Stans annekteringen av Palestina!

Stans annekteringen av Palestina!

0 have signed. Let’s get to 25,000!
At 25,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!
Palestinakomiteen I Norge, Fellsutvalget for Palestina og Fagforbundet started this petition to Utenriksminster Ine Marie Eriksen Søreide

Vi krever at norske myndigheter tar internasjonalt initiativ til å stanse Israels annektering av palestinsk land og ansvarliggjøre Israel for deres folkerettsbrudd.

Etter tre valg på ett år i Israel har Benjamin Netanyahu og hans tidligere motstander Benny Gantz inngått en koalisjonsregjering og varslet at Israel vil starte annekteringen av store deler av Vestbredden 1. juli 2020. Annekteringsplanene er et direkte resultat av Donald Trumps såkalte fredsplan for Midtøsten, «Deal of the Century». Planen legitimerer Israels ulovlige koloniserings- og anneksjonspolitikk. 

De ulovlige bosettingene på Vestbredden og i Øst-Jerusalem huser rundt 700 000 ulovlige bosettere med tilhørende virksomheter som løfter israelsk økonomi på bekostning av en levedyktig palestinsk stat. 350 000 palestinere vil fordrives når Israel gjør alvor av annekteringsplanene. Israelske styresmakter understreker at palestinere som bor i områder som omfattes av planene ikke vil få israelsk statsborgerskap. Annektering innebærer en formalisering av en langvarig praksis med apartheid og vil etterlate et Palestina som er stykket opp i små usammenhengende landområder. Palestinerne vil i realiteten ikke ha kontroll over egne grenser, luftrom eller vannressurser i de områdene de vil sitte igjen med.

Palestinakomiteen i Norge, Fellesutvalget for Palestina og Fagforbundet mener det er helt nødvendig at den norske regjeringen nå følger opp intensjonen i regjeringsplattformen som sier at regjeringen vil «samarbeide med andre land for å gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten». 

EU og Frankrike var raskt ute med å varsle diplomatiske reaksjoner på annektering. I Storbritannia har 130 parlamentarikere oppfordret den britiske regjeringen til å vedta økonomisk sanksjoner dersom Israels regjering går videre med annekteringsplanene. Irland, Belgia og Luxembourg ønsker også å diskutere økonomiske konsekvenser for Israel dersom annekteringen gjennomføres. Norge har nå en mulighet til å arbeide for respekt for folkeretten, inkludert humanitærretten og menneskerettighetene. Alle disse er prinsipper utenriksminister Eriksen Søreide sier er grunnlaget for norsk utenrikspolitikk.

Juni 2020

 
·      Aftenpostens grafiske klubb
·      Arbeidernes ungdomsfylking (AUF)
·      BDS Norge
·      EL & IT Forbundet
·      Fellesorganisasjonen (FO)
·      Forsvar Folkeretten
·      Handel og Kontor i Norge
·      Handel og Kontor Oslo/Akershus
·      Industri Energi
·      KFUK-KFUM Global
·      LO i Oslo
·      Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Oslo og Akershus (NNNOA)
·      Norges Kommunistiske Parti (NKP)
·      Norges kristelige studentforbund (NKS)
·      Norsk Jernbaneforbund
·      Oslo Bygningsarbeiderforening
·      Oslo Grafisk Fagforening
·      Oslo Senterungdom
·      Rødt
·      Rød Ungdom
·      Salam
·      Ship to Gaza Norway
·      Sosialistisk Ungdom
·      Sosialistisk Venstreparti
·      TeoLOgene
·      Ungkommunistene i Norge

0 have signed. Let’s get to 25,000!
At 25,000 signatures, this petition becomes one of the top signed on Change.org!