#SaveSierraMadre STOP OVER QUARRYING AND MINING

0 have signed. Let’s get to 25,000!


CLIMATE JUSTICE, SAVE SIERRA MADRE

Ang bulubundukin ng Sierra Madre ang nagsisilbing panangga ng mga taga-Luzon sa tuwing may darating na kalamidad tulad ng bagyo. 

Isang halimbawa sa unti-unting pagkasira ng kabundukan ng Sierra Madre ay dito sa Montalban, Rizal. Ayon sa page na “Balita Montalban” ay patuloy ang nangyayaring quarrying sa mga kabundukan nito. Ang naturang Quarrying Companies ay pinangungunahan mismo ng namumuno sa bayan ng Montalban; Ang pamilyang Hernandez. 

Ayon sa mga naninirahan sa Montalban, tuwing gabi  ay inaakala nila na may nasusunog lamang mula sa kabundukan. Hanggang sa nakakarinig na sila nang pagsabog mula sa mga bundok at tunog ng ilang kagamitan na ginagamit sa quarrying.

Ikinababahala ngayon ng mga Pilipino ang nagiging epekto sa pagkakalbo ng bulubunduking Sierra Madre dahil sa sunod-sunod na pagdating ng malalakas na bagyo sa ating bansa. Dahil sa pagkakalbo ng kabundukan ay maraming kababayan natin ang lubos na nahihirapan dahil sa pagkasira ng ari-arian at trabaho na dulot ng mga sakuna. Ang tanging solusyon ay ang pagtigil sa pagsira ng Sierra Madre at patuloy na pangalagaan ang bulubunduking ito. ITIGIL ANG QUARRYING.