Verwijder de Wittenberg Jodenzeug! (Dutch)

0 have signed. Let’s get to 15,000!


In de gevel van de Stadtkirche in Wittenberg, de kerk waar Maarten Luther preekte, bevindt zich een reliëf uit 1305 dat een ‘Judensau’, een ‘jodenzeug’, voorstelt. Het beeldt een rabbi uit die onder de staart van een zeug kijkt terwijl andere joden aan de tepels van de zeug drinken. Het onderschrift luidt: Rabini Shem Hamphoras, wat een verbastering is van ‘shem ha-meforash’ (de volledig uitgesproken Naam van God). De beeltenis is een van de vele die nog in Duitsland zijn overgebleven.

In ‘Vom Schem Hamphoras’ (1543) levert Luther commentaar op dit ‘Judensau’ reliëf. Hierin klinkt het antisemitisch karakter van het reliëf door. De Talmoed wordt gesitueerd in de ingewanden van het varken:

‘Hier in onze kerk in Wittenberg is een zeug in steen uitgehouwen. Varkentjes en joden drinken uit de zeug. Achter de zeug zit een rabbi die zich over de zeug heen buigt. Hij tilt haar rechterpoot en staart op, terwijl hij oplettend onder haar staart kijkt. Hij leest daar de Talmoed alsof hij iets heel acuuts of bijzonders leest; daar halen ze hun Shemhamphoras vandaan.’

Het reliëf is nog steeds beledigend en onterend voor het joodse volk en hun geloof. Het zou naar een andere locatie moeten worden gebracht, zodat het niet meer openlijk zichtbaar is op de buitenmuur van de kerk. Het moet een geschikte plek krijgen waar het goed kan worden uitgelegd. Als dat niet gebeurt, blijft het joodse volk de antisemitische kracht van deze vreselijke afbeelding ervaren, want dit reliëf bevestigt hun grootste angst over de ware aard van het Christendom. Maar wanneer de Kerk werkelijk berouw heeft over zulke afbeeldingen, moet ze maatregelen nemen om ze te verwijderen van publieke plaatsen.

Niet alleen is het reliëf een belediging voor het Joodse volk, het is ook gewoon heel onfatsoenlijk om Joden af te beelden terwijl ze bij een zeug drinken en een hand in haar achterkant steken. Het past helemaal niet bij een plaats waar Christenen samenkomen – dat zou een waardige plek moeten zijn zonder obscene, schokkende, antisemitische afbeeldingen.

De ‘Judensau’ in Wittenberg blijft beledigend. Het is een krachtig en levendig voorbeeld van de verkondiging van haat en antisemitisme. In 1988 is er een verklaring onder gezet, met een herdenkingsplaquette vervaardigd door de beeldhouwer Wieland Schmiedel, maar dit is niet voldoende. De verklaring zegt: ‘De ware Naam van God, de veelgesmade Chem Ha Mphoras, die joden al lang vóór het ontstaan van het Christendom als bijna onuitsprekelijk heilig beschouwden, is samen met zes miljoen joden gestorven onder het teken van het kruis.’ Wij waarderen het feit dat de kerk destijds heeft besloten iets te doen om haar spijt uit te drukken, maar wij geloven niet dat God stierf in de Holocaust. Ook dit is een onjuist gebruik van de naam van God.

In 2017, bij de 500e herdenking van de Hervorming die met Luther begon, is het tijd om dit reliëf te verwijderen en te vervangen door iets dat de God van Israël beter eert, met respect voor het joodse volk. Het zou iets waardigs moeten zijn op deze plaats van christelijke eredienst, ter vervanging van het huidige obscene, beledigende, aanstootgevende, godslasterlijke, antisemitische reliëf.

Voor meer informatie zie de presentatie hier (10 min.).

Voor een PowerPointpresentatie van een uur met audio, klik hier.

Teken de petitie alstublieft!

Voor meer informatie en om de campagne te steunen
 Neem contact op

removejudensau1@gmail.com