President of the F.C. Barcelona: Don't invite the former Israeli soldier Gilad Shalit to the Camp Nou

Petición cerrada

President of the F.C. Barcelona: Don't invite the former Israeli soldier Gilad Shalit to the Camp Nou

Esta petición ha conseguido 1932 firmas
BDS Catalunya _ ha iniciado esta petición dirigida a Sandro Rosell (President of the F.C. Barcelona)

Benvolgut Sandro Rosell, President del F.C. Barcelona

[más abajo en castellano]

[below in English]

[مرفق الترجمة بالعربية]

Hem rebut amb sorpresa i tristor la notícia que l'ex-soldat israelià Gilad Shalit serà el convidat d’honor del F.C. Barcelona en el clàssic que el proper 7 d’octubre l’enfrontarà al Camp Nou amb el Reial Madrid [1].

Entenem el gest de bona voluntat del club cap a una persona que ha patit 5 llargs anys de captiveri a la Franja de Gaza i que ha fet pública la seva admiració pel Barça; però l'ex-soldat Gilad Shalit no és un simple ciutadà israelià, sinó que és Sergent Major de les Forces de Defensa Israelianes (FDI), un exèrcit que des de 1967 ocupa il·legalment els territoris palestins de Jerusalem Est, Cisjordània i la Franja de Gaza, així com el territori siri dels Alts del Golan. Les FDI són una eina clau en l'estratègia de colonització, apartheid i neteja ètnica que el règim israelià posa en pràctica des de fa 45 anys en els territoris palestins i siris. En l'operació militar “Plom Fos” de 2008-2009, més de 1.400 persones van ser assassinades per aquest exèrcit a la Franja de Gaza en només 22 dies [2], un fet que li va valer la condemna de tota la comunitat internacional.

Tot i que formalment Gilad Shalit ja no forma part de l'exèrcit israelià des del passat mes d'abril [3], a ulls de la població catalana i de la de tot el món, Shalit segueix sent un representant simbòlic de les FDI.

També ens sobta veure per part del seu club tanta simpatia i empatia cap a l'únic soldat israelià que ha estat en captiveri durant els últims anys com a resultat d'aquest conflicte, mentre manté un silenci absolut cap als 4.660 presoners palestins que estan actualment tancats a les presons israelianes, entre els quals hi ha 210 nens, 6 dones, 20 diputats del Parlament palestí i 250 persones en situació de detenció administrativa (sense càrrecs ni judici) [4]. Precisament una de les institucions que ha denunciat la greu situació dels menors d’edat palestins empresonats i n'ha exigit l'alliberament immediat és UNICEF [5], agència de les Nacions Unides que rep finançament del club que vostè presideix i la imatge de la qual apareix en les samarretes dels seus jugadors. A més, l'enaltiment del militarisme que suposa convidar l'ex-soldat Shalit amb tots els honors al Camp Nou, és contrari als valors que promouen el Barça i UNICEF a tot el món.

El F.C. Barcelona hauria de saber que entre els empresonats palestins, també hi ha molts esportistes. El cas de Mahmoud Sarsak és especialment revelador del maltracte que exerceix el règim israelià cap a la població palestina, i en concret cap als seus esportistes. Sarsak, originari de la Franja de Gaza, és futbolista i ha estat membre de la selecció nacional palestina. Va ser arrestat per l'exèrcit israelià el 22 de juliol de 2009 i s'ha passat tres anys de la seva vida empresonat sota detenció administrativa, és a dir sense que se li imputessin càrrecs ni se'l jutgés. Sarsak va aconseguir el seu alliberament el 10 de juliol de 2012, després de 3 mesos de vaga de fam, que van forçar les autoritats israelianes a reconèixer la il·legalitat de la seva detenció. Durant la seva vaga de fam, en la qual va estar a punt de morir, va rebre el suport de FIFPro (que representa a futbolistes professionals de tot el món), Eric Cantona, Frédéric Kanouté, el President de la UEFA Michel Platini i el President de la FIFA Sepp Blatter [6].

El 9 de juliol de 2005, prop de 170 organitzacions de la societat civil palestina van demanar a la comunitat internacional l'aplicació de boicots, desinversions i sancions (BDS) contra l'Estat d'Israel fins que aquest compleixi amb el Dret Internacional i amb els principis universals dels Drets Humans [7], seguint l'exemple del que es va fer en el seu moment contra l'apartheid sud-africà.

Responent a aquesta crida que ens fa la societat civil palestina, li demanem que retiri la invitació d'assistència al Camp Nou feta a l'ex-soldat israelià Gilad Shalit. Com a persones preocupades per la pau, la llibertat i la justícia, molts de nosaltres seguidors del Barça, no podem acceptar que els representants del club que vostè presideix comparteixin tribuna amb una persona que representa simbòlicament a una institució militar que viola sistemàticament el Dret Internacional i els drets humans més elementals d'un poble ocupat com és el palestí.

 

Atentament,

BDS Catalunya

[1] http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2012/09/indignacio_en_els_col_lectius_pro-palestins_amb_sandro_rosell_per_convidar_el_soldat_israelia_gilad_31594.php

http://www.elsingulardigital.cat/cat/notices/2012/09/el_barca_convida_al_classic_el_soldat_israelia_segrestat_per_hamas_88854.php

[2] http://www.amnistiacatalunya.org/paginas/noticies/noticies/articulo/israel-i-territoris-palestins-ocupats-lultima-resposta-israeliana-sobre-les-investigacions-de-gaza/

[3] http://www.levitt.com/news/2012/04/21/gilad-shalit-released-from-army-becomes-a-civilian-again/

[4] http://www.addameer.org/etemplate.php?id=509

[5] http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/18/solidaridad/1318933515.html

[6] http://www.youtube.com/watch?v=63_2qyKyw9M&noredirect=1

[7] http://www.bdsmovement.net/call#Spanish:

 

[CASTELLANO]

Apreciado Sandro Rosell, Presidente del F.C. Barcelona

Hemos recibido con sorpresa y tristeza la noticia que el ex-soldado israelí Gilad Shalit será el invitado de honor del F.C Barcelona en el clásico que el próximo 7 de octubre le enfrentará en el Camp Nou contra el Real Madrid [1].

Entendemos el gesto de buena voluntad del club hacia una persona que ha sufrido 5 largos años de cautiverio en la Franja de Gaza y que ha hecho pública su admiración por el Barça; pero el ex-soldado Gilad Shalit no es un simple ciudadano israelí, sino que es Sargento Mayor de las Fuerzas de Defensa Israelís (FDI), un ejército que desde 1967 ocupa ilegalmente los territorios palestinos de Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza, así como el territorio sirio de los Altos del Golan. Las FDI son una herramienta clave en la estrategia de colonización, apartheid y limpieza étnica que el régimen israelí pone en práctica desde hace 45 años en los territorios palestinos y sirios. En la operación militar “Plomo Fundido” de 2008-2009, más de 1.400 personas fueron asesinadas por este ejército en la Franja de Gaza en tan solo 22 días [2], un hecho que le supuso la condena de toda la comunidad internacional.

Aunque formalmente Gilad Shalit ya no forma parte del ejército israelí desde el pasado mes de abril [3], a ojos de la población catalana y de la de todo el mundo, Shalit sigue siendo un representante simbólico de las FDI.

También nos sorprende ver por parte de su club tanta simpatía y empatía hacia el único soldado israelí que ha estado en cautiverio durante los últimos años como resultado de este conflicto, mientras mantiene un silencio absoluto hacia los 4.660 prisioneros palestinos que están actualmente encerrados en las cárceles israelíes, entre los cuales hay 210 niños, 6 mujeres, 20 diputados del Parlamento palestino y 250 personas en situación de detención administrativa (sin cargos ni juicio) [4]. Precisamente una de las instituciones que ha denunciado la grave situación de los menores de edad palestinos encarcelados y ha exigido su liberación inmediata es UNICEF [5], Agencia de Naciones Unidas que recibe financiación del club que usted preside y la imagen de la cual aparece en las camisetas de sus jugadores. Además, el enaltecimiento del militarismo que supone invitar al ex-soldado Shalit con todos los honores en el Camp Nou, es contrario a los valores que promueve UNICEF en todo el mundo.

El F.C Barcelona tendría que saber que entre los encarcelados palestinos, también hay muchos deportistas. El caso de Mahmoud Sarsak es especialmente revelador del maltrato que ejerce el régimen israelí hacia la población palestina, y en concreto hacía sus deportistas. Sarsak, originario de la Franja de Gaza, es futbolista y ha sido miembro de la selección nacional palestina. Fue arrestado por el ejército israelí el 22 de julio de 2009 y ha pasado tres años de su vida encarcelado bajo detención administrativa, es decir sin que se le imputen cargos ni se le juzgue. Sarsak consiguió su liberación el 10 de julio de 2012, después de 3 meses de huelga de hambre, que forzaron a las autoridades israelís a reconocer la ilegalidad de su detención. Durante la huelga de hambre, en el cual estuvo a punto de morir, recibió el apoyo de FIFPro (que representa a futbolistas profesionales de todo el mundo), Eric Cantona, Frédéric Kanouté, el Presidente de la UEFA Michel Platini y el Presidente de la FIFA Sepp Blatter [6].

El 9 de julio de 2005, cerca de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina pidieron a la comunidad internacional la aplicación de boicots, desinversiones y sanciones (BDS) contra el Estado de Israel hasta que éste cumpla con el Derecho Internacional y con los principios universales de los Derechos Humanos [7], siguiendo el ejemplo de lo que se hizo en su momento contra el apartheid sudafricano.

Respondiendo a esta petición que nos hace la sociedad civil palestina, le pedimos que retire la invitación de asistencia al Camp Nou hecha al ex-soldado israelí Gilad Shalit. Como personas preocupadas por la paz, la libertad y la justicia, siendo muchas de nosotras seguidores del Barça, no podemos aceptar que los representantes del club que usted preside compartan tribuna con una persona que representa simbólicamente una institución militar que viola sistemáticamente el Derecho Internacional y los Derechos Humanos más elementales de un pueblo ocupado como es el palestino.

 

Atentamente,

BDS Catalunya

[1] http://www.libertaddigital.com/deportes/liga/2012-09-16/gilad-shalit-invitado-al-camp-nou-para-ver-el-barca-madrid-1276468679/?utm_source=5&utm_medium=masleido&utm_campaign=masleido

[2] http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/la-ultima-respuesta-israeli-sobre-las-investigaciones-de-gaza-totalmente-inadecuada/

[3] http://www.levitt.com/news/2012/04/21/gilad-shalit-released-from-army-becomes-a-civilian-again/

[4] http://www.addameer.org/etemplate.php?id=509

[5] http://www.elmundo.es/elmundo/2011/10/18/solidaridad/1318933515.html

[6] http://www.youtube.com/watch?v=63_2qyKyw9M&noredirect=1

[7] http://www.bdsmovement.net/call#Spanish:

 

[ENGLISH]

Dear Mr Rosell, President of Barcelona Football Club

We were both surprised and saddened to learn that the former Israeli soldier Gilad Shalit is to be invited as a guest of honour of Barcelona Football Club to the clásico against Real Madrid [1] on October 7 at Barcelona football stadium.

We understand that this is a gesture of good will by the Club towards a person who has suffered five long years of captivity in the Gaza Strip and who has made known his admiration for the Barcelona team. However, the former soldier Gilad Shalit is not just an Israeli citizen; he's also Sergeant Major of the Israel Defence Forces (IDF), an army that since 1967 has illegally occupied the Palestinian territories of East Jerusalem, the West Bank and the Gaza strip and the Syrian territory of the Golan Heights. The IDF plays a crucial part in the strategy of colonisation, apartheid and ethnic cleansing implemented by the Israeli regime in these Palestinian and Syrian territories over the last 45 years. In 2008-2009 during “Operation Cast Lead” more than 1,400 people were killed by this army in the Gaza Strip in just 22 days [2]. This action was widely condemned by the international community.

Since April, Gilad Shalit is no longer officially part of the Israeli army [3]. However, in the eyes of the Catalan people and the world as a whole he still symbolically represents the IDF.

We are also surprised to see your Club express so much friendship and sympathy towards the only Israeli soldier to be imprisoned in recent years as a result of this conflict while, at the same time, maintaining absolute silence about the 4,660 Palestinian prisoners now confined in Israeli prisons. These include 210 minors, 6 women, 20 members of the Palestinian parliament and 250 people under administrative detention (without charges or trial) [4]. One of the institutions that has denounced the predicament of the imprisoned Palestinian minors and demanded their immediate release is UNICEF [5], the United Nations agency that receives funding from the Club you preside and whose name appears on the players’ shirts. Furthermore, inviting this former soldier to Barcelona stadium as an honoured guest constitutes an exaltation of militarism that is contrary to the values promoted by Barcelona Football Club and UNICEF all over the world.

Barcelona football club should know that among the Palestine prisoners there are also many sportsmen. The case of Mahmoud Sarsak is especially revealing of the way the Israeli regime mistreats the Palestinian people and in particular their sportsmen. Sarsak, who comes from the Gaza strip, is a football player who has played in the Palestinian national team. He was arrested by the Israeli army on July 22 2009 and spent 3 years of his life in prison under administrative detention, that is to say without charges or trial. Sarsak achieved freedom on 10 July 2012, after 3 months of hunger strike, which forced the Israeli authorities to recognise that he was being detained illegally. During his hunger strike, in which he came close to death, he received the support of Eric Cantona, Frédéric Kanouté, the President of the UEFA Michel Platini, the President of the FIFA Sepp Blatter [6] and FIFPro (a worldwide professional football players' association).

On July 9 2005, more than 170 organisations from Palestinian civil society followed the example of the anti-apartheid campaign in South Africa and called on the international community to impose boycotts, divestments and sanctions (BDS) on the State of Israel until it complies with International Law and respects universal principles of Human Rights [7].

In response to this call from Palestinian civil society we urge you to withdraw the invitation to the former Israeli soldier Gilad Shalit. As people who are concerned about peace, freedom and justice, many of whom are Barcelona supporters, we cannot accept that the representatives of the Club you preside share the presidential box with a person who symbolically represents a military institution that systematically violates international law and the most elementary human rights of an occupied people: the Palestinians.

 

Yours sincerely,

BDS Catalunya

[1] http://www.libertaddigital.com/deportes/liga/2012-09-16/gilad-shalit-invitado-al-camp-nou-para-ver-el-barca-madrid-1276468679/?utm_source=5&utm_medium=masleido&utm_campaign=masleido

[2] http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/latest-israeli-response-gaza-investigations-totally-inadequate-20100202

[3] http://www.levitt.com/news/2012/04/21/gilad-shalit-released-from-army-becomes-a-civilian-again/

[4] http://www.addameer.org/etemplate.php?id=509

[5] http://turtlebay.foreignpolicy.com/posts/2011/10/18/unicef_appeals_to_israel_to_release_minors

[6] http://www.youtube.com/watch?v=63_2qyKyw9M&noredirect=1

[7] http://www.bdsmovement.net/call#.UGCec1aygmI

 

[العربية]

الموقر ساندرو روسيل،
رئيس نادي البرشلونة الرياضي،

لقد فاجأنا وأحزننا خبر دعوتكم للمجند السابق جلعاد شليط كضيف شرف على لعبة "الكلاسيكو" ضد فريق الريال مدريد على ملعبكم في 7 تشرين الثاني (أكتوبر) القادم. [1]
نحن، ومع تقديرنا لبوادر حس النية التي يقوم بها نادي البرشلونة على الدوام، نستغرب ونحزن بشدة بأن توجه الدعوة الى جندي سابق برتبة رقيب أول في الجيش الإسرائيلي ، الذي يحتل وبشكل غير شرعي (منذ 1967) أراضي الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومرتفعات الجولان السورية، ومزارع شبعة اللبنانية. إن الجيش الإسرائيلي يعتبر الأداة الإستراتيجية للمشروعٍ الإستعماري الإسرائيلي ولمشروع الفصل العنصري والتطهير العرقي الذي تمارسه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ أكثر من 45 عاماً، والتي هجرت السكان الإصليين عن أرضهم منذ أكثر من 65 عاماً.
لقد قام هذا الجيش، الذي قاتل في صفوفه الرقيب أول شليط، بالحرب التي شنها ضد قطاع غزة، 2008-2009، (الحرب التي سميت "بالرصاص المسكوب") بقتل أكثر من 1400 شخص خلال مدة لم تتجاوز الـ 22 يوماً [2]، الحرب التي أدانها المجتمع الدولي بشدة.
بالرغم من أن القيب أول شليط لم يعد في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ نيسان (أبريل) الماضي [3]، لكنه بالنسبة للشعب الكتلاني مايزال يُمَثل هذا الجيش وما يزال يعتبر رمزاً من رموزه.
إنه من المستغرب والمحزن بأن نلمس تعاطفاً من قبل نادي البرشلونة مع الجندي الوحيد الذي تم أسره خلال السنوات الأخيرة، ولكن ولا أيُ تعاطف مع 4660 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، من بينهم 210 أطفال، 6 نساء، 20 عضو برلماني، 250 في حالة توقيف إداري (دونما أي إتهام و\أو محاكمة) [4]. إنه ومن الضروري تذكيركم بأن اليونسف، الجمعية التابعة للأمم المتحدة والتي تتلقى دعماً مالياً من ناديكم، أدانت وبشدة الظروف القاسية التي تحيط بالأطفال الـ 210 المأسورين بالسجون الإسرائيلية، وطالبت بتحريرهم المباشر [5].
إن صورة اليونسف هي الرمز الوحيد الذي يعتلي ملابس لاعبي البرشلونة الرياضي على أرض الملعب. إن القيم الإنسانية الذي تعكسها جمعية اليونسف في العالم يتناقض تماماً مع فعل التقدير للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية الذي تمثله دعوتكم للعسكري السابق شليط كضيف شرف على ملعب نادي البرشلونة الذي تترأسه.
نرغب بإحاطت ناديكم علماً بأن من ضمن الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية العديد من الرياضيين، ومن ضمن هؤولاء لاعب الفريق الوطني الفلسطيني لكرة القدم محمد سرسق، الذي يعطي مثلاً واضحاً عن سوء المعاملة الذي يلقاه الشعب الفلسطيني عموماً والرياضيين خصوصاً، من قبل الحكومة الإسرائيلية.
لقد تم توقيف اللاعب محمد سرسق، وهو من قطاع غزة، في 22 تموز (يوليو) 2009. عانى سرسق من إعتقاله في السجون الإسرائيلية لمدة 3 سنوات على التوالي بموجب توقيف إداري دونما تهمة تنسب إليه ولا محاكمة عادلة تدينه. لقد أُجبِرت السلطات الإسرائيلية على أطلاق سراحه بعد إضرابٍ عن الطعام قام به لمدة 3 أشهر. خلالها تلقى الرياضي ولاعب كرة القدم الدعم من إريك كنتونا، وفريديريك كانوتي، ومن رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، ومن رئيس الفيفا (الإتحاد الدولي لكرة القدم) [6].
في 9 تموز (يولي) 2005، قام حوالي 170 جمعية فلسطينية تُمثِلنَ المجتمع المدني الفلسطيني بطلب من المجتمع الدولي بمقاطعة وفرض عقوبات على الدولة الإسرائيلية، الى حين تقوم الإخيرة بإحترام القانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان [7]، إمتثالاً بمبادرة المجتمع الدولي بمقاطعة وفرض عقوبات على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
تجاوباً مع نداء الجمعيات الفلسطينية، نطالبكم بالتراجع عن دعوة المجند السابق، الرقيب أول، جلعاد شليط. كأفراد نكترث للسلام العالمي، والحرية، والعدالة، وكون الكثيرين منَّا مشجعين لفريق البرشلونة لكرة القدم، لن نقبل بأن يقوم ممثلين عن النادي الذي يرأسه حضرتكم، بمشاركةِ ممثلٍ عن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي مابرحت تنتهك، وبشكل ممنهج، القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني القابع تحت الإحتلال.


لكم كل التقدير،
حملة المقاطعة والعقوبات، كتلونيا

[1] http://www.libertaddigital.com/deportes/liga/2012-09-16/gilad-shalit-invitado-al-camp-nou-para-ver-el-barca-madrid-1276468679/?utm_source=5&utm_medium=masleido&utm_campaign=masleido

[2] http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/latest-israeli-response-gaza-investigations-totally-inadequate-20100202

[3] http://www.levitt.com/news/2012/04/21/gilad-shalit-released-from-army-becomes-a-civilian-again/

[4] http://www.addameer.org/etemplate.php?id=509

[5] http://turtlebay.foreignpolicy.com/posts/2011/10/18/unicef_appeals_to_israel_to_release_minors

[6] http://www.youtube.com/watch?v=63_2qyKyw9M&noredirect=1

[7] http://www.bdsmovement.net/call#.UGCec1aygmI

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 1932 firmas

Comparte esta petición