de belangrijkste oorzaken van de uitstoot van broeikasgassen, ontbossing en bodem- en watervervuiling, wat leidt tot de vernietiging van leefgebieden en het uitsterven van wilde soorten. De consumptie van dieren kan deze problemen tot op het punt van een crisis drijven, zoals nu het geval is.

Ons huidige voedselsysteem is een tikkende tijdbom.
We moeten overgaan tot een beslissende en historische koerswijziging.
Wij, de dierenrechtenpartijen van de wereld, dringen er bij onze regeringen op aan om radicale veranderingen door te voeren.

Wij dringen er bij de regeringen op aan:

- te beginnen met een drastische vermindering van dierlijke producten, met het streefdoel van 70% in 2030;
- verplichte etikettering van alle dierlijke producten op te leggen, met vermelding van de plaats waar de dieren zijn gefokt, of ze vrije toegang hadden tot de buitenlucht, verdoofd zijn geweest vóór de slacht en met vermelding van de ecologische voetafdruk van de producten;
- de consumptie van en handel in wilde dieren te verbieden;
- een einde te maken aan internationale transporten van levende dieren;
- een verbod op industriële veeteelt en industriële visserij in te voeren;
- de subsidies voor vlees en zuivel af te schaffen;
- een dagelijkse vegan menuoptie aan te bieden in alle kantines;
- de landbouwers te helpen om over te schakelen op een meer plantaardige landbouw.

Tot slot vragen we ieder van u om actie te ondernemen. We moeten ons voedselsysteem hervormen. Vanaf nu moeten we het anders aanpakken.

Als het niet voor de dieren is, verander dan uw eetgewoonten in het belang van uw kinderen, uw eigen gezondheid en de planeet. Laten we van deze wereld een betere plek maken voor mensen en dieren. Laten we vandaag beginnen! Dank u.

Teken en deel deze petitie om de wereld en de regeringen te vertellen dat u nu verandering wil!

0 a signé. Prochain objectif : 150 000 !
Quand elle atteindra 150 000 signatures, cette pétition deviendra l'une des plus signées sur Change.org !