Pour un Service d’Accueil d’Urgence et pour un scanner au CHI CORTE-TATTONE

0 have signed. Let’s get to 1,000!


Le Centre Hospitalier Intercommunal CORTE-TATTONE dessert la population de Corté, ville universitaire, et du Centre-Corse. Malgré tout, il ne dispose que d’un Accueil Médical Non Programmé (AMNP *) et non d’un Service d’Accueil d’Urgence (SAU).

De même, la population de notre région doit se déplacer jusqu’à Bastia ou Prunelli, au plus proche, pour effectuer un scanner.

C’est pourquoi le collectif des usagers « Pour un Service d’Accueil d’Urgence et un scanner au CHI CORTE-TATTONE » demande instamment à nos autorités de tutelle (Agence Régionale de Santé, Haute Autorité de Santé), la transformation de l’AMNP en SAU et l’acquisition d’un scanner, afin de permettre une prise en charge thérapeutique plus rapide, plus précise et plus pratique à la population du Centre-Corse.

 

U Centru Ospitalieru Intercumunale CORTI-TATTÒ copre i bisogni di a pupulazione di Corti, cità universitaria è di u Centru-Corsica.

Malgratu questu, hà solu un Accuglienza Medicale Micca Prugrammata (*), è, di un serviziu d'Accuglienza di l'Urgenza (SAU), ùn si nè parla.

A pupulazione deve ancu tramutassi sin'à Bastia ò Prunelli, à u più vicinu, per fà un scanner.

Per sti fatti, u culletivu di l'utilizatori « Per un serviziu d'Accuglienza di l'Urgenza è un scanner ind'u CHI CORTI-TATTÒ » chere cùn forza à e nostre autorità tutelarie (Agenza Regionale di Salute, Autorità Supreme di Salute) u rimpiazzamente di l'AMNP in SAU è l'incetta di un scanner per pudè avè a pussibilità di piglià a pupulazione di u Centru-Corsica in carica medicale di manera più rapida, precisa è pratica.