Kampanya Kapatıldı

Ruh sağlığı söz konusu olduğunda yetkinlik vazgeçilmezdir

Bu kampanya 2.716 destekçiye ulaştı


Çeşitli evlilik programlarında  "İlişki Uzmanı" tanımlaması ile bazı kişilerin kamuoyuna kişiler arası ilişkiler hakkında yanlış bilgiler sunmasına ortam hazırlanmaktadır.  "İlişki Uzmanı" olarak tanımlanan bir uzmanlık alanı bulunmamaktadır. Kişiler arası ilişkiler konusunda uzman olabilmek ve yetkinlik kazanabilmek Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği'nde de belirtilen  "Psikolog, uluslararası standartlara, T.C.’nin Yükseköğrenimle ilgili yasalarının öngördüğü eğitim veya denklik koşullarına göre verilen, T.C. Psikologlar Meslek Yasasının ve Türk Psikologlar Derneği’nin koşullarına uygun yasal eğitimi alıp yetkinliğini elde eder ve sadece yetkinliğini elde ettiği alanda eğitimi, kişilik özellikleri, deneyimi ve becerileri çerçevesinde çalışır." ilkesi doğrultusunda 4 yıllık psikoloji lisans eğitimini tamamlamak, ve özellikle evlilik terapisi, çift terapisi ya da klinik psikoloji alanlarında eğitim verme yetkisine sahip kurumlardan ileri düzeyde eğitim almak ile mümkündür. Ancak bu önemli etik ilke ve medyanın halkı doğru bilgilendirme sorumluluğu göz ardı edilerek, hali hazırda yayınlanan evlilik programlarından Kanal D'de yer alan Kısmetse Olur isimli evlilik programında 05.12.2016 tarihinde  "İlişki Uzmanı " tanımlaması ile programa çıkarılan ve rutin olarak programda yer alacağı bildirilen kişinin, kişiler arası etkileşimi ve ilişkilerin işlevselliğini arttırma yönünde yanlış bildirimlerde bulunması ve etik dışı uygulamalar sunması söz konusu olmuştur. Bu program da dahil olmak üzere Türkiye'de yayınlanan evlilik programlarında bu tür kişilere yer verilmesine engel olunmaması, halkın yanlış bilgilendirilmeye devam edilmesine, ve bilimsel değerlere önem veren, etik ilkeleri benimsemiş, bu alanda çalışma ve uygulamalarını emek vererek sürdüren psikologların meslek onurunu zedeleyecek izlenimlerin oluşmasının sürdürülmesine neden olacaktır. Bu nedenle ivedilikle kamuya yönelik yayın organlarının halkı doğru bilgilendirme sorumluluğunu yerine getirmesi adına bu tür uygulamalara son verilmesi gerekmektedir. Bugün sıla imzanı bekliyor!

sıla derin bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «RTÜK: Ruh sağlığı söz konusu olduğunda yetkinlik vazgeçilmezdir». sıla ve imza atan diğer 2.715 kişiye katıl.