Petition Closed

Save the life of hunger strike protestors!

This petition had 651 supporters


Teodor Maries started his hunger strike protest almost three months ago. The purpose of his protest has been to convince the members of the Romanian Parliament to adopt three laws: The Law of Imprescriptibility of the Crimes committed during Communist Dictatorship and during the days of December 1989 Romanian Revolution, The Law of Gratitude toward the victims (and children of the victims) of 1989 Romanian Revolution and The Law of Lustration (this is a law that regulates the participation of ex-leaders of the Communist dictatorship, especially informants of the communist secret police in the successor political appointee positions or in civil service positions in the period after the fall of Communist Dictatorship). The adoption of all these laws is absolutely necessary for a correct functioning of the democracy and the democratic institutions in Romania.

The Law of Imprescriptibility of the Crimes Committed during Communist Dictatorship and during the days of December 1989 Romanian Revolution was considered constitutional by the European Court of Human Rights, which recommended the Romanian Parliament to promulgate this law immediately. Inexplicably, the promulgation of this law is indefinitely postponed by the Romanian Parliament. More than that, the protest of Teodor Maries is totally ignored by the most majority of the Romanian political leaders. All the members of 21 December 1989 Civic Association are afraid that Teodor Maries can die at any moment.

With this petition, I am turning to you asking one single thing: save the life of Teodor Maries (88 days of hunger strike) and three other members of 21 December 1989 Civic Association who are protesting together with him: Vlad Ciobanu (vice-president of 21 Decembrie 1989 Association, 67 days of hunger strike), Firimita Marian (54 days of hunger strike) and Savin Eugeniu (51 days of hunger strike). We hope that a strong international and national support for these men, who decided to use this extreme form of protest, will convince the Romanian political leaders to start the negotiations with the leaders of 21 December Association immediately in order to save their life.

Teodor Mărieș a început greva foamei cu aproape trei luni în urmă. Scopul protestului său a fost acela de a convinge membrii Parlamentului României să adopte trei legi: Legea Imprescriptibilității  Crimei (este vorba în primul rând despre crimele petrecute în perioada dictaturii comuniste și ale celor petrecute în timpul Revoluției din Decembrie 1989), Legea Recunoștiinței față de victimele (și copiii victimelor) Revoluției din Decembrie 1989 și Legea Lustrației (o lege care prevede blocarea accesului în posturile de conducere și în politică a informatorilor securității și a celor care au avut funcții importante numite la nivelele de vârf ale Partidului Comunist Român). Adoptarea acestor trei legi este absolut necesară pentru corecta funcționare a democrației și a instituțiilor democratice din România.

Legea Imprescriptibilității  Crimei (este vorba în primul rând despre crimele petrecute în perioada dictaturii comuniste și ale celor petrecute în timpul Revoluției din Decembrie 1989) a făcut obiectul unei analize a Curții Europene a Drepturilor Omului care a decis că aceste crime nu pot fi prescrise. Decizia Curții Europene obligă statul român să adopte această lege în regim de urgență. În mod inexplicabil, promulgarea acestor legi a fost amânată pentru o perioadă indefinită de către Parlamentul României. Mai mult decât atât, protestul lui Teodor Mărieș este total ignorant de către majoritatea liderilor politici din România. Toți membrii Asociației 21 Decembrie 1989 se tem că Teodor Mărieș ar putea deceda în orice moment.

Prin acestă petiție vă rugăm un singur lucru: să contribuiți la salvarea vieții lui Teodor Mărieș (88 de zile de greva foamei) și alți trei lideri ai Asociației Civice 21 Decembrie 1989, care protestează împreună cu el: Vlad Ciobanu (vice-președinte al asociației, 67 zile de greva foamei), Firimiță Marian (54 de zile de greva foamei) și Savin Eugeniu (51 de zile de greva foamei). Ne exprimăm speranța că un puternic suport național și internațional pentru acești oameni, care au decis să recurgă la această formă extremă de protest, va convinge liderii politici să înceapă de urgență negocierile cu greviștii foamei pentru salvarea vieții acestora.Today: Alin is counting on you

Alin Rus needs your help with “Save the life of hunger strike protestors!”. Join Alin and 650 supporters today.