Petition Closed

Deiseb i Ailddarlledu pantomeimiau S4C

This petition had 14 supporters


Mae hen bantomeimiau S4C wedi bod yn rhan mawr iawn o blentyndod ein teulu ni. Bûm yn ffodus iawn fod ein mam wedi eu tapio ar fidio pan y cawsant eu darlledu’n gyntaf, ac roeddent yn ffordd o’n cadw ni’n dawel ar brynhawn gwlyb o aeaf! Dwn i ddim faint o weithiau mae ‘Jac a’r Jereniym’ wedi cael ei wylio acw, ac roedd ‘Y Brenin Arthur a’r Blewyn Hir’, ‘Twm Siôn Cati’ a ‘Blodeuwedd’ hefyd yn boblogaidd iawn. Fel plant a gafodd eu magu’n y nawdegau hwyr a dechrau’r fileniwm yma, rydym ymysg canran fechan iawn o’n cenhedlaeth sydd wedi gweld y trysorau hyn, ac rydym yn teimlo’n siomedig iawn oherwydd hynny. Dwi’n siŵr fod y clipiau ‘Youtube’ byrion o’r caneuon yn dod ag atgofion melys yn ôl i lawer, ond buaswn wrth fy modd petai posib cael eu gweld yn eu cyfanrwydd. Mae pantomeimiau’n cynnig rhywbeth all y teulu oll fwynhau gyda’i gilydd dros y Nadolig – gorau oll yn y Gymraeg, a braf yw clywed fod ‘Shane a’r Belen Aur’ yn gwneud ymddangosiad ar S4C eleni. Beth am gefnogi hynny drwy dynnu’r clasuron allan o’r tywyllwch a’u darlledu a’u cyflwyno i genhedlaeth newydd o Gymry?

https://www.youtube.com/watch?v=HrQtrz6kVbIToday: Gwern is counting on you

Gwern Jones needs your help with “S4C: Deiseb i Ailddarlledu pantomeimiau S4C”. Join Gwern and 13 supporters today.