Confirmed victory

Save Persons with Disabilities in the Republic of Georgia

This petition made change with 2,132 supporters!


(for the English version of the petition, please scroll down)

გადავარჩინოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები

2013 წლის დეკემბერში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (შშმპ) საკითხებზე მომუშავე საერთაშორისო ორგანიზაციამ,Disability Rights International (DRI), გამოაქვეყნა ანგარიში საქართველოში შშმ ბავშვთა და მოზარდთა სახელმწიფო რეზიდენტულ დაწესებულებებში არსებული მდგომარებისშესახებ. ანგარიშმა გამოავლინა შოკისმომგვრელი დარღვევები, კერძოდ:

- ჰიდროცეფალიით დაავადებულ ბავშვებს არ უტარდებათ ადეკვატური მკურნალობა, ამის გამო ისინი 6 წლის ასაკსაც ვერ აღწევენ, მათ არ აძლევენ ტკივილგამაყუჩებლებს, რაც უტოლდება არაადამიანურ მოპყრობას და წამებას.

- სახელმწიფო არ ფლობს ინფორმაციას იმ ბავშვებზე, რომლებიც განთავსებულნი არიან საპატრიარქოსთან არსებულბავშვთა სახლებში. საუბარია დაახლოებით 1500 არასრულწლოვანზე.სახელმწიფომ არ იცის მათი არც ზუსტი რაოდენობა და არც ის პირობები, რომელშიც ეს ბავშვები იმყოფებიან, რაც ქმნის ბავშვთა ტრეფიკინგის მაღალ რისკს.

- შშმ პირები იზოლირებულები არიან საზოგადოებისაგან, მათ არ ეძლევათ ოჯახური ცხოვრების საშუალება. შშმ პირებს ართმევენ საკუთარ შვილებს და გადაჰყავთ ისინი სხვა დაწესებულებებში.

- შშმ პირებისათვის არ არსებობს სარეაბილიტაციო პროგრამები. ეს ადამიანები ხშირად ხდებიან ძალადობის მსხვერპლნი. ადგილი აქვს მათ იძულებით შრომას დაწესებულების თანამშრომლებისმიერ.

- ბავშვთა კეთილდღეობისრეფორმა, რომელმაც დახურა ე.წ. ბავშვთა სახლები და მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში გადაანაწილა არასრულწლოვნები, ფაქტობრივად არ შეხებია შშმ ბავშვებს.

აღნიშნული უფლებადარღვევების შესახებ ნათქვამია ასევე საქართველოს სახალხო დამცველის 2012 წლის საპარლამენტო ანგარიშში.

პეტიციის ხელმომწერი არასამთავრობო ორგანიზაციები და ადამიანები მოვითხოვთ, მთავრობამ შეასრულოს მასზე დაკისრებული ვალდებულებები: აღმოფხვრას დარღვევები და დისკრიმინაციული მოპყრობა შშმ პირების მიმართ; შექმნას მონიტორინგის სისტემა და შეისწავლოს ყველა ბავშვის მდგომარეობა, რომელიც იმყოფება სახელმწიფოსთუსაპატრიარქოსთან არსებულბავშვთა დაწესებულებებში, მიუხედავად ამ სახლების ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი ფორმისა; ჩართოს შშმ პირები დეინსტიტუციონალიზაციის პროგრამაში.

პეტიციის ხელმომწერი არასამთავრობო ორგანიზაციებია:

 1. პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის(PHR)
 2. ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG)
 3. კავშირი საფარი
 4. სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (CIDA)
 5. საქართველოს რეფორმების ასოციაცია (GRASS) 
 6. ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის (AEE)
 7. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)
 8. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI)
 9. დამოუკიდეველი ცხოვრების ახალგაზრდული ცენტრი (YCIL) 
 10. კონსტიტუციის 42-ე მუხლი
 11. კავშირი ქალი და რეალობა
 12. ორგანიზაცია “ვიმეგობროთ”
 13. მედიის განვითარების ფონდი (MDF)
 14. ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI)
 15. თავისუფლების ინსტიტუტი
 16. საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია
 17. ფონდი ALPE
 18. LGBT საქართველო
 19. იდენტობა
 20. კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის
 21. ქალთა ფონდი საქართველოში (WFG)
 22. დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა მშობელთა და პროფესიონალთა კავშირი "ჩვენი ბავშვები".
 23. ასოციაცია "ერთად"
 24. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED)
 25. ასოციაცია ქალი, ბავშვი და საზოგადოება.
 26. წეროვანის ახალგაზრდული სახლი
 27. ორგანიზაცია უკეთესი მომავლისათვის 
 28. ასოციაცია მრავალეროვანი საქართველოს ქალები
 29. საქართველოს რუს ქალთა კავშირი
 30. პირველი ნაბიჯი საქართველო
 31. რეაბილიტაციისა და განვითარების საქველმოქმედო ცენტრი თანაზიარი
 32. ფონდი ტასო (ქალთა ფონდი და მეხსიერების კვლევის ცენტრი)
 33. მეგობრების საქელმოქმედო ფონდი
 34. სტუდიომობილი - აქცენტი მოძრაობაზე
 35. ასოციაცია ინვალიდთა კლუბი
 36. ადამიანის უფლებათა ცენტრი
 37. ასოციაცია მერკური
 38. ქალები რეგიონის განვითარებისათვის
 39. რეპატრიანტთა კავშირი
 40. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ასოციაცია ტოლერანტი
 41. მეწარმე ქალთა ფონდი (FWE)
 42. ქალთა საინფორმაციო ცენტრი (WIC)
 43. ფსიქოსერვისების ცენტრი
 44. ენერგოეფექტურობის ფონდი 
 45. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი
 46. წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი GCRT
 47. ხანდაზმულ ქალთა ასოციაცია ღირსეული სიბერე
 48. ჟურნალისტთა ასოციაცია გენდერ, მედია, კავკასია
 49. საზოგადოება ბილიკი
 50. ასოციაცია კავკასიის განვითარების ჯგუფი
 51. კავშირი სტუდია ეიდისი
 52. ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი სახლი
 53. კვინა ტილ კვინა საქართველოს წარმომადგენლობა kvinna till kvinna 
 54. ქალთა კლუბი პეონი
 55. სამცხე-ჯავახეთის დემოკრატ ქალთა საზოგადოება
 56. გენდერული თანასწორების კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი GERDI
 57. საქართველოს ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის
 58. მეგობრობის ხიდი - ქართლოსი
 59. კავშირი დიოსკურია
 60. ქვემო ქართლის ასოციაცია ქალი და სამყარო
 61. ქართლი სამოქალაქო ინიციატივა

 

 1. * შესაბამისი ანგარიშები საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებრივ მდგომარეობაზე შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე:

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის (DRI) ანგარიში „უყურადღებოდ მიტოვებულები: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და მოზრდილების რეფორმებიდან გარიყვა და მათი უფლებების დაცვა საქართველოს რესპუბლიკაში“ (2013 წ.)

სრული ვერსია ინგლისურ ენაზე

შემოკლებული ვერსია ქართულ ენაზე

საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაწესებულებებში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ (2012 წ.)

საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებების (დიდი ზომის ბავშვთა სახლების და მცირე საოჯახო ტიპის სახლების) მონიტორინგის შესახებ (2011 წ.)

 

ორგანიზაცია „საქართველოს ბავშვების“ კვლევა  სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი ბავშვების სამედიცინო საჭიროებებზე ჰიდროცეფალიასა და ზურგის ტვინის თანდაყოლილ თიაქართან დაკავშირებით (2012  წ.)

 

In December, 2013, Disability Rights International (DRI) published a report: Left Behind: The Exclusion of Children and Adults with Disabilities from Reform and Rights Protection in the Republic of Georgia. The report revealed shocking violations at the residential institutions, namely:

 • Children with hydrocephalus do not receive adequate treatment, which causes them to die by the age of 6. These children do not receive anesthetics, which amounts to inhuman treatment and torture.
 •    The State does not have information regarding the children placed at orphanages owned by the Orthodox Church of Georgia, which allegedly host approximately 1500 children. The State, however, does not know the exact number of these children nor their living conditions, which creates high risks of trafficking in persons. 
 • Persons with disabilities are isolated from society; they are deprived of any possibility of family life. Children are taken away from the parents with disabilities by force and moved to other state institutions.
 • There are no rehabilitation programs for persons with disabilities. They frequently are subjected to violent and degrading treatment and forced to work for free.
 •   The child welfare reform of deinstitutionalization, in fact, has not covered the children with disabilities in Georgia.
 • Similar violations could be found in the reports of Public Defender of Georgia.

We, signatory non-governmental organizations and individuals, request government to fulfill its international obligations: to remedy the discriminatory treatment and other violations against persons with disabilities; to establish monitoring mechanism and study conditions of every institutionalized child, despite the legal-organizational form of the institution public or private; to include persons with disabilities in the programs of deinstitutionalization.  

 

v  Relevant reports on the situation of persons with disabilities in Georgia can be seen here:

Disability Rights International (DRI) report: Left Behind: The Exclusion of Children and Adults with Disabilities from Reforms and Rights Protection in the Republic of Georgia (2013)

Special Report of the Public Defender of Georgia on the State of Human Rights in Institutions for Persons with Disabilities (2012)

Special Report of the Public Defender of Georgia on the Monitoring of Residential Childcare Institutions (2011)

Children of Georgia: Report on the Medical Needs Related to Children Living under State Care Diagnosed with Spina-Bifida and hydrocephalus  (2012 )Today: Partnership for Human Rights is counting on you

Partnership for Human Rights needs your help with “Save Persons with Disabilities in the Republic of Georgia”. Join Partnership for Human Rights and 2,131 supporters today.