Uşaq Pulu verilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Azərbaycanda dünyaya gəlmiş hərbir uşağa 18 yaşına qədər aylıq minimum 100 Manat Uşaq Pulu ödənilsin ! Ölkəmizdə ailələr işsizlikdən və aşağı maaşdan  əziyyət çəkir. Belə olan halda valideyinlərin uşaqarını istədikləri kimi geyim və qida ilə təmin etməkləri çəktin məsləəyə çevrilir. Azərbaycana qonşu olan ölkərin hərbiri uşaqlara 18 yaşına çatana qədər aylıq pul yardımarı edir amma " Uşaq Pulu " bir neçə il əvvəl Milli Məclisin qərarı ilə ölkəmizdə ləğv edildi. Azərbaycanın dövlətinin Uşaq Pulunu bərpa etmək üçün kifayət qədər vəsaitə sahib olduğunu inanırıq və Uşaq Pulunun bərpa olunmasını tələb edirik. Yalnız bu halda valideyinlər Azərbaycanın gəlcəyi üçün sağlam Əsgər, Həkim, Polis, Müəllim, və Siyasətçi yetişdirə bilər. Azərbaycan dövlətinin əsas vəzifəsi vətəndaşlarının qayğısına qalmaqdır. Bizdə Xalq olaraq Dövlətimizi  öz vətəndaşlsrının qayğısına qalmağa dəvət edir və Uşaq Pulu verilməsinin bərpa olunmasını tələb edirik.

Hörmətlə

Azərbaycan Xalqı