Petition Closed

Please don't play in apartheid israel!

This petition had 2,164 supporters


International Welsh superstar Tom Jones is scheduled to perform in Israel at Tel Aviv’s Nokia Arena on 26 October.

We say Why? Why? Why?

Israel is guilty of ongoing ethnic cleansing, land and water theft and stands accused of war crimes. It is the subject of several UN resolutions which it routinely ignores. Israel has illegally occupied the West Bank since 1967 and continues to impose a harsh blockade on Gaza, which even UK PM David Cameron has called the largest open air prison in the world.

Please sign this petition, which follows our message in Welsh

 

Peidiwch â gwyngalchu polisïau'r Israeliaid tuag at y Palesteiniaid, Syr Tom! 

Rydym ni wedi clywed eich bod chi'n bwriadu perfformio yn yr Arena Nokia yn Tel Aviv ar Hydref 26ain nesaf.  Mae hyn yn ein siomi'n fawr: mae'n groes i alwad y Palesteiniaid ar bobl y byd i foicotio Israel, nes iddi ufuddhau i'r gyfraith ryngwladol, hynny yw, peidio â cham-drin hawliau dynol y Palesteiniaid, unwaith ac am byth.  Rydym ni'n gwybod eich bod chi'n cefnogi hawliau dynol a chyfiawnder cymdeithasol yn hytrach nag apartheid ac anffafriaeth barhaol.  Rydym ni'n gofyn i chi, felly, ailfeddwl a pheidio perfformio yn Israel.

 

Cadwch eich enw da!     

Diolch yn Fawr

 

 

Like the Facebook Page calling on Tom Jones to cancel his performance 

https://www.facebook.com/Tom.Jones.NotUnusual.Boycott.Apartheid


Today: Cardiff PSC is counting on you

Cardiff PSC needs your help with “Sir Tom Jones: Please don't play in apartheid israel!”. Join Cardiff PSC and 2,163 supporters today.