We are asking for more severe penalties for animal cruelty in Romania / Cerem pedepse mai mari pentru cei ce abuzeaza, tortureaza si omoara animale

Victory

We are asking for more severe penalties for animal cruelty in Romania / Cerem pedepse mai mari pentru cei ce abuzeaza, tortureaza si omoara animale

This petition made change with 107,770 supporters!
Ioana Rosenberg started this petition to Parlamentul Romaniei

RO/EN

Considering the growing number of cases of killed, tortured and tourmented animals in Romania, we consider the VIIth chapter (penalties) of the 205/2004 law (the Romanian law for animal protection) should be changed by the Romanian Parliament:

-prison from 2 to 7 years (currently the punishment is 6 months- 3 years)

-5.000 RON to 10.000 RON fees.

------------------------------------

Avand in vedere numarul tot mai mare de cazuri in care animalele sunt omorate, chinuite si torturate consideram ca se impune modificarea Capitolului VII (SANCTIUNI) din Legea 205/2004 in sensul;

- majorarii limitelor de pedeapsa pentru infractiunile prevazute la lit. a, b, c, d, e, f de la art. 25 al. 1,

- majorarii limitelor pedeapsei complementare prevazuta la art. 25 al. 2,

- majorarii limitelor amenzii contraventionale prevazuta la art. 26 al. 2,

- introducerii obligativitatii masurii confiscarii in cazul savarsirii infractiunilor prevazute la art. 25 al. 1 lit. b- f.

 

Solicitam modificarea art. 25 al. 1, art. 26 al. 2, art. 27 si art. 28 din Legea 205/2004 dupa cum urmeaza:

 

 

CAPITOLUL VII
  Sancţiuni

 

   Art. 25. - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani :

   a) uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept;

   b) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;

   c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;

   d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;

   e) rănirea sau schingiuirea animalelor;

   f) intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor.

   (2) În cazul condamnării pentru una dintre infracţiunile prevăzute la alin. (1), instanţa dispune ca pedeapsă complementară interdicţia de a deţine animale pentru o perioadă de la 2 la 7 ani.

   Art. 26. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

   a) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1);

   b) nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2) lit. e) -g), k) şi m);

   c) nerespectarea dispoziţiilor art. 14;

   d) nerespectarea dispoziţiilor art. 30 alin. (3).

   (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei.

   Art. 27. - În cazul săvârşirii faptelor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) şi b) de către proprietarul animalelor, pe lângă amenda contravenţională se aplică şi măsura confiscării animalelor. În acest caz, toate animalele vor fi cazate în adăposturi care funcţionează pe lângă consiliile locale, în vederea adopţiei sau a valorificării, în condiţiile legii.

 

Victory

This petition made change with 107,770 supporters!

Share this petition