¡Por un convenio TIC VERDADEIRAMENTE digno!

Petición cerrada

¡Por un convenio TIC VERDADEIRAMENTE digno!

Esta petición ha conseguido 725 firmas
Alexandre Espinosa Menor ha iniciado esta petición dirigida a CCOO y

Por un convenio TIC VERDADEIRAMENTE digno!

  • O próximo día 15 CCOO e UGT pretenden ratificar un acordo que consolida a perda dun 10% de poder adquisitivo, aumenta os períodos de proba e non logran ningunha mellora para o sector.

 

Os sindicatos CCOO e UGT veñen de asinar un "novo" convenio colectivo de empresas de consultoría e estudos de mercado. Poño "novo" entre aspas porque os únicos puntos que cambian, despois dunha conxelación de 9 anos, son as subas de salarios, os períodos de proba dos traballadores e traballadoras e os grupos profesionais.


As subas de salarios van a ser dun 3% a partir do 1 de outubro de 2017, dun 2% a partir de Abril de 2018 e doutro 2% para o 2019. Desde o ano 2010 a inflación acumulada é dun 10% (1) (o último convenio era de 2009). Ese 10% é o poder adquisitivo que perdemos por moita subida futura que se concrete.

  • Punto para o empresario.


Os períodos de proba das persoas traballadoras aumentan. Anteriormente estaban situados mediante prazos máximos: non máis de 6 meses para titulados, non máis de 3 meses para o resto dos traballadores e 15 días para os non cualificados. Agora pasan a ser 6, 4 e 3 meses; pero non como prazo máximo, se non que é o prazo dos períodos de proba.
Repito, NON son períodos máximos (que puideran ser menores), son directamente os períodos de proba.

  • Punto para a patronal.


Os grupos profesionais, nunha profesión como a nosa, onde se fomenta o "estar ao dia", innovar continuamente, etc. son moi importantes, pois poden atrancar unha carreira profesional se non están ben definidos. Como é o caso. Deus queira que un familiar teu non entre a traballar no grupo E, nivel 3, porque tardará décadas en chegar ao grupo C -seguramente abandonará antes a empresa, cousa habitual no sector e que parece que é o que se quere fomentar a patronal, a "mobilidade" laboral.

  • Punto, set e partido para os empresaurios!.


Este non é o noso convenio. Así NON. Agardamos 10 anos para isto?. En serio?. A isto é ao que Comisións no "Change" que creou lle chamaba "Un convenio TIC digno"?(2) Sen cambios, sen ter en conta elementos como as gardas(3), tan habituais nalgunhas áreas, as horas anuais realizadas, 1.800 por convenio(4), cun incremento salarial de risa, para os beneficios que teñen as empresas do sector, con táboas salariais "antediluvianas" que non se van a tocar neste "novo" convenio (5), etc.


Por todo isto e máis, temos que rexeitar este "novo" convenio (que de novo non ten nada, é o mesmo que o de hai 8 anos, sen renovar por culpa do inmobilismo dos sindicatos estatais).


Convenio novo si, pero non así!. Esiximos aos sindicatos que asinaron este último convenio que negocien un convenio TIC verdadeiramente digno!.

 

 

 

 


Por un convenio TIC VERDADERAMENTE digno!

  • El próximo día 15 CCOO y UGT pretenden ratificar un acuerdo que consolida la pérdida de un 10% de poder adquisitivo, aumenta los períodos de prueba y no logra ninguna mejora para el sector.

 

Los sindicatos CCOO y UGT acaban de firmar un "nuevo" convenio colectivo de empresas de consultoría y estudios de mercado. Pongo "nuevo" entre comilals porque los únicos puntos que cambian, despues de congelación de 9 años, son las subidas de salarios, los períodos de prueba de los trabajadores y trabajadoras y los grupos profesionales.

Las subidas de salarios van a ser de un 3% a partir del 1 de Octubre de 2017, de un 2% a partir de Abril de 2018 e de otro 2% para el 2019. Desde el año 2010 la inflación acumulada es de un 10% (1) (el último convenio era de 2009). Ese 10% es el poder adquisitivo que perdemos por mucha subida futura que se concrete.

  • Punto para el empresario.

Los períodos de prueba de las persoas trabajadoras aumentan. Anteriormente estaban situados mediante plazos máximos: no más de 6 meses para titulados, no más de 3 meses para el resto de los trabajadores y 15 días para los no cualificados. Ahora pasan a ser 6, 4 e 3 meses; pero no como plazo máximo, si no que es el plazo de los períodos de prueba.

Repito, NO son períodos máximos (que podrían ser menores), son directamente los períodos de prueba.

  • Punto para la patronal.

Los grupos profesionales, en una profesión como la nuestra, donde se fomenta el "estar al día", innovar continuamente, etc. son muy importantes, pues pueden atrancar una carrera profesional si no están bien definidos. Como es el caso. Dios quiera que un familiar tuyo no entre a trabajar en el grupo E, nivel 3, porque tardará décadas en llegar al grupo C -seguramente abandonará antes la empresa, cosa habitual en el sector y que parece que es lo que quiere fomentar la patronal, la "movilidad" laboral.

  • Punto, set y partido para los empresaurios!.

 

Este no es nuestro convenio. Así NO. ¿Aguardamos 10 anos para esto?. ¿En serio?. A esto é a lo que Comisiones en el "Change" que creó llamaba "Un convenio TIC digno"?(2) Sin cambios, sin tener en cuenta elementos como las guardias(3), tan habituales en algunas áreas, las horas anuales realizadas, 1.800 por convenio(4), con un incremento salarial de risa, para los beneficios que tienen las empresas del sector, con tablas salariales "antediluvianas" que no se van a tocar en este "nuevo" convenio (5), etc.

Por todo esto y más, tenemos que rechazar este "nuevo" convenio (que de nuevo no tiene nada, es el mismo que el de hace 8 anos, sin renovar por culpa del inmovilismo de los sindicatos CCOO y UGT).

¡Convenio nuevo sí, pero no así!. ¡Exigimos a los sindicatos que firmaron este último convenio que negocien un convenio TIC verdaderamente digno!.

 

 


Notas:

1) https://www.change.org/p/empresas-de-las-patronales-aec-y-aneimo-del-sector-tic-convenio-colectivo-tic-digno/u/22013917 "Como explica el responsable del sector de las TIC de CCOO de servicios en Cataluña, Alex Samaranch, piden que se revisen las tablas salariales, ya que en los últimos ocho años dicen que han perdido un 10% del poder adquisitivo con los sueldos congelados"

2) https://www.change.org/p/empresas-de-las-patronales-aec-y-aneimo-del-sector-tic-convenio-colectivo-tic-digno

3) https://twitter.com/ServiciosAragon/status/936160404300009472

4) https://twitter.com/ConvenioTIC/status/932868178778128386 "El sector TIC con uno de los convenios con mayores jornadas anuales (1.800 horas/año)"

5) https://www.change.org/p/empresas-de-las-patronales-aec-y-aneimo-del-sector-tic-convenio-colectivo-tic-digno/u/22013917 'Estas condiciones, dice el sindicalista, agravan aún más en el caso de los trabajadores más jóvenes. "Los salarios, de entrada, son muy bajos. Nosotros lo que queremos es dignificar y equipar el sector con buenas condiciones'

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 725 firmas

Comparte esta petición