Petition Closed

Dutch government spending on the arts will be severely reduced from 2013 onwards. The remaining funds will be directed at traditional, established art forms and museums.


Institutional support for new media culture, which has been cultivated with great care over the past 30 years, will be eliminated. 


When this plan is accepted by Parliament on Tuesday June 27th, Mediamatic, Waag society, WORM, STEIM, NIMK, V2_ and Submarine Channel will lose ALL their government funding. And from 2013 onwards there will be no development platform for Media Art in The Netherlands. 

Sustaining the Dutch infrastructure for New Media Art requires a mere 1% of the national arts budget.


Help us to prevent this destruction and retain support for new media arts by signing the petition!

Letter to
Staatsecretaris Halbe Zijlstra en Leden van de Tweede Kamer
We vragen u om de instellingen voor nieuwe media kunst in stand te houden.

1% van het budget van de basisinfrastructuur voor de kunsten wordt momenteel besteed aan ontwikkelingsinstellingen op het gebied van nieuwe media (zgn e–cultuur).

Het plan van de regering voorziet in het volledig stoppen van de financiering van alle instellingen voor nieuwe media kunst: Mediamatic, Waag society, WORM, STEIM, NIMK, V2_ and Submarine Channel.

De nieuwe media zijn waar de kunsten zich het hardst ontwikkelen en waar het meest verbinding wordt aangegaan met andere disciplines en de maatschappij die immers door die zelfde nieuwe media hard verandert.

De afgelopen 30 jaar is gewerkt aan een infrastructuur van 7 ontwikkelinstellingen (labs) die inmiddels uit 7 kleine instellingen bestaat. Deze instellingen werken zeer efficiënt en kostenbewust. Ze krijgen samen minder dan 1% van de basisinfrastructuur. Door goede samenwerking en communicatie bereiken ze een enorm nationaal en internationaal publiek en halen ze hun inkomstennorm ruimschoots.

De staatsecretaris schrijft dat hij de gelden van deze instellingen wil overhevelen naar een fonds voor de creatieve industrie. Daarover zijn 3 opmerkingen te maken:

1: Het fonds voor de creatieve industrie mag expliciet geen institutionele ondersteuning bieden.
2: Het budget voor het fonds zal volgens plan 60% minder bedragen dan de samenstellende budgetten (SfA, BKVB, Mondriaan, Ontwikkelinstellingen BIS). Doekje voor het bloeden dus.
3: Het artistiek onderzoek van deze ontwikkelinstellingen gaat voor af aan Creatieve Industrie. Het is wel heel creatief, naar nog geen industrie.

Het zou verstandig zijn om in deze tijden de ontwikkeling van nieuwe mediakunst meer te stimuleren. Immers, er zijn in de hele maatschappij sterk ontwrichtende mediaontwikkelingen aan de gang. Die moeten de kunsten niet negeren.

We begrijpen dat het nu binnen de kunstenbegroting lastig is om het ambitieniveau te vergroten.

Maar die bescheiden 1% ook nog opheffen zou kortzichtig zijn.

Laten we het niet doen.

We vragen u om de opheffing van de nieuwe media kunst te voorkomen.

Dat kan op twee manieren:
1: Behoudt direct een substantieel bedrag voor ontwikkelinstellingen Nieuwe Media.

of:

2: Sta institutionele financiering toe uit fonds voor de creatieve industrie, en oormerk gelden voor nieuwe mediakunst.

Dank voor uw wijsheid en betrokkenheid.

Behoudt direct een substantieel bedrag voor ontwikkelinstellingen Nieuwe Media.

Dank voor uw wijsheid.

Willem Velthoven started this petition with a single signature, and now has 2,224 supporters. Start a petition today to change something you care about.