COVID-19 MASS TESTING IN PH NOW: Our Demand to the Duterte Government

0 have signed. Let’s get to 500,000!


COVID-19 MASS TESTING NOW: 

Our Demand to the Duterte Government

President Duterte,

We, the Filipino people, plead for your urgent action in response to the COVID-19 crisis our nation is facing. Here are our demands:

 1. START MASS TESTING NOW. Implement free mandatory mass testing nationwide and mobilize the local government units (LGUs) to set-up local testing centers. 
 2. Distribute free face masks, hand soaps, alcohol, drinking water rations, and vitamins to every barangay. Conduct massive disinfection in high-traffic locations regularly.
 3. Secure necessary medical equipment needed by our health workers and hospitals such as face masks, gloves, ventilators, personal protective equipment (PPE), and oxygen tanks. Engage the private hospitals to share their medical equipment, PPE, and facilities.
 4. Build temporary quarantine and health centers (convert convention centers, gymnasiums, etc.). Partner with the private sector to provide accommodation services (e.g., lease of hotels). Allow the homeless to stay in evacuation centers located in barangays and municipalities.
 5. Allocate all available discretionary funds to aid the Health sector. Approve the rechanneling of intelligence and confidential funds of different government agencies to the Department of Health (DOH) through a special session of Congress.
 6. Provide immediate comprehensive medical training for the military, police, and security forces. Maintain civilian leadership by appointing a trained health worker to lead every checkpoint and security team. Mobilize the military and police to bring test kits, face masks, and basic goods to every barangay.
 7. Order the Department of Labor and Employment (DOLE) to require the private sector to give additional paid leaves for their workers, both permanent and contractual.
 8. Guarantee cash grants for individuals/workers and small businesses. Enact a monetary stimulus package through the Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).
 9. Impose a payment freeze and disconnection moratorium for utilities (water, electricity, internet) until the Code Red Sublevel 2 is lifted. Declare rent payments and evictions on hold.
 10. Set-up a centralized information source that will broadcast daily briefings of health officials for all important government announcements, statistical data, location information, and history of movement of confirmed patients for transparency and public knowledge.

Signed,

The Filipino People

***

COVID-19 MASS TESTING NGAYON NA: 

ATING PANAWAGAN SA ADMINISTRASYONG DUTERTE

Pangulong Duterte,

Kami, mga mamamayang Pilipino, ay humihingi ng inyong agarang tugon sa krisis ng COVID-19 na kinakaharap ng ating bansa. Narito ang aming mga panawagan:

 1. MASS TESTING NGAYON NA. Ipatupad ang libre at kinakailangang mass testing sa buong bansa at pakilusin ang mga lokal na pamahalaan na magtayo ng mga lokal na testing center.
 2. Magpamahagi ng libreng face masks, sabon, alcohol, tubig na maiinom, at vitamins sa bawat barangay. Magsagawa ng regular at malawakang disinfection sa matataong lugar.
 3. Tiyakin ang mga kinakailangang medical equipment para sa ating health workers at mga ospital tulad ng face masks, gloves, ventilators, personal protective equipment (PPE), at oxygen tanks. Makipagtulungan sa mga pribadong ospital na ibahagi ang kanilang mga medical equipment, PPE, at pasilidad.
 4. Magtayo ng mga pansamantalang quarantine at health center (gamitin ang mga convention center, gymnasiums, atbp.). Makipagtulungan sa pribadong sektor para sa karagdagang espasyo (hal. pagrenta sa mga hotel). Payagan ang mga walang tirahan na tumuloy sa mga evacuation center sa bawat barangay at munisipyo.
 5. Ilaan ang lahat ng natitirang discretionary funds para sa health sector. Aprubahan ang pag-rechannel ng intelligence at confidential funds ng iba’t ibang sangay ng pamahalaan patungo sa Department of Health (DOH) sa pamamagitan ng isang special session ng Kongreso. 
 6. Magbigay ng agaran at komprehensibong medikal na training para sa militar, kapulisan, at security forces. Panatilihin ang civilian leadership sa pamamagitan ng pagtatalaga ng health workers na pamumunuan ang bawat checkpoint at security team. Pakilusin ang militar at kapulisan upang magdala test kits, face masks, at basic goods sa bawat barangay.
 7. Utusan ang Department of Labor and Employment (DOLE) na i-require ang pribadong sektor na magdagdag ng paid leaves para sa mga manggagawang regular at kontraktwal.
 8. Magtiyak ng cash grants para sa mga indibidwal/ manggagawa at maliliit na negosyo. Magpasa ng monetary stimulus package sa tulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).
 9. Magtakda ng tigil-paniningil at tigil-disconnection ng linya ng tubig, kuryente, at internet hanggang maalis ang Code Red Sublevel 2. Ideklara ang pansamantalang tigil-paniningil sa renta at evictions.
 10. Magbuo ng isang sentralisadong pagkukunan ng impormasyon na araw-araw maglalabas ng balita mula sa health officials para sa lahat ng mahalagang anunsyo ng pamahalaan, statistical data, lokasyon, at kasaysayan ng pagkilos ng mga kumpirmadong pasyente para sa kaalaman ng publiko.

Nakalagda,

Sambayanang Pilipino

***

COVID-19 MASS TESTING KARON:

Ang among Paghangyo sa Gobyerno ni Duterte

Pangulong Duterte,

Kami, ang katawhang Pilipino, nagahangyo kanimo para sa imong dinalian nga aksyon mahitungod sa pagtubag sa krisis sa COVID-19 nga giatubang sa atong nasud karung panahona. Ani-a ang among mga gipangayo:

 1. SUGDI ANG MASS TESTING KARUN. Ipatuman ang libre nga mass testing sa tibuok nasud ug pagpalihok sa lokal nga panggamhanan o local government units (LGUs) na manguna sa pagtukod sa mga local testing centers.
 2. Ipanghatag nga libre ang mga face masks, sabon sa kamot, alcohol, tubig nga mainom, ug bitamina sa matag barangay. Pagpahigayun sa kanunay nga disinfection sa mga lugar na high-traffic.
 3. Nga masigurado nga adunay mga kinahanglanon nga medikal nga kagamitan sa mga health workers ug ospital sama sa mga face masks, guwantes, ventilators, personal protective equipment (PPE), ug oxygen tanks. Pagpa-apil sa mga pribadong ospital aron ipaambit ang ilang mga medikal nga kagamitan, PPE, ug ubang mga pasilidad.
 4. Magtukod ug mga temporary nga quarantine ug mga health centers (convert convention centers, gymnasiums, ug uban pa.) Makipagpag-partner sa mga pribadong sector nga maghatag ug serbisyo sama sa akomodasyon (e.g. pag-abang/renta sa mga hotel). Tugoti ang mga wala’y puy-anan nga mo puyo sa mga evacuation center nga nahimutang sa mga barangay ug munisipyo.
 5. Igahin ang tanan nga discretionary nga pondo sa pagtabang sa sektor sa panglawas. Aprubahan ang rechanneling of intelligence ug confidential funds sa lain-laing mga ahensya sa gobyerno para sa Department of Health (DOH) pinaagi sa usa ka espesyal nga sesyon sa kongreso.  
 6. Panghatag ug dilinalian nga komprehensibo nga pagpangandam nga medikal alang sa militar, pulisya, ug mga pwersa sa seguridad. Magpadayon ang civilian leadership pinaagi sa pagtudlo sa health worker aron manguna sa matag checkpoint ug security team. Pagpalihok sa militar ug pulisya sa pagdala sa mga test kits, face masks, ug mga batakang gamit sa matag barangay.
 7. Pag-mando sa Department of Labor and Employment (DOLE) nga e-require ang pribadong sector nga maghatag ug dugang na mga paid leaves alang sa ilang mga trabahante, pareho nga permamente ug kontraktwal.
 8. Garantiya sa cash grants para sa mga indibidwal/trabahante ug gagmay nga negosyo. Enact a monetary stimulus package pinaagi sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).
 9. Impose a payment freeze and disconnection moratorium for utilities (tubig, kuryente, internet) hangtod ma-lifted ang Code Red Sublevel 2. Ideklara ang rent payments ug evictions on hold. 
 10. Pag-set-up ug usa ka sentralisado nga information source nga mag-broadcast adlaw-adlaw sa mga pahimangno sa mga opisyal sa kahimsog alang sa tanang mahinungdanon nga anunsyo sa gobyerno, datos sa istatistika, kasayuran sa lokasyon, ug kasaysayan sa pagbalhin sa mga nakumpirma nga mga pasyente alang sa transparency ug kahibalo sa publiko.

Gipirmahan,

Ang mga Pilipino