SOYKIRAN YASAYA HAYIR! -MANİFESTOMUZDUR-

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


Sayın Cumhurbaşkanımız,

Uzun süredir hayvan sever camiası olarak kamuoyunda adlandırılan kesim ile hayvan koruma konusunda gerek sivil toplum örgütü statüsündeki kimliğiyle toplum tarafından bilinen ve statüsü gereği muhatap alınan kurumların süregelen talepleri sonucunda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun değiştirilmesi kararına vardığınız ve çalışmaların tamamlandığına ilişkin bilgi, yazılı ve görsel basın aracılığıyla bizlere ulaşmıştır.

Ancak bu yansıyan bilgiler ışığında, Hayvanları Koruma Yasasında yapılacak olan değişikliklerin bizleri tatmin etmeyeceği gibi, başta hayvanların ve dolayısıyla biz hayvan sahipleri ve/veya korumacıları için kazanmış olduğumuz hakların gaspına yol açacağı, zaten hakları her zaman göz ardı edilmiş olan hayvanların doğuşlarıyla sahip oldukları yaşam haklarının gasp edilmesinin yasal bir zemine oturtulacağı, Avrupa’ya örnek olan ve gelen birçok turist tarafından sevgi ve takdir ile karşılanan sokak köpeklerinin yok edileceği gerçekleri nedeniyle kabulü kesinlikle mümkün olamaz. Kaldı ki, yaşamın tüm unsurlarıyla bir bütün olduğu gerek bilimsel kaynaklarca ve gerekse ilahi temelde göz önüne alındığında, ne ilahi olarak ne de bilimsel olarak affı olamayacak bir günah ve yıkım olduğu çok açıktır.

Hayvanları Koruma Yasasında yapılacak değişikliklerin taraflarımızca vazgeçilmez unsurların (tasası geri çekildikten sonra bu unsurlar, detayları ile bilginize sunulmaya hazırdır) ) dikkate alınmasını, ilgili tüm sorumluluk ve yetkilerin tartışmasız açıklığa kavuşturulmasını, bu hususların hiçbir tartışmaya yer olmayacak şekilde karşılanamadığı herhangi bir kanunun, tarafımızdan kabulü mümkün değildir; Hayvan Hakları Kanunu başlığının altında ‘hayvanların yaşam hakkı yoktur’ anafikrindeki bir kanunu asla tanımayacağımızı peşinen beyan eder, Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları olarak, yayınlanacak böyle bir kanunu bütünüyle red ediyoruz. Bir ulus devletin bireylerini, bir milleti temsil eden siz Sayın Cumhurbaşkanımızın,

temsil ettiğiniz milletin, bireylerinin sesini duymazlıktan gelmeyeceğine,

inandığımız değerlerden ödün vermeyeceğine,

inançlarımıza aykırı böylesi zalim durumlara asla izni olmayacağına,

hepimizinki de dâhil olmak üzere, temsil edilen bireylerin, milletin sahip olduğu tüm unsurlarıyla bir bütün olan yaşam hakkını elinden almayacağına olan güvenle,

ilgili unsurların dikkate alınmadığı herhangi bir kanunu kabul edemeyeceğimizi beyan eder,

An itibarıyla MEVCUT TASARININ BU UNSURLARI İÇERME KONUSUNDA YADSINAMAZ EKSİKLİĞİ NEDENİYLE, ACİLEN GERİ ÇEKİLMESİNİ

ve konuya ilişkin çok daha geniş kapsamda deneyimli ve yetkin kişi ve kurumların da katılımıyla yeni bir çalışmanın gerçekleştirilmesini önemle talep ederken aksi bir durumun kabulünün bizlerce mümkün olamayacağını beyan ederiz.

Siz Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgilerine sunar, gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla