Murat Özdemir Cezalandırılsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 150.000.


ŞİKAYET EDİLENİN İSMİ : MURAT ÖZDEMİR 

KONU :Sahipli hayvana yapılan kötü muameleye ilişkin şikayetlerimin sunulmasıdır.

Televizyon ekranlarımızda katıldığı bir yemek programı ile ünlenen "Murat Özdemir" isimli şahıs, kendi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden 17 Aralık 2018'de, akşam saatlerinde evinde beslemekte olduğu evcil hayvanına(kuş) işkence ettiği bir video yayınlamıştır. Söz konusu videoda hayvanın boğazını sıktığı, hayvana şiddet uyguladığı, hayvanın çaresizce bağırdığı açıkça görülmektedir. Hayvanlara yapılan işkencenin önüne geçmek adına bir kez daha yüce yargımızdan bu şahısa hakettiği cezanın verilmesini istiyoruz. 

  1. Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkelerin düzenlendiği Hayvanları Koruma Kanunu (HKK) md. 4’e göre, bütün hayvanlar yaşam hakkına sahiptir ve bunun sonucu olarak, hayvanların korunması, gözetilmesi, bakılması, kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.
  2. HKK md. 5/1’e göre, hayvan sahibi, sahiplendiği hayvanı, hayvan açısından en iyi koşullarda barındırmak, sağlığına dikkat etmek ve tüm ihtiyaçlarını en iyi şekilde gidermekle yükümlüdür.
  3. HKK md. 14/1/a’ya göre, hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasaktır.
  4. HKK md. 28’e göre, HKK md. 5’i ve HKK md. 14’ü ihlal edenlere idari para cezası verilir.
  5. HKK md. 17’ye göre, HKK’de düzenlenen konularda, denetim yapma ve ihlal durumunda yaptırımları uygulama yetkisi Müdürlüğünüzdedir.
  6. HKK md. 24’e göre, Müdürlüğünüz’ün bu yetkisi, gerektiğinde kötü muameleye maruz kalan hayvana el koymayı da kapsamaktadır.
  7. Türkiye’nin de taraf olduğu Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne göre, ev hayvanının gereksiz acı çekmesine sebep olmak, ev hayvanına yeterli miktarda gıda ile su vermemek ve yeterli hareket imkanı sağlamamak yasaktır.
  8. Açıklamalardan anlaşıldığı üzere, şikayet edilen kişinin, sahibi olduğu hayvana yaptığı davranışlar, HKK md. 4’te düzenlenen temel ilkelere, HKK md. 5’te düzenlenen yükümlülüklerine, HKK md. 14’e ve Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmektedir.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda açıklanan nedenlerle,
1. Şikayet edilen kişinin, şikayete konu davranışlarına son vermesinin sağlanmasını,
2. Şikayet edilen kişiye, HKK md. 28 kapsamında idari para cezası verilmesini,
3. Kötü muameleye maruz kalan hayvana HKK md. 24 kapsamında el koyulmasını,
4. Yapılacak işlemlerle ilgili olarak, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ "BARINAKTA HAYAT VAR" KULÜBÜ