Güzellik Uzmanları Adalet İstiyor

Güzellik Uzmanları Adalet İstiyor

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.
7.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.
sağlık bakanlığı ve tarafına Ayşe Aydın bu kampanyayı başlattı

Güzellik Uzmanlığı mesleğinin kazanılmış haklarına büyük bir saldırı söz konusudur. Güzellik Salonu işletmeciliğinin temel hizmet alanlarına giren protez tırnaktan ipek kirpiğe, cilt bakımından epilasyona, kalıcı makyajdan vücut bakımlarına kadar tüm güzellik hizmetleri, özel muayenehane, hastane, poliklinik ve klinik adı altında "Doktor gözetimi" ibaresi kullanılarak sosyal medya mecralarında yoğun tanıtım ve reklam desteği ile yürütülmekte "Güzellik Uzmanları" ara elaman gibi konumlandırılmaya çalışılmaktadır.
Güzellik Uzmanlığı unvanı 4 yıl meslek lisesi 2 yıl lisans eğitimi ile altı yıl okunarak veya 11 yıllık çalışmışlıkla edinilmektedir. Bu kadar zorlu bir süreçten sonra elde edilen bir meslek dalı ara eleman olarak konumlandırılmamalıdır, konumlandırılamaz.
Sağlık Kuruluşu adı altında işletilen güzellik salonları sadece rant elde etme amacı ile açılmakta ve işletilmektedir. Tababet Kanunu 12. Maddesinde belirtilen "Tıp Alanı dışında faaliyette bulunamama" şartı ne yazık ki göz ardı edilerek tıbbi hiçbir içeriği olmayan güzellik hizmetleri yasadışı olarak verilmekte, bu olaya dur denmediği için de sayıları günden güne artmaktadır.
Çoğu adı geçen kuruluşta adı geçen hizmetler çaycı, temizlik görevlisi vb. konuyla ilgisiz meslek gurupları tarafından verilmekte bu durum halk sağlığı içinde tehdit oluşturmaktadır. (Bu durum Eski sağlık bakanı sn Recep Akdağ’a ve Şu an ki Sağlık Bakan Yardımcısı Bakan Sayın Şuayip BİRİNCİ'ye dosya olarak bizzat delilleri ile iletildi)
Bu haksız ve hukuksuz "tüccarlık" faaliyetleri halk sağlığının yanı sıra 100.000'den fazla Güzellik salonu esnafını, yanlarında çalışanlarını ve binlerce aileyi de tehdit eder hale gelmiştir.
Mesleğimizin ve Salon hizmetlerimizin bir çok alanı anlaşılmaz, dünyada eşi benzeri olmayan bir biçimde "tıbbi işlem" diye sadece bir daire yazısı ile durdulmaktadır. Adeta güçlü olanın sabah kalkıp tanıdığı her hangi bir il müdürlüğü, bir daire başkanı vb.'nin kararı ile mesleğimizin iştigal alanlarından istediğini tıbbi işlem sınıfına soktuğu bu bilimsellikten uzak karmaşa ve bir hukuk devletine asla yakışmayan yasa dışı yaptırımlar koca bir meslek grubunun mağduriyetler yaşamasına sebep olmaktadır.
Eğitimini almış, diplomasını almış birine günübirlik değişen yasalarla sen bu işi yapamazsın demek herşeyden önce anayasal hakların çiğnenmesi anlamına gelmektedir.
Tıp eğitimi içinde olmayan ve asla ellerine alıp yapamayacakları Güzellik mesleği içeriklerini sanki kendileri yapacakmış gibi "gözetim" kelimesi ile süsleyerek dayatma ve yasaklar getirten bu zihniyet haksız ve adaletten uzaktır.
Bir çok özel sağlık kuruluşlarının tamamen rant üzerine kurdukları ve mesleki dayanışma adıyla kurdukları dernekler yoluyla dayattıkları bu yasa dışı durum UTANÇ VERİCİDİR!..
Güzellik Uzmanlığı ve Güzellik Salonlarının yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş hizmetlerinin Özel Sağlık kuruluşlarında uygulamalarının tamamen kapanması ve Güzellik Uzmanlı eğitimi içinde olan tüm uygulamalara tıbbi işlemdir dayatması ile hergün bir yenisini duyduğumuz yasaklara ve haksız rekabete ivedilikle DUR denmesini gerekiyor. Ayşe AYDIN

Ayşe AYDIN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.
7.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.