Paremos a #LeiDepredacionGaliza antes do 17 de outubro

Paremos a #LeiDepredacionGaliza antes do 17 de outubro

Creada
26 de septiembre de 2017
Dirigida a
Grupo Parlamentario do Partido Popular de Galicia
Petición cerrada
Esta petición ha conseguido 28.029 firmas

Por qué es importante esta petición

Iniciada por ContraMINAcción

Castellano - Català

O día 17 de outubro de 2017 está prevista a votación no Parlamento Galego da Proposición de Lei de Fomento da Implantación de Iniciativas Empresariais en Galicia, presentada polo Partido Popular e rebautizada polos movementos sociais como "Lei de Depredación de Galiza".

Con esta lei o PP pretende desregular ámbitos como o eólico, forestal, mineiro, usos hidráulicos, cooperativas, etc. A efectos prácticos sería como modificar de golpe varias leis tratando de eliminar calquera debate público. Supón, ademais, unha ameaza absoluta ao conxunto da poboación que podería verse sometida a un uso abusivo e xeralizado da expropiación para favorecer iniciativas privadas de grandes empresas coa protección do goberno galego. Cunha lei como a que se pretende aprobar será practicamente imposíbel facer defensa do patrimonio natural galego. De feito, son tan atrevidos que mesmo incumpre normativas españolas e europeas!


Para que isto non se converta en realidade, temos que facerlles ver que contan cunha contundente oposición social, ademais da de todos os demais grupos políticos do Parlamento e dos movementos sociais. Que non van saír coa súa e aprobar esta megalei depredadora pola vía rápida mentres a xente está desinformada e pendente do que sucede noutros lugares...

E aínda teñen o descaro de dicir que a redactaron cunha "ampla participación cidadá"!!!

Nós non pensamos ficar calados. E ti? Asina agora esta petición e axúdanos a difundila entre todas as galegas e galegos, por todos estes motivos:

1) EXPROPIACIÓN FORZOSA:

 • Dará barra libre á expropiación por medio dos "proxectos de especial interese", que poderá ser concedido antes da aprobación do proxecto.
 • A utilidade pública das instalacións eólicas considerarase prevalente: terán dereito a expropiar o monte sen máis.
 • Fará da expropiación forzosa o instrumento fundamental para o acaparamento de terras.

2) OCULTACIÓN DE INFORMACIÓN:

 • Minas: é a propia empresa mineira a que determinará que datos están suxeitos a segredo industrial, furtando así esa información ás persoas afectadas.
 • Haberá proxectos exentos de información pública.
 • Acurtará o tempo para mirar os expedientes.
 • O teu concello non terá nada que dicir.

3) REDUCIÓN DE PRAZOS:

 • Menos trámites.
 • Menos prazo para alegacións.
 • Acurtaranse prazos para controis administrativos.
 • A falta de informe da administración o empresario terá razón.

4) MÁIS DOADO SALTAR O TRÁMITE AMBIENTAL:

 • Desregulación aproveitamento eólico.
 • Desregulación minaría.
 • Desregulación Montes.
 • Incumprimento normativa europea ambiental.

5) MÁIS EUCALIPTOS:

 • As autorizacións non serán necesarias para eucaliptos.
 • Abondará coa "declaración responsable".
 • Perigo para os bens patrimoniais.
 • En Rede Natura non precisarán autorización da Administración.

6) EXTRACTIVISMO:

 • Quedará sen apenas regulación.
 • Acurtaranse prazos para controis administrativos.
 • Menores controis ambientais, de patrimonio, augas, etc.
 • Dificultarase a participación cidadá.

7) PARQUES EÓLICOS:

 • Desenvolveranse en prazos moi curtos.
 • Non terán en conta criterios ambientais para escollelos.
 • Facilitarase a expropiación forzosa.
 • Pasarán por riba dos dereitos das persoas ou comunidades propietarias dos terreos.

8) CORRUPCIÓN:

 • "Proxecto estratéxico": o que o gobernante queira.
 • "Utilidade pública": Abondarán 20m € para o teu proxecto.
 • Se tes cartos o teu proxecto poderá ser máis útil que as augas.
 • Enerxía e Minas aos mandos da Xunta.

9) ACAPARACIÓN DO SOLO AGRÍCOLA:

 • Desregulación de Montes.
 • Pasarán por riba dos dereitos dos donos dos terreos.
 • Proxecto planeado = Terra expropiada.
 • Se non hai informe de Augas, abondará o que diga a mineira.

10) A MADEIRA EN MANS DOS GRANDES COMO ENCE:

 • A autorización explotación forestal non será necesaria para eucaliptos.
 • Tamén en Rede Natura e servidume de costa.
 • Non precisarán informe de Patrimonio.
 • Abondará con declaración responsable.

Tes máis información en:

 

 

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 28.029 firmas

Comparte esta petición

Destinatarios de la petición

 • Grupo Parlamentario do Partido Popular de Galicia