President of European Parlament: PETICIJA ZA NOVI DEMOKRATSKI USTAV NACIJE I NARODA DRZAVE BiH

Petition Closed

President of European Parlament: PETICIJA ZA NOVI DEMOKRATSKI USTAV NACIJE I NARODA DRZAVE BiH

This petition had 816 supporters
Started
Petition to
EU Parlament, Council of the EU, OHR Brussels, United Nations and

Why this petition matters

Started by Bosanska Nacija

( English language )
Petition for the new democratic Constitution of Bosnian People and Bosnian Nation

1. We the People of Bosnia-Herzegovina, in order to protect the sovereignty and integrity of our country, establish justice, insure freedom and democracy with this petition, hereby declare that we do not want to be categorized as “Bosniaks”, Croats, Serbs or Others, but would like to establish the Constitution for Bosnia-Herzegovina as Bosnians of all religions, and Bosnia-Herzegovina as the country of One People & One Nation. Our country has existed for hundreds of years and we have our own national identity that is neither Serbian, Croatian or Bosniak. We are not Serbs, Croats or "Bosniaks". These are ethnic groups among 20+ ethnic groups that exist in our multi-ethnic and multi-religious nation.

2. We the People of Bosnia-Herzegovina are currently in the (un)constitutional category of "Others" with absolutely NO legal constitutional rights or constitutional powers to represent us as Bosnians, the People of Bosnia, or our Bosnian country. The People of Bosnia-Herzegovina request immediate constitutional change and recognition in the entire BH.

3. The People of Bosnia demand a new constitution for Bosnia to be established and created by us, the People of Bosnia-Herzegovina based on democracy and freedom for the People of Bosnia.

4. We want the constitution for Bosnia to be new and compatible with the constitutions of 27 other EU countries. The People of Bosnia-Herzegovina, demand our Bosnian Representatives who are neither "Bosniaks" from Balkans, Croats, nor Serbs who express loyalties to their ethnic lands, but native Bosnians whose country is Bosnia, Bosnians by birth who express loyalty and belonging to this country and belonging to Bosnian People, to represent us, the multiethnic and multi-religious People of Bosnia-Herzegovina and our nation, as well as immediate inclusion into the Presidency of BH.

5. We are informing and asking the international organizations, OHR, European Union, EU Parlament as well as the United Nations and the United States of America to provide us the voice, constitutional rights and protection that We the People of the Bosnia-Herzegovina do not have and are not allowed to have according to current undemocratic Constitution that was neither the Will of Bosnians nor was it made by or for the People of Bosnia.

Sincerely,

The Undersigned( Bosanski jezik )

PETICIJA ZA NOVI DEMOKRATSKI USTAV NACIJE I NARODA DRZAVE BiH
http://youtu.be/cxh_MQY6Sy0 , http://youtu.be/C-RNLTmOxTM 


1. Mi Narod drzave BiH, da bi smo zastitili suverenitet i integritet nase drzave, uspostavili pravdu, osigurali slobodu i demokratiju sa ovom peticijom deklarisemo da ne zelimo biti ni "Bosnjaci", ni Srbi, ni Hrvati niti Ostali, vec zahtjevamo da uspostavimo Ustav za Bosnu i Hercegovinu kao Bosanskohercegovci iliti Bosanci svih vjerskih pripadnosti, a BiH kao drzavu BH nacije i BH naroda. Bosna postoji stotinama godina  i vec ima svoj sopstveni nacionalni i narodni Identitet, a koji nije ni Srpski, ni Hrvatski ni Bosnjacki. Mi nismo Srbi, Hrvati i "Bosnjaci". To su etnicke grupe izmedju 20+ etnickih grupa koje postoje u nasoj multietnickoj i multireligijskoj naciji.

2. Mi Narod Bosne i Hercegovine, trenutno u kategoriji "Ostali" bez legalnih ustavnih prava ili ustavne moci da predstavljamo sami sebe, nas Narod ili nasu drzavu Bosnu i Hercegovinu, zahtjevamo hitne ustavne promjene i prepoznavanje Ustavom u cijeloj drzavi BiH.

3. Mi Narod Bosne i Hercegovine, zahtjevamo da novi Ustav BiH uspostavi Narod Bosne i Hercegovine tj. BH narod, Bosanci svih vjeroispovjesti na principu slobode i demokratije za Narod drzave BH.

4. Mi zahtjevamo novi Ustav za BiH, kompatibilan sa Ustavima od 27 EU drugih drzava. Narod BiH zahtjeva i svoje predstavnike a koji nisu ni Bosnjaci sirom Balkana, ni Srbi, ni Hrvati, odnosno necemo one koji izrazavaju lojalnost svojim etnickim zemljama, vec hocemo da nas predstavljaju Bosanci rodjeni u BiH, kojima je drzava Bosna, Bosanci po rodjenju koji izrazavaju lojalnost i pripadnost ovoj drzavi Bosni i pripadnost ovom narodu BH, a koji ce zastupati multietnicki i multivjerski Narod i Naciju Bosne i Hercegovine, i zahtjevamo hitno ukljucenje u kandidaturu za predsjednika BiH.

5. Mi informisemo i zahtjevamo od Internacionalnih zajednica, OHR, Evropske Unije, Evropskog Parlamenta, Ujedinjenih Nacija, kao i SAD-a da nam obezbjedi glas, prava i zastitu koju mi Narod BiH nemamo i koju nam trenutni nedemokratski Ustav ne omogucava i ne dozvoljava, i koji isto tako nije stvoren voljom Bosanaca, Naroda drzave BiH niti je kao takav za Narod drzave BiH.

Iskreno,

Dole navedeni,

 

Petition Closed

This petition had 816 supporters

Share this petition