Petition Closed

Adoption of Anti-Discrimination, Hate Crime and Hate Speech Law in Azerbaijan Parliament

This petition had 449 supporters


Diqqət! Azərbaycanca mətn aşağıdadır.

The Azerbaijani criminal code does not address hate crimes based on gender identity or sexual orientation. There is no adoption of a single definition of hate crimes across all criminal justice agencies, which would allow for the tracking of LGBTI hate crime cases at each stage of the criminal justice system, and for policymakers and the wider public to understand better the criminal justice response to those hate crimes. 

By signing this letter I call on the Parliament of the Republic of Azerbaijan (Milli Majlis) and President of Azerbaijan for immediate and unconditional reforms on the following issues:

  •  Adopt legislations that makes hate crime and hate speech specific offenses or that provides enhanced penalties for any crimes committed with a bias motive;
  • Amend the criminal code to address hate crime and hate speech based on sexual orientation or gender identity;
  • Adopt an anti-discrimination law that criminalizes discrimination based on sexual orientation or gender identity.

 

Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsi gender identikliyi və ya seksual oriyentasiya zəminində nifrət cinayətlərini nəzərdən keçirmir. Bu cinayətlərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunma öz növbəsində LGBTI icmasını gender identikliyi və ya seksual oriyentasiya səbəbli nifrət hücumlarından qoruya bilər. Buna baxmayaraq, hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən nifrət cinayətlərinin vahid tərifi müəyyən edilməmişdir, hansı ki, cinayət mühakiməsi sisteminin hər bir mərhələsində nifrət cinayətlərini izləməyə, eləcə də siyasətçilər və geniş ictimaiyyət üçün hüquq-mühafizə orqanlarının ümumilikdə nifrət cinayətlərinə reaksiyasını daha yaxşı anlamağa imkan yarada bilər.

Bu məktubu imzalamaqla mən Azərbaycan Parlamentini (Milli Məclisi) aşağıdakı islahatları dərhal qəbul etməyə çağırıram:

  • Nifrət cinayətlərinə və nifrət nitqinə spesifik cinayət statusu verən və ya qərəzli motivlə törədilmiş bütün cinayətlərə görə əlavə cərimələri təmin edən qanunvericiliyin qəbulu;
  • Cinayət məcəlləsinə seksual oriyentasiya və ya gender identikliyi zəminində nifrət cinayətlərini və nifrət nitqini nəzərdən keçirən düzəlişlərin edilməsi;
  • Seksual oriyentasiya və ya gender identikliyi zəminində istənilən ayrı-seçkiliyə görə məsuliyyət nəzərdə tutan anti – diskriminasiya qanununun qəbulu;


Today: Javid is counting on you

Javid Nabiyev needs your help with “Sign the Petititon for: Adoption of Anti-Discrimination, Hate Crime and Hate Speech Law in Azerbaijan Parliament”. Join Javid and 448 supporters today.