Petición cerrada

Prou Massificació a l'Institut de Can Mas a Ripollet

Esta petición ha conseguido 2.294 firmas


Davant la necessitat de més places escolars de secundària a Ripollet la resposta del Departament d’Ensenyament ha sigut massificar l’institut Can Mas.

Un institut dimensionat en principi per 350 alumnes ara en té vora a 500, a costa de treure espais comuns i aules específiques.

L’adequació de l’institut Can Mas ha acabat convertint-lo en un centre  molt massificat  i, paradoxalment, no podrà donar cabuda a tot l'alumnat que -ara ja- hi té i tindrà adscrit: els pròxims cinc anys rebrà quatre grups més dels previstos (els mal anomenats “bolets”, línies extra de primària que havien d'absorbir les puntes de natalitat dels darrers anys).

El propi Departament sap que la massificació en un institut crea dinàmiques complexes que porten cap a l’augment del fracàs escolar, i justament les dades de Ripollet ja no son gaire esperançadores: un un de cada dos nens repeteix l’ESO almenys un cop (segon pitjor municipi de la comarca), i som el tercer municipi del Vallès Occidental amb més nens de 17 anys desescolaritzats.


Si a tot això hi afegim la cronificació de la crisi a un municipi com Ripollet, que és el segon amb la renda familiar més baixa del Vallès Occidental,[1] tot plegat acaba generant més desigualtat i injustícia social per a les famílies que trien l'escola pública, amb una segregació que anirà en augment.


El Departament d’Ensenyament es contradiu: per un costat estableixen mesures per desmassificar els instituts en zones d’alta complexitat com ha passat a Trinitat i a altres zones. En canvi, creen a Ripollet una situació que ja se sap que acabarà sent insostenible (alt fracàs escolar, abandonament, conflictivitat).


Per això no acceptem la sobremassificació prevista i demanem que es doni una solució alternativa i una planificació educativa digna a Ripollet.[1]           Dades IDESCAT


Ante la necesidad de disponibilidad de más plazas escolares de secundaria en Ripollet, la respuesta del Departament d’Ensenyament ha sido masificar el instituto Can Mas.

Un instituto dimensionado en principio para 350 alumnos, ahora tiene alrededor de 500, a costa de quitar espacios comunes y aulas específicas.

La adecuación del instituto Can Mas ha acabado por convertirlo en un centro muy masificado y paradójicamente, no podrá dar cabida a todo el alumnado que -ahora ya- tiene y tendrá adscrito: En los próximos cinco años recibirá cuatro grupos más de los previstos (los llamados "bolets", líneas extra de primaria que debían absorber las puntas de natalidad de los últimos años).

El propio Departament sabe que la masificación crea dinámicas complejas que conducen a un aumento del fracaso escolar, y precisamente los datos en Ripollet ya no son muy esperanzadores: uno de cada dos alumnos repite la ESO al menos una vez (segundo peor municipio de la comarca), y somos el tercer municipio del Vallès Occidental con más niños de 17 años desescolarizados.


Si a todo esto añadimos la cronificación de la crisis a un municipio como Ripollet, que es el segundo con la renta familiar más baja del Vallès Occidental, [1] todo acaba generando más desigualdad e injusticia social para las familias que eligen la escuela pública, con una segregación que irá en aumento.


El Departament d’ Ensenyament se contradice: por un lado establecen medidas para desmasificar los institutos en zonas de alta complejidad como ha pasado en Trinitat y en otras zonas. En cambio, crean en Ripollet una situación que acabará siendo insostenible (alto fracaso y abandono  escolar, conflictividad).


Por eso no aceptamos la sobremasificación prevista y pedimos que se dé una solución alternativa y una planificación educativa digna en Ripollet[1]   IDESCATHoy: Famílies de Ripollet cuenta con tu ayuda

Famílies de Ripollet necesita tu ayuda con esta petición «Prou Massificació a l'Institut de Can Mas a Ripollet». Únete a Famílies de Ripollet y 2.293 personas que ya han firmado.