Make our railways better starting with revert to "MRT-2" naming and the RRTA Draft EO

0 have signed. Let’s get to 200!


ENGLISH:

This petition heeds to the call of the President to be "Partners for change" through unsolicited recommendations on how to improve and streamline government procedures.  

We ask the President through the Executive Secretary to adopt and sign this Draft Executive order in this form in order to achieve this goal for the improvement, rehabilitation, and expansion of our railways.

In order for our existing railway systems to be properly identified by national and international agencies on the type of technology utilized, we urge the government to rectify the wrong "LRT-2" name into "MRT-2" which is important because the line is not a Light Rail, but a Heavy Rail Rapid Transit system which universally is referred to as a "Mass Rail Transit" or "MRT"

More details here: "LRT-2" is wrong, "MRT-2 is right.

By affixing your signature, you agree with the nation that we should rename to MRT-2 and do something to make our railway lines more efficient by consolidation via the passage of this Draft Executive order.

TAGALOG:

Ang petisyon na ito ay tumutugon sa tawag ng Pangulo na tayo ay maging "Partners for change" sa pamamagitan ng mga mungkahi kung paano mapapadali at mapapabilis ang proseso ng pamahalaan. 

Kami ay nananawagan sa ating mahal na Pangulo o sa kanyang Kalihim Tagapagpaganap na tanggapin at pirmahan ang Draft Executive Order na ito sa paraan na ito ay nakasulat ngayon upang makamit ang adhikain na ayusin at pagandahin ang ating sistemang pang-tren.

Para mas madaling maintindihan ng mga lokal at banyagang nag-aayos ng ating mga karilesan ang ginagamit na teknolohiya sa mga sistemang kasalukuyang umaandar, aming hinihimok ang gobyerno na simulan ito sa pamamagitan ng  pagtatama ng maling pangalan na "LRT-2" tungo sa tamang pangalan na "MRT-2" na mahalaga  dahil ito ay hindi isang "Light Rail", bagkus ito ay isang "Heavy Rail Rapid Transit".

Makikita pa ang iba pang mga detalye dito: Ang "LRT-2" ay mali, ang "MRT-2" ay tama.

 Sa inyong pagpirma dito, kayo ay sumasang-ayon sa bayan na dapat natin ibalik ang pangalan ng linya sa MRT-2 at pag-isahin ang pamumuno ng ibang nating mga linya ng tren para sa mas maayos at mabilis na sistema sa bisa ng pagpasa ng Executive Order na ito.