Stop wyniszczaniu Amazonii! Pomóż nam ocalić „płuca świata”

0 have signed. Let’s get to 7,500,000!


PL / BR / IT / DE / ES / ENG

Podczas swojej kampanii wyborczej Jair Bolsonaro, obecny prezydent Brazylii, poparł eksploatację lasów Amazonii dla zysku.

Musimy się temu sprzeciwić!

Ocalenie amazońskich lasów leży w interesie nas wszystkich. Wylesianie doprowadzi do załamania światowego ekosystemu i wyginięcia zarówno flory, jak i fauny.

Podpisz petycję, aby uratować ten niezwykle ważny region i chronić art. 225 brazylijskiej Konstytucji: "Każdy ma prawo do ekologicznie zrównoważonego środowiska, które jest dobrem publicznym i jest niezbędne dla zdrowego życia. Rząd i społeczeństwo mają obowiązek chronić środowisko naturalne, tak dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń".

Amazonia znana jest jako "płuca świata" – to największy las tropikalny na Ziemi, posiadający największą różnorodność biologiczną. W regionie tym żyje około 2,5 miliona gatunków owadów, dziesiątki tysięcy roślin oraz około 2000 ptaków i ssaków. W samej Brazylii istnieje od 96.000 do 128.000 gatunków bezkręgowców. Na jednym kilometrze kwadratowym amazońskiego lasu znajduje się około 90.000 ton żywych roślin.

Poza zagrożeniem dla różnorodności biologicznej, emisja dwutlenku węgla, spowodowana wylesianiem poprzez wypalanie, znacząco przyczynia się do globalnego ocieplenia. Badania wskazują, że niezrównoważone wylesianie może prowadzić do zmniejszenia opadów i tym samym do wzrostu temperatury w regionie – a w konsekwencji na całym świecie.

Potrzebujemy organizacji, które podejmą się działań mających na celu ochronę tego bezcennego środowiska!