Manifest de mares i pares de l'INS El Palau de Sant Andreu de la Barca

Manifest de mares i pares de l'INS El Palau de Sant Andreu de la Barca

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 25.000!
Con 25.000 firmas, esta petición se convierte en una de las más firmadas en Change.org

Plataforma INS El Palau ha iniciado esta petición dirigida a Parlament de Catalunya y

(Más abajo en español)

En qualitat de mares i pares, famílies de Sant Andreu de la Barca emetem aquest comunicat amb la voluntat de contribuir que el nostre institut El Palau recuperi la normalitat i deixi de ser centre d’atenció mediàtica.

En primer lloc, donem el nostre recolzament a tots els professionals, docents i no docents, que fan que l’institut funcioni dia rere dia, amb una trajectòria i vincle amb el nostre municipi, més que justificats.

En segon lloc, donem el nostre suport emocional a tot l’alumnat de l’institut i valorem la tasca propera de formació i orientació que el professorat desenvolupa envers els nostres fills al llarg de tota l’etapa educativa.

Tanmateix, necessitem que els joves puguin créixer amb llibertat de pensament i expressió, amb esperit crític i respectuós davant la diversitat d’opinions sobre qualsevol tema acadèmic, personal i social que pugui aparèixer a classe. És per aquest motiu que recolzem els i les docents per tal que puguin exercir aquesta tasca sense cap tipus de pressió que provingui de dintre o de fora de les aules.

Volem destacar que el dilluns 2 d’octubre, arrel dels esdeveniments viscuts la jornada anterior, era un dia excepcional en el qual la sensibilitat i emocions de moltes persones, també les dels nostres fills i filles, eren difícils de gestionar. Sense cap tipus de prejudici, sempre som capaços d’escoltar les paraules i entendre els sentiments dels nostres joves.

Tampoc veiem cap intencionalitat d’adoctrinament en l’actuació del professorat. Volem deixar molt clar el següent: DES DE LA NOSTRA EXPERIÈNCIA COM A FAMÍLIES, PODEM AFIRMAR QUE A CAP ESCOLA NI INSTITUT DE SANT ANDREU DE LA BARCA S’ADOCTRINA, I CONFIEM PLENAMENT QUE NO ES TRACTA DIFERENT L’ALUMNAT PER RAONS D’ORIGEN, SEXE, ÈTNIA, CULTURA, CREENÇA, ETC.”

Per tant, coincidim amb la valoració del Síndic de Greuges que la manera de gestionar aquest assumpte hauria d’haver-se iniciat en el propi institut, tractant-lo les famílies directament amb el docent, el tutor o la direcció, seguint els protocols establerts i arribant fins on hagués calgut, sempre amb determinació però amb la màxima discreció.

Com a mares i pares, rebutgem la presència continuada dels mitjans de comunicació al voltant de l’institut, per preservar així la intimitat, l’anonimat i la convivència dels estudiants, sense oblidar que la gran majoria són menors d’edat.

Igualment, tampoc acceptem que s’instrumentalitzi l’Institut El Palau per part de ningú amb cap finalitat que no sigui l’estrictament educativa.

Lamentem profundament la pressió i persecució mediàtica a què estan sotmesos els nou professors d’El Palau per part d’alguns mitjans de comunicació i xarxes socials, sense respectar el seu dret a la presumpció d’innocència.

Creiem que tot és qüestió de voluntat i nosaltres treballarem amb l’esperança que aviat tot torni a la normalitat i es restableixi el diàleg i la cohesió entre tots els membres de la comunitat educativa.

Les famílies donem el nostre suport a tots i cadascun dels components del Consell Escolar perquè continuïn treballant, amb fermesa, per retornar la normalitat a l’institut.

Instem també a tots els organismes i sectors de la comunitat educativa, tant municipals com autonòmics i estatals, que s’impliquin en posar fi a aquesta situació que estem vivint.

Finalment volem agrair, de tot cor, totes i cadascuna de les mostres de suport que es dirigeixen cap al nostre institut.

Defensem El Palau! Cuidem-lo!

Famílies per El Palau
Sant Andreu de Barca, 10 de maig de 2018
___________________________________________________________________
NOTA: Us demanem que respecteu aquest comunicat i que ni aquí, ni després de l’acte, cap persona, grup o mitjà de comunicació l’utilitzi per defensar una ideologia concreta o anar en contra de ningú; si ho fes, sapigueu que no serà en el nostre nom.

 

COMUNICADO FAMILIAS POR EL PALAU

En calidad de madres y padres, familias de Sant Andreu de la Barca emitimos este comunicado con la voluntad de contribuir a que nuestro instituto El Palau recupere la normalidad y deje de ser centro de atención mediática.

En primer lugar, damos nuestro apoyo a todos los profesionales, docentes y no docentes, que hacen que el instituto funcione día tras día, con el aval de una trayectoria y un vínculo con el municipio, más que justificados.

En segundo lugar, damos nuestro apoyo emocional a todo el alumnado del instituto y valoramos el trabajo cercano de formación y orientación que el profesorado realiza con nuestros hijos a lo largo de toda la etapa educativa.

Asimismo, necesitamos que los jóvenes puedan crecer en libertad de pensamiento y expresión, con espíritu crítico y respetuoso ante la diversidad de opiniones sobre cualquier tema académico, personal y social que pueda aparecer en clase. Es por este motivo que apoyamos a los y las docentes para que puedan ejercer esta tarea sin ningún tipo de presión que provenga de dentro o de fuera de las aulas.

Queremos destacar que el lunes 2 de octubre, a raíz de los acontecimientos vividos la jornada anterior, era un día excepcional en el que la sensibilidad y emociones de muchas personas, también las de nuestros hijos e hijas, eran difíciles de gestionar. Sin ningún tipo de prejuicios, siempre somos capaces de escuchar las palabras y entender los sentimientos de nuestros jóvenes.

Tampoco vemos ninguna intencionalidad de adoctrinamiento en la actuación del profesorado. Queremos dejar muy claro lo siguiente: DESDE NUESTRA EXPERIENCIA COMO FAMILIAS, PODEMOS AFIRMAR QUE EN NINGUNA ESCUELA O INSTITUTO DE SANT ANDREU DE LA BARCA SE ADOCTRINA, Y CONFÍAMOS PLENAMENTE EN QUE NO SE TRATA DE FORMA DISTINTA AL ALUMNADO POR RAZONES DE ORIGEN, SEXO, ETNIA, CULTURA, CREENCIA, ETC.

Por lo tanto, coincidimos con la valoración del Síndic de Greuges de que la forma de gestionar este asunto tendría que haberse iniciado en el propio instituto, tratándolo las familias directamente con el docente, el tutor o la dirección, siguiendo los protocolos establecidos y llegando hasta donde hubiera sido necesario, siempre con determinación pero con la máxima discreción.

Como padres y madres, rechazamos la presencia continuada de los medios de comunicación alrededor del instituto, para preservar así la intimidad, el anonimato y la convivencia de los estudiantes, sin olvidar que la gran mayoría son menores de edad.

Igualmente, tampoco aceptamos que se instrumentalice el Instituto El Palau por parte de nadie con ninguna finalidad que no sea la estrictamente educativa.

Lamentamos profundamente la presión y persecución mediática a la que están sometidos los nueve profesores del instituto por parte de algunos medios de comunicación y redes sociales, sin respetar su derecho a la presunción de inocencia.

Creemos que todo es cuestión de voluntad y nosotros trabajaremos con la esperanza de que pronto todo vuelva a la normalidad y se restablezca el diálogo y la cohesión entre todos los miembros de la comunidad educativa.

Las familias damos nuestro apoyo a todos y cada uno de los componentes del Consell Escolar para que continúen trabajando, con firmeza, para devolver la normalidad al instituto.

Instamos también a todos los organismos y sectores de la comunidad educativa, tanto municipales, como autonómicos y estatales, a que se impliquen en poner fin a esta situación que estamos viviendo.

Finalmente queremos agradecer, de todo corazón, todas y cada una de las muestras de apoyo que se dirigen hacia el instituto.

¡Defendemos El Palau! ¡Cuidémoslo!

Familias por El Palau
Sant Andreu de Barca, 10 de mayo de 2018
_________________________________________________________________________________
NOTA: Os pedimos que respetéis este comunicado y que ni aquí, ni después del acto, ninguna persona, grupo o medio de comunicación lo utilice para defender una ideología concreta o ir en contra de nadie; si lo hiciera, sabed que no es en nuestro nombre.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 25.000!
Con 25.000 firmas, esta petición se convierte en una de las más firmadas en Change.org