STOP the Removal of the Katyn Memorial!

0 have signed. Let’s get to 1,000!


Official petition of Polonia!

As proud Polish Americans, we call upon the leadership of Jersey City and the judges of the Federal and State courts to reject the plan to move the monument that honors the memory of tens of thousands of massacred Polish soldiers who were executed by the the Soviet Secret Police NKVD in April and May 1940 during World War II.

The removal of this monument is a slap in the face of all righteous people who must keep the flame of historical events alive in our memory so heinous crimes like this will never be repeated nor forgotten. 

All good citizens of the world must add your name to this petition so the leaders of Jersey City and USA, as well as judges of Federal and State courts will hear the voices of those who cannot speak because they lost their lives in the forest of Katyn. We are the voices crying out to never forget us, and never desecrate our memory by removing this monument to history,

By signing below, you add your voice to keep the memories alive and honor those soldiers, who no longer can speak for themselves

 

Jako dumni Polacy żyjący w Stanach Zjednoczonych, wołamy do liderów Jersey City oraz sędziów sądu Federalnego i Stanowego, aby odrzucili plan przeniesienia Pomnika który honoruje pamięć dziesiątek tysięcy zamordowanych Polskich żołnierzy, którzy byli rozstrzelani roku przez Sowiecką NKWD w kwietniu i Maju 1940 roku, w czasie II Wojny Światowej.

Usunięcie tego pomnika jest policzkiem dla wszystkich ludzi dobrej woli którzy muszą utrzymać światło prawdy historycznej wciąż żywe w naszej pamięci, aby tak haniebne zbrodnie nigdy się nie powtórzyły ani nie zostały zapomniane.

Wszyscy dobrzy obywatele Świata powinni dodać swoje nazwisko do tej petycji aby liderzy Jersey City oraz Stanów Zjednoczonych, jak również sędziowie w Sądach Federalnych i Stanowych usłyszeli głos tych którzy poświęcili swe życie w lasach Katynia. My jesteśmy ich głosem płaczu aby nigdy o nich nie zapomnieć, aby nigdy nie zbeszcześcić ich pamięci poprzez usunięcie tego pomnika do historii.

Podpisując się poniżej, dodajesz swój głos do wsparcia pamięci i honoru żołnierzy, którzy nie mogą teraz już mówić za siebie.   

 

 

 

 Today: Slawomir is counting on you

Slawomir Platta needs your help with “PLEASE add your voice to keep the memories alive and honor the soldiers and brave souls that paid the ultimate sacrifice for our voice to be heard. I urge the Public All across the World to sign my petition! @SaveKatynMemorial #JerseyCity”. Join Slawomir and 815 supporters today.