Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim Nedeniyle Özel Okul Ücretleri Yeniden Belirlenmelidir!

Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim Nedeniyle Özel Okul Ücretleri Yeniden Belirlenmelidir!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.
10.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.
Milli Eğitim Bakanlığı ve tarafına MELTEM Lüleburgazlı bu kampanyayı başlattı

Pandemi döneminde uzaktan eğitim, özel okulların bazı maliyetlerini düşürürken (örneğin; elektrik, su, ısınma vb sabit giderler) okulda olması gereken zamanda öğrencinin evde kalması ile okulların azalan bu maliyetlerini veliler üstlenmektedir. Çalışan veliler bakımından, zorunlu bakıcı masrafı da eklendiğinde, eğitim yüz yüze olsaydı doğmayacak olan bir sürü gider oluşmaktadır. 

Yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim aynı ücret olamaz. Verimlilik bakımından yapılabilecek kıyaslamalar bir tarafa, matematiksel olarak aynı ücretin ödenmesi kabul edilemez. Uzaktan eğitimde okulun öğrenciye ayırdığı vakit daha azdır, yüz yüze eğitimde öğrenci yalnız ders saatlerini değil, tenefüs, yemek, tören, etkinlik vb saatlerini de okulda geçirmektedir. Özel okullara ödenen ücretler, öğrencilerin okula giriş yaptığı saatten çıkış yaptığı saate kadar okulda bulunduğu tüm anların karşılığıdır. Ücret yalnız eğitime değil, güvenliğe, temizliğe, sağlık hizmetlerine, sosyalleşmeye, beraberce yapılan etkinliklere ödenmektedir. Mükemmel içerikler ile dahi hazırlansa uzaktan eğitim, eğitim dışı hizmetleri içermez, içeremez. Ders saati dışında kalan tüm hizmetlerin maliyeti veliler tarafından üstlenilirken uzaktan eğitim esnasında velilerden yüz yüze eğitim ücreti alınmamalıdır. 

Pandemi döneminde uzaktan eğitim nedeniyle özel okul ücretlerinin yeniden belirlenerek indirim yapılması gerektiğini düşünüyorsanız lütfen imzalayınız.

Tek başımıza şikayet edebiliriz veya birlikte bir şeyleri değiştirebiliriz. 

 

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.
10.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.